<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Getalbegrip

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.1 5

1.2 3

1.3 8

1.4 6

2.1 (39 x 27) + 496 1 549

2.2 (23 x 18) + 852 – 256 1 010

2.3 (67 + 48); 7 705 ÷ antwoord 67

2.4 3 600 ÷ 30; 82 x 10; antwoord + antwoord 940

2.5 2 934 – 816 + 905 – 205 2 818

2. Verskeie oplossings is moontlik. Daar word nie gesê dat elke syfer net een keer gebruik mag word nie.

TOETS 1

 • 13 800; 13 750
 • 24 360; 24 375

2. 300 000 + 60 000 + 8 000 + 400 + 20 + 9

 • <
 • =
 • 20 500
 • 358 490

5. ses miljoen aghonderd drie en twintigduisend vierhonderd en sewentien

6.1 1296

6.2 6

 • 40 000
 • 6 miljoen
 • 37 000
 • 149 000
 • 48; 56; 64; 72
 • 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12; 24
 • 11; 13; 17; 19

10.1 waar

 • vals
 • vals
 • 114
 • 34
 • 70

11.4 6

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los [lu 1.8.10]

Dit is van kardinale belang dat jy die volgende deeglik sal begryp en goed sal onthou, anders sal jy eenvoudige (en moeiliker) bewerkings nie korrek kan uitvoer nie, en dus ‘n verkeerde antwoord kry!

VOLGORDE VAN BEWERKINGS

LET OP EN LEER DIE VOLGENDE:

Die volgorde van bewerkings is:

1. Hakies

2. Van

3. Deling

4. Vermenigvuldiging

5. Optelling

6. Aftrekking

Die volgende reëls geld ook:

1. Wanneer die bewerkings dieselfde is, bv. 6 + 3 + 9 + 5 : werk van LINKS NA REGS

2. Wanneer daar slegs + en − is, bv. 6 − 3 + 2 − 4 + 9: werk van LINKS NA REGS

Dus: 6 − 3 → 3 + 2 → 5 − 4 → 1 + 9 = 10

3. Wanneer daar slegs × en is, bv. 2 × 24  4 × 10  5: werk van LINKS NA REGS

Dus: 2 × 24 → 48  4 → 12 × 10 → 120  5 = 24

1. Kyk nou of jy die voorafgaande korrek kan toepas. Werk saam met ’n maat en bereken die volgende :

1.1 f = 9 + 6 x 2 − 7 _____________________________________________

1.2 c = 7 − (18 + 2) x 5___________________________________________

1.3 k = 23 − 16 + 4 − 3___________________________________________

1.4 e = 36 x 12 x 4 x 2____________________________________________

Nou mag jy ‘n sakrekenaar gebruik, maar dit sal jou niks help, indien jy nie die volgorde van bewerkings ken nie. Blaai dus terug en kyk weer, indien jy twyfel. Kyk of jy die volgende tabel korrek kan voltooi:

Berekening Sleutelvolgorde Antwoord
Bv. 15 + 6 × 2 (6 × 2) + 15 27
2.1 496 + 39 × 27
2.2 852 + (23 × 18) − 256
2.3 7 705  (67 + 48)
2.4 3 600  30 + 82 × 10
2.5 2 934 − 816 + 905 − 205

Tyd vir portuur-assessering!

Hoe goed is jy vertroud met die laaste gedeelte van die werk wat ons afgehandel het?

Werk saam met ’n maat en verduidelik die volgende vir hom/haar. Hy/sy sal jou dan assesseer deur ‘n sirkel om die toepaslike kode te trek;

Heelte-mal onseker Bietjie seker Redelik seker Dood-seker
Ek kan verduidelik wat veelvoude is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan verduidelik wat faktore is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan verduidelik wat priemgetalle is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan die konstante funksie op my sakrekenaar gebruik om veelvoude te bepaal. (LU 1.8) 1 2 3 4
Ek kan verduidelik wat ’n palindroom is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan die eienskappe van 0 en 1 aan my maat verduidelik. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek ken die volgorde van bewerkings en kan dit korrek toepas. (LU 1.8) 1 2 3 4

Kopkrappers!

1. Plaas die getalle 1 tot 9 in die diagram sodat al die getalsinne waar is.

2. Plaas van die getalle 1 tot 12 in die diagram sodat die som van minstens 4 van die sye gelyk is.

Toets 1

1. Voltooi die volgende getallepatrone:

1.1 13 850 ; ________________ ; ________________ ; 13 700 ; 13 650

1.2 24 330 ; 24 345 ; ________________ ; ________________

(4)

2. Skryf in uitgebreide notasie:

2.1 368 429 = ____________ + ____________ + ___________ + ___________ +

____________ + ____________

(2)

3. Vul in:<;>of = :

3.1 489 653 * 498 653____________

3.2 10 x 10 x 10 x 10 * 100 000 x 10____________

(2)

4. Watter getal is:

4.1 350 meer as 20 150? ________________________

4.2 10 000 minder as 368 490? ______________________

(2)

5. Skryf in woorde:

6 832 419

(2)

6. Voltooi:

6.1 64 = ____________________________________

6.2 een miljoen = 1 x 10¨______________________

(2)

7. Wat is die waarde van die vetgedrukte syfer?

7.1 1 4 7 689________________________________________

7.2 6 823 417_______________________________________

(2)

8. Rond af tot die naaste 1 000:

8.1 36 842________________________________________

8.2 149 099________________________________________

(2)

9. Skryf neer:

9.1 die veelvoude van 8 tussen 40 en 80

_____________________________________________________________________

9.2 die faktore van 24

_____________________________________________________________________

9.3 die priemgetalle tussen 10 en 20

___________________________________________________________________ (6)

10. Waar of Onwaar?

10.1 42 624 is ’n palindroom _____________________________

10.2 1 is ’n priemgetal ________________________________

10.3 36 x 0 = 0________________________________________

(3)

11. Bereken:

11.1 90 + 6 x 12 x 3__________________________________

11.2 36 − (5 x 4) x 10_________________________________

11.3 80 − 6 + 4 − 13 + 5_____________________________

11.4 8 x 5 x 8 x 6 x 5_________________________________

(8)

Ek het _______________________________ uit 35 !!

Kleur in: Ek voel

BAIE TEVREDE
GELUKKIG
BEKOMMERD
EK IS TOT BETER IN STAAT

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en hul verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel. Hulle kan ook met bekwaamheid en vertroue tel, skat, bereken en kontroleer tydens die oplos van probleme.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en te gebruik:

1.8.10: eenvoudige bewerkings met heelgetalle met of sonder hakies.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask