<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Menseregte gedurende die tweede wêreldoorlog

Module 3

Die skryf van ‘n historiese opstel

Integrasie van leeruitkomstes: Historiese opstel

[LU 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3]

  • Deur gebruik te maak van jou eie kennis en bostaande bronne (A – H), skryf ’n opstel waarin jy kenmerke van ’n totalitêre staat verduidelik.

Leeraktiwiteit 1:

Oefening in die skryf van ’n geskiedenisopstel

[lu 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.4]

  • Bestudeer die onderstaande bronne en skryf ’n opstel van een A4-foliovel waarin jy verduidelik hoe die Duitsers Jode uitgeken het. Gee ook jou mening oor die metodes van rasseklassifikasie wat gebruik is.

BRON Jakob Graf : Hereditary and Racial Biology for Students (1935)

Hoe kan ons leer om ’n persoon se ras raak te sien?

... 6. Maak propagandaplakkate en -spotprente vir jou rasseboek bymekaar en rangskik dit ooreenkomstig ’n rasingedeelde plan. Watter beeld van skoonheid word deur die kunstenaar beklemtoon (a) in plakkate wat sport en reis bekendstel? (b) Hoe word jagters, bergklimmers en veeherders uitgebeeld?

7. Maak uit geïllustreerde tydskrifte en koerante, ens., die prente van groot studente, staatsmanne, kunstenaars en ander wat hulself besonderlik onderskei het (byvoorbeeld in die ekonomiese lewe, politiek, sport) bymekaar. Bepaal die oorheersende ras en mengsel volgens die fisiese eienskappe. Herhaal die oefening met groot manne van alle nasies en in alle tye.

... 10. Hou die Jood dop: die wyse waarop hy loop, sy houding, sy gebare, en bewegings wanneer hy praat.

11. Wat val jou op as ’n Jood praat of sing?

BRONNazi skoolhandboek Die giftige sampioen

Klein Karl het die bordstok geneem en na die skryfbord gegaan en na die skets gewys. "’n Jood is gewoonlik uitkenbaar aan sy neus. Die Jode se neuse is krom aan die einde... Baie nie-Jode het ook krom neuse, maar hulle neuse is gebuig, nie aan die end nie, maar hoër op. So ’n neus word ’n haakneus genoem... Dit het niks met ’n Joodse neus uit te waai nie... Die Jood kan ook aan sy lippe uitgeken word. Dit is gewoonlik dik. Dikwels hang sy onderlip oor... Jode is ook herkenbaar aan hul oë. Hul ooglede is gewoonlik dikker en meer vleeslik as ons s’n. ’n Jood lyk slu en skerp."

BRON

Johannes Stark in verband met die Jode. In 1934 het hy die Nobelprys vir sy werk in die veld van die elektromagnetisme ontvang. Hy het sy mede-Duitse Nobelprysontvangers versoek om ’n verklaring van steun aan "Adolf Hitler..." te teken. Hy sê van die Jode:

Dit is inderdaad waar dat die Joodse gees, te danke aan die buigsaamheid van sy intellek, by magte is deur die na-aping van die Duitse voorbeeld, om belangrike bydraes te maak, maar dit is nie moontlik om oorspronklike kreatiewe werk in die groot uitvindings van die natuurwetenskap te lewer nie. In die onlangse tye het die Jode dikwels na Heinrich Hertz as ’n teenargument gewys. Dit is waar dat Heinrich Hertz belangrike ontdekkings in die veld van die elekromagnetiese golwe gemaak het, maar hy is nie ’n volboed Jood nie. Hy het ’n Duitse moeder...

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask