<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Optelling

Opvoeders afdeling

Memorandum

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om probleme in konteks op te los [lu 1.6]

Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen [lu 1.10]

Om strategieë te gebruik om oplossings te kontroleer [lu 1.11]

1. Ons het nou na ‘n paar tegnieke gekyk om antwoorde te bereken. In ons alledaagse lewe kry ons daagliks met “probleme” soos diè hieronder te doen. As ons dit nie kan oplos nie, sal ons bitter min berekeninge met vertroue kan doen. Deel in groepe van drie en kyk of julle die volgende probleme kan oplos. Jou opvoeder sal jul van die nodige folio voorsien.

1.1 Dimitri en sy vriende besluit om by die “Bites-and-Bits” restaurant te gaan eet.

Die spyskaart lyk so:

Toebroodjies:

Kaas R9,99Ham en Kaas R12,99Eier R11,99Tamatie, ham en kaas R15,99Hoender R15,99

Koeldrank: Coke, Fanta, Sprite, Cream Soda R4,95

Melkskommel: Aarbei, Piesang, Sjokolade R8,95

  • Dimitri bestel ‘n ham-en-kaastoebroodjie en ‘n aarbei melkskommel.
  • Vusi bestel ‘n hoendertoebroodjie en ‘n Coke.
  • Nancy bestel ‘n eiertoebroodjie en ‘n sjokolade melkskommel.
  • As Dimitri aanbied om die rekening te betaal, wat gaan die uiteet hom kos?

1.2 Mnr. Zuma, hoof van die Laerskool Vasbyt, besluit om die saal se vloer met nuwe teëls te vervang. Hy koop dit en vra die leerders om dit saal toe te dra.

  • Die Graad 7’s dra 1 893 teëls; die Graad 6’e bring 976 teëls; die Graad 5’s dra 824 teëls en die Graad 4’s bring 769 teëls na die saal. Hoeveel teëls is altesaam na die saal gedra?

2. Verduidelik aan die res van die klas hoe julle groep die antwoorde bereken het.

3. Vergelyk jul metodes. Hoe verskil hulle van mekaar?

4. Gebruik ‘n sakrekenaar om die antwoorde te kontroleer.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder:

1.6.1 finansiële kontekste (insluitend koop en verkoop, wins en verlies, en eenvoudige begrotings);

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om sowel skriftelike as hoofberekeninge met heelgetalle te doen, insluitend:

1.10.1 optelling en aftrekking in kolomme;

Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om oplossings te kontroleer en die redelikheid van oplossings te beoordeel.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask