<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Getalbegrip

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.1 5

1.2 3

1.3 8

1.4 6

2.1 (39 x 27) + 496 1 549

2.2 (23 x 18) + 852 – 256 1 010

2.3 (67 + 48); 7 705 ÷ antwoord 67

2.4 3 600 ÷ 30; 82 x 10; antwoord + antwoord 940

2.5 2 934 – 816 + 905 – 205 2 818

2. Verskeie oplossings is moontlik. Daar word nie gesê dat elke syfer net een keer gebruik mag word nie.

TOETS 1

 • 13 800; 13 750
 • 24 360; 24 375

2. 300 000 + 60 000 + 8 000 + 400 + 20 + 9

 • <
 • =
 • 20 500
 • 358 490

5. ses miljoen aghonderd drie en twintigduisend vierhonderd en sewentien

6.1 1296

6.2 6

 • 40 000
 • 6 miljoen
 • 37 000
 • 149 000
 • 48; 56; 64; 72
 • 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12; 24
 • 11; 13; 17; 19

10.1 waar

 • vals
 • vals
 • 114
 • 34
 • 70

11.4 6

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los [lu 1.8.10]

Dit is van kardinale belang dat jy die volgende deeglik sal begryp en goed sal onthou, anders sal jy eenvoudige (en moeiliker) bewerkings nie korrek kan uitvoer nie, en dus ‘n verkeerde antwoord kry!

VOLGORDE VAN BEWERKINGS

LET OP EN LEER DIE VOLGENDE:

Die volgorde van bewerkings is:

1. Hakies

2. Van

3. Deling

4. Vermenigvuldiging

5. Optelling

6. Aftrekking

Die volgende reëls geld ook:

1. Wanneer die bewerkings dieselfde is, bv. 6 + 3 + 9 + 5 : werk van LINKS NA REGS

2. Wanneer daar slegs + en − is, bv. 6 − 3 + 2 − 4 + 9: werk van LINKS NA REGS

Dus: 6 − 3 → 3 + 2 → 5 − 4 → 1 + 9 = 10

3. Wanneer daar slegs × en is, bv. 2 × 24  4 × 10  5: werk van LINKS NA REGS

Dus: 2 × 24 → 48  4 → 12 × 10 → 120  5 = 24

1. Kyk nou of jy die voorafgaande korrek kan toepas. Werk saam met ’n maat en bereken die volgende :

1.1 f = 9 + 6 x 2 − 7 _____________________________________________

1.2 c = 7 − (18 + 2) x 5___________________________________________

1.3 k = 23 − 16 + 4 − 3___________________________________________

1.4 e = 36 x 12 x 4 x 2____________________________________________

Nou mag jy ‘n sakrekenaar gebruik, maar dit sal jou niks help, indien jy nie die volgorde van bewerkings ken nie. Blaai dus terug en kyk weer, indien jy twyfel. Kyk of jy die volgende tabel korrek kan voltooi:

Berekening Sleutelvolgorde Antwoord
Bv. 15 + 6 × 2 (6 × 2) + 15 27
2.1 496 + 39 × 27
2.2 852 + (23 × 18) − 256
2.3 7 705  (67 + 48)
2.4 3 600  30 + 82 × 10
2.5 2 934 − 816 + 905 − 205

Tyd vir portuur-assessering!

Hoe goed is jy vertroud met die laaste gedeelte van die werk wat ons afgehandel het?

Werk saam met ’n maat en verduidelik die volgende vir hom/haar. Hy/sy sal jou dan assesseer deur ‘n sirkel om die toepaslike kode te trek;

Heelte-mal onseker Bietjie seker Redelik seker Dood-seker
Ek kan verduidelik wat veelvoude is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan verduidelik wat faktore is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan verduidelik wat priemgetalle is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan die konstante funksie op my sakrekenaar gebruik om veelvoude te bepaal. (LU 1.8) 1 2 3 4
Ek kan verduidelik wat ’n palindroom is. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kan die eienskappe van 0 en 1 aan my maat verduidelik. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek ken die volgorde van bewerkings en kan dit korrek toepas. (LU 1.8) 1 2 3 4

Kopkrappers!

1. Plaas die getalle 1 tot 9 in die diagram sodat al die getalsinne waar is.

2. Plaas van die getalle 1 tot 12 in die diagram sodat die som van minstens 4 van die sye gelyk is.

Toets 1

1. Voltooi die volgende getallepatrone:

1.1 13 850 ; ________________ ; ________________ ; 13 700 ; 13 650

1.2 24 330 ; 24 345 ; ________________ ; ________________

(4)

2. Skryf in uitgebreide notasie:

2.1 368 429 = ____________ + ____________ + ___________ + ___________ +

____________ + ____________

(2)

3. Vul in:<;>of = :

3.1 489 653 * 498 653____________

3.2 10 x 10 x 10 x 10 * 100 000 x 10____________

(2)

4. Watter getal is:

4.1 350 meer as 20 150? ________________________

4.2 10 000 minder as 368 490? ______________________

(2)

5. Skryf in woorde:

6 832 419

(2)

6. Voltooi:

6.1 64 = ____________________________________

6.2 een miljoen = 1 x 10¨______________________

(2)

7. Wat is die waarde van die vetgedrukte syfer?

7.1 1 4 7 689________________________________________

7.2 6 823 417_______________________________________

(2)

8. Rond af tot die naaste 1 000:

8.1 36 842________________________________________

8.2 149 099________________________________________

(2)

9. Skryf neer:

9.1 die veelvoude van 8 tussen 40 en 80

_____________________________________________________________________

9.2 die faktore van 24

_____________________________________________________________________

9.3 die priemgetalle tussen 10 en 20

___________________________________________________________________ (6)

10. Waar of Onwaar?

10.1 42 624 is ’n palindroom _____________________________

10.2 1 is ’n priemgetal ________________________________

10.3 36 x 0 = 0________________________________________

(3)

11. Bereken:

11.1 90 + 6 x 12 x 3__________________________________

11.2 36 − (5 x 4) x 10_________________________________

11.3 80 − 6 + 4 − 13 + 5_____________________________

11.4 8 x 5 x 8 x 6 x 5_________________________________

(8)

Ek het _______________________________ uit 35 !!

Kleur in: Ek voel

BAIE TEVREDE
GELUKKIG
BEKOMMERD
EK IS TOT BETER IN STAAT

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en hul verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel. Hulle kan ook met bekwaamheid en vertroue tel, skat, bereken en kontroleer tydens die oplos van probleme.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en te gebruik:

1.8.10: eenvoudige bewerkings met heelgetalle met of sonder hakies.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask