<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 2   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

MODULE 1

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24
KU 2 E-1, E-5, 15, 25
KU 3 3, 4, E-2, 16, 17
KU 4 5
KU 5 1, 7, 8, 9, 12, 13, 22
KU 6 28
KU 7 5, 6, 27, 28, 29
KU 8 26, E-9
 • Integrasie van Temas: Vriende
 • Inklusiwiteit: Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, opvoeding ens.
 • Sosiale Geregtighede: Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar.
 • n Gesonde Omgewing: Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou?

Opvoeder se bladsy

Verdubbeling

 • Tel 1 teller / blokkie / boontjie met een hand op.
 • Tel dieselfde aantal met die ander hand op.
 • Hoeveel?
 • Hoeveel altesaam?
 • Ons kan sê: 1 + 1 = 2
 • Wat het ons gedoen?
 • Ons het dieselfde aantal in die ander hand geneem.
 • Ons sê: ONS HET EEN VERDUBBEL.
 • Een verdubbel is gelyk aan twee.
 • Volg dieselfde stappe met 2, 3, 4 en 5 sodat leerders die begrip verdubbeling verstaan.
 • Vra elkeen afsonderlik sodat vasgestel kan word of hy die woord “verdubbel” verstaan, en of hy die verdubbeling kan doen.
 • Hoe kan ons getalle verdubbel anders as om tellers te gebruik? Teken?
 • Kyk in die vertrek rond: Kan jy enige plek sien waar getalle verdubbel word?Bv. 4 vensters aan die linkerkant en 4 vensters aan die regterkant.Ligte?Liggaamsdele? – oë, ore, hande, voete, vingers, tone.

Halvering

Halvering beteken dat iets gelykop verdeel word tussen twee mense.

Op die mat bv.:

 • Neem 2 tellers.Verdeel hulle tussen 2 leerders.Hoeveel kry elkeen?Wat gebeur as ons die 2 tellers weer bymekaar sit? Ons sal 2 hê. Wat word dit genoem? Verdubbeling.
 • Neem 4 tellers.
 • Volg die stappe soos vir 2.
 • Neem 6.
 • Neem 8.
 • Neem 10
LU 1.10

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: verdubbeling en halvering [lu 1.10, lu 1.2, lu 1]

Verdubbeling en halvering

Sandra en Jaco gaan stap.

 • Hulle sien alles wat verdubbel het. Hulle kan hulle ook halveer.
 • Kan jy?

 • Maak getalsinne met alles wat verdubbel het.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

LU 1.10
 • Verdubbeling en halvering
Watter getalle kan jy verdubbel? Halveer hulle nou.
10 ........... Die helfte van 20 ...........
20 ........... 40 ...........
100 ........... 200 ...........
200 ........... 400 ...........
Watter ander getalle kan jy halveer? Verdubbel hierdie.
Probeer 40 ........... 20 ...........
60 ........... 30 ...........
80 ........... 40 ...........
LU 1.10
 • Ek hou my goed netjies.
 • Ek het ______________________ paar sokkies.
 • Ek het ______________________ sokkies altesaam.

2 + 2 + 2 + 2 =____________________

2 vier keer geneem is gelyk aan ______________________

 • Ek het ______________________ paar skoene.
 • Ek het ______________________ skoene altesaam.

2 + ___________ + ___________ = ___________

2 ___________ keer geneem is gelyk aan ___________

 • My hemde is in 2’s gestapel.
 • Ek het ______________________ hemde altesaam.

2 + 2 = ______________________

2 taken ________________ keer geneem is gelyk aan _________________

LU 1.2

Kleur :2 rooi2 blou Tel in 2’s Kleur :3 rooi3 blou Tel in 3’s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 • Ek stapel my speelgoed op
LU 1
 • Voltooi

3 seuns dra _______________sokkies. 2 + 2 + 2 = _______________

5 meisies het _______________oë. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _______________

My ma het _______________ hande. 2 + 0 = . _______________

ie en Anna het _______________ hande. 2 + 2 = _______________

Danie en Sisulu het _______________ skoene. 2 + 2 = _______________

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in:

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen 0 en 200;

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen 0 en 200;

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen 0 en 200;

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen 0 en 200;

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.10.1 opbou en afbreek van getalle;

1.10.2 verdubbeling en halvering;

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers);

1.10.4 getallelyne;

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask