<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 4

Luisterlees

VIR DIE OPVOEDER

LUISTERLEES

Dit is ‘n baie koue wintersoggend. Die wêreld is spierwit gesneeu. Nie een van die kinders is warm aangetrek nie. Die meeste van hulle lyk asof hulle ou lappe aan het. Hulle gesigte is vuil en ‘n paar van die seuns en dogters is kaalvoet. Die meeste van hulle moet baie ver loop om by die skool te kom.

‘n Paar kinders het warmaartappel handverwarmers. Dit is twee aartappels wat heelnag onder die warm as van die vuur gelê het. Die kinders hou dit dan in hulle hande op die pad skool toe om hulle warm te hou.

Hulle eet sommer die aartappels wanneer hulle by die skool kom. Dis ‘n lang skooldag. Hulle begin nege-uur en maak vyfuur klaar met ‘n pouse van twee ure vir middagete.

Vrae (Slegs ja of nee)

(a) Die kinders kry koud.

(b) Hulle het mooi klere aan.

(c) Hulle dra almal leerskoene.

(d) Hulle bly ver van die skool af.

(e) Hulle dra warm klippe in hulle hande om hulle hande warm te hou.

(f) Die skooldag is lank.

(g) Die middagete duur twee ure.

(h) Hulle gaan vyfuur huis toe.

LU 1.3.1
Luister na ‘n kort leesstukkie soos voorgelees deur julle onderwyser. Luister baie goed, want julle gaan vrae aan die einde van die leesstuk beantwoord. Julle onderwyser sal die leesstuk twee of drie keer voorlees.

Vrae: Skryf slegs “ja” of “nee”

1. ROLLEES

Rollees die volgende gesprek tussen twee kinders uit die Victoriaanse tydperk. Lees dit in groepe van twee en ruil om sodat julle beide kind A en kind B se rolle lees.

A : “Ek het Meester Hale nog nooit so sonder ‘n rottang in sy hand gesien nie.”

B: “Ja, en dan slaan hy mos nog voordat ‘n mens enigiets kan verduidelik.”

A : “Ek het al slae gekry omdat ek kamma te nors is.”

B: “Gister het ek hom glo nie hoflik genoeg geantwoord nie en sommer drie houe gekry.”

A : “Wie dink jy kry die seerste, seuns of dogters?”

B: “Mmmmm..wat is nou die seerste, rottanghoue op jou agterwêreld as jy ‘n seun is, of op jou hande en bene as jy ‘n dogter is?”

A : “Ek sou sê altwee is ewe seer, want hy slaan die seuns harder.”

B: “Ek kies liewer ‘n klomp houe met die rottang as om in die strafmandjie te moet klim.”

A : “Ek stem saam. My lyf pyn later so baie van die ongemaklike posisie en ‘n mens kan mos nie eens roer nie!”

B: “Was jy al baie kere in die mandjie?”

A : “Nee, nog net een keer, maar dit was een keer te veel!”

B: “Arme Mary moes vandag alweer die hoed met die D vir Donkie opsit.”

A : “Dis darem nie seer nie, maar mens voel maar baie simpel as jy so in die hoek moet staan.”

B: “Ek dink Mary hou haarself met opset dom. Sy mis lekker baie werk deur so in die hoek te staan.”

Luister mooi na jou groeplede en beoordeel hulle met behulp van die onderstaande ruit.

3 = swak 2 = goed 1 = uitstekend

Naam en Van Stemtoon Artikulasie Frasering Vlotheid Vertolking
LU 3.7.2

2. TEENOORGESTELDES

Woorde soos nors en vriendelik is teenoorgesteldes. Verbind nou die woorde in Kolom A met hulle teenoorgesteldes in kolom B.

A B
goed ongelukkig
mooi soet
gelukkig sleg
vergeet dom
bekend ver
naby lelik
stout onbekend
slim klein
groot onthou

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask