<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Leerders afdeling

Inhoud

 • Lees verder...

Themba en thandi help vir ouma – deel 3

Vandag is Themba en Thandi baie haastig. Hulle moes eers gou die tuin natlei en nou pak hulle vinnig hulle boeksakke.

“Maak gou, Thandi” sê Themba.

“Ons moet nog eet en kyk hoe laat is dit al.”

“Julle kan maar eet,” sê Ouma Rosie “en dan moet julle loop anders is julle laat vir skool.”

“Dankie, Ouma. Tot siens,” roep Themba en gryp sy boeksak terwyl hy ‘n hap van sy brood neem.

“Tot siens, Ouma,” sê Thandi en skarrel agterna.

(word vervolg...)

 • Wat rym met…
sakeethaplooplaatmaarkyk p m l h h n l r b..................................................k k m d r d P s d n g w .
LU 3.4.5
 • Maak nou jou eie lys met woorde wat rym.
 • Wat kan jy onthou?
 • Voltooi die sinne.
LU 3.3.3
 • Ons ken hierdie klinkers. Skryf twee woorde met elke klinker.
 • Soek die regte klinkers.

1. L...........ngs die huis ...........s ‘n n...........tjiese groentetuintjie.

2. M...........mma ...........n P...........pp........... gaan vroeg w...........rk toe.

3. Oum........... Rosie maak ...........ntbyt v...........r die kleintjies.

4. “D...........t ...........s ...........l laat,” sê Th...........mba.

5. “J...........lle k...........n k...........m eet,” sê Ouma.

LU 3.4.7

 • “y” doen ook die werk van ‘n klinker.
 • Skryf woorde met “y”.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 • Maak sinne met vier “y” woorde.

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………….

6. ……………………………………………………………………………………….

LU 3.4.7 LU 4.6.4 LU 4.7.2 LU 6.2.1
 • Nuwe woorde.
antwoorde motors entjie
skoolklok moeilikheid
 • Waar pas hulle in?

1. Kyk hoe ry die ………………………………………………………………….

2. Ek ken al die ……………………………………………………………………

3. Daar lui die ……………………………………………………………………..

4. Ons gaan ‘n ……………………………………………………………… stap.

5. Nou is daar ……………………………………………………………………..

 • .Teken die volgende prentjies:
skoolklok motors
skool groente
LU 4.8 LU 3.3.3

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.3 klank-en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik,soos kontekstuele leidrade en die maak van voorspellings ten einde ‘n teks te verstaan;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.5 bekende rymwoorde herken;

3.4.7 enkelklanke hersien.

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel sodat ander dit kan lees en verstaan:

4.6.4 probeer om onbekende woorde te spel deur kennis van klanke te gebruik;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

4.7.2 basiese punktuasie gebruik (hoofletters en punte);

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om begrip te toon.

Leeruitkomste 6 TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk;

6.2.1 bekende woorde korrek spel.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask