<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 2   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

MODULE 1

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24
KU 2 E-1, E-5, 15, 25
KU 3 3, 4, E-2, 16, 17
KU 4 5
KU 5 1, 7, 8, 9, 12, 13, 22
KU 6 28
KU 7 5, 6, 27, 28, 29
KU 8 26, E-9
 • Integrasie van Temas: Vriende
 • Inklusiwiteit: Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, opvoeding ens.
 • Sosiale Geregtighede: Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar.
 • n Gesonde Omgewing: Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou?

Opvoeder se bladsy

Verdubbeling

 • Tel 1 teller / blokkie / boontjie met een hand op.
 • Tel dieselfde aantal met die ander hand op.
 • Hoeveel?
 • Hoeveel altesaam?
 • Ons kan sê: 1 + 1 = 2
 • Wat het ons gedoen?
 • Ons het dieselfde aantal in die ander hand geneem.
 • Ons sê: ONS HET EEN VERDUBBEL.
 • Een verdubbel is gelyk aan twee.
 • Volg dieselfde stappe met 2, 3, 4 en 5 sodat leerders die begrip verdubbeling verstaan.
 • Vra elkeen afsonderlik sodat vasgestel kan word of hy die woord “verdubbel” verstaan, en of hy die verdubbeling kan doen.
 • Hoe kan ons getalle verdubbel anders as om tellers te gebruik? Teken?
 • Kyk in die vertrek rond: Kan jy enige plek sien waar getalle verdubbel word?Bv. 4 vensters aan die linkerkant en 4 vensters aan die regterkant.Ligte?Liggaamsdele? – oë, ore, hande, voete, vingers, tone.

Halvering

Halvering beteken dat iets gelykop verdeel word tussen twee mense.

Op die mat bv.:

 • Neem 2 tellers.Verdeel hulle tussen 2 leerders.Hoeveel kry elkeen?Wat gebeur as ons die 2 tellers weer bymekaar sit? Ons sal 2 hê. Wat word dit genoem? Verdubbeling.
 • Neem 4 tellers.
 • Volg die stappe soos vir 2.
 • Neem 6.
 • Neem 8.
 • Neem 10
LU 1.10

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: verdubbeling en halvering [lu 1.10, lu 1.2, lu 1]

Verdubbeling en halvering

Sandra en Jaco gaan stap.

 • Hulle sien alles wat verdubbel het. Hulle kan hulle ook halveer.
 • Kan jy?

 • Maak getalsinne met alles wat verdubbel het.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

LU 1.10
 • Verdubbeling en halvering
Watter getalle kan jy verdubbel? Halveer hulle nou.
10 ........... Die helfte van 20 ...........
20 ........... 40 ...........
100 ........... 200 ...........
200 ........... 400 ...........
Watter ander getalle kan jy halveer? Verdubbel hierdie.
Probeer 40 ........... 20 ...........
60 ........... 30 ...........
80 ........... 40 ...........
LU 1.10
 • Ek hou my goed netjies.
 • Ek het ______________________ paar sokkies.
 • Ek het ______________________ sokkies altesaam.

2 + 2 + 2 + 2 =____________________

2 vier keer geneem is gelyk aan ______________________

 • Ek het ______________________ paar skoene.
 • Ek het ______________________ skoene altesaam.

2 + ___________ + ___________ = ___________

2 ___________ keer geneem is gelyk aan ___________

 • My hemde is in 2’s gestapel.
 • Ek het ______________________ hemde altesaam.

2 + 2 = ______________________

2 taken ________________ keer geneem is gelyk aan _________________

LU 1.2

Kleur :2 rooi2 blou Tel in 2’s Kleur :3 rooi3 blou Tel in 3’s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 • Ek stapel my speelgoed op
LU 1
 • Voltooi

3 seuns dra _______________sokkies. 2 + 2 + 2 = _______________

5 meisies het _______________oë. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _______________

My ma het _______________ hande. 2 + 0 = . _______________

ie en Anna het _______________ hande. 2 + 2 = _______________

Danie en Sisulu het _______________ skoene. 2 + 2 = _______________

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in:

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen 0 en 200;

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen 0 en 200;

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen 0 en 200;

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen 0 en 200;

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.10.1 opbou en afbreek van getalle;

1.10.2 verdubbeling en halvering;

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers);

1.10.4 getallelyne;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask