<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Willie se verjaarsdagpiekniek

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die avonture van die Wapse is nou verbonde aan die ondervindings van elke leerder in Graad 1, seuns sowel as dogters. Hulle word blootgestel aan ander omgewings - stedelik, platteland, en word bewus van hoe anders mense lewe, bv. in die bos, sonder krane en elektrisiteit.

Opvoeders moet onthou dat daar leerders in hul klas mag wees wat nie Graad R bygewoon het nie en dus sekere vaardighede, strategieë en konsepte van Graad R nie ontwikkel of aangeleer het nie. Die opvoeder het dus nodig om te verseker dat hierdie in Graad 1 aangeleer en ontwikkel word. (Sien Graad R-modules)

Luister en spraak is die belangrike fondamente waarop geletterdheid gebou word. Die mate waarvolgens leerders die praat van hul huistaal bemeester het, sal verskil en die opvoeder moet hiervan bewus wees.

Taalontwikkeling is ‘n proses wat geleidelik ontwikkel en elke leerder het die simpatieke ondersteuning van die opvoeder ter alle tye nodig.

In Graad 1 luister en lees die leerders stories en word hulle betrek by die leer van klanke en die skryf van die taal. Die klasomgewing moet ‘n plek wees wat die leerders sal aanmoedig om alle aspekte van die taal te leer.

TYDSKEDULE

Alle leerders behoort al agt modules te voltooi, plus-minus twee per kwartaal. Hulle moet toegelaat word om teen hulle eie spoed te werk.

Hier identifiseer Willie met die leerders. Hy vier sy verjaardag. Daar is wesenlike verskille en leerders bespreek hulle. So ook verskil mense van mekaar.

Daar is raaisels om te lees en speletjies om te speel.

Skrif , ,
en klanke , ,

Integrasie van temas

Sosiale geregtighede

  • Leerders bespreek verskillende kulture, leefwyses, taal ens. Hoe ander verjaardae vier. Leerders moet mense aanvaar ten spyte van verskille.
  • Lees die storie, Willie se verjaarsdag, aan die leerders voor. Vra oop vrae oor die storie om te toets hoe goed die leerders geluister en verstaan het.

LU 1.3

  • Die leerders klap die woorde:

verjaarsdag, altesaam, versier, linte, om uit te vind hoeveel dele (lettergrepe) daar is.

LU 6.1

  • Klanke: Die volgende klanke en hulle skrifpatrone word in die module behandel: r, h, k, l, o en a. Riglyne vir die aanleer van klanke word in module 1 verskaf. Vasleggingsaktiwiteite verskyn.
  • Begin om, oor ‘n tydperk, leerders te toets om te sien of hulle boodskappe korrek kan oordra. Dit kan gedoen word wanneer ‘n leerder ‘n mondelinge boodskap vir ‘n ander leerder, onderwyser of vir sy / haar ouers tuis moet oordra. Dit word weer in ‘n latere module geassesseer.

LU 1.5 LU 2.5

  • Gee aan leerders die geleentheid om oor hulle eie nuus te gesels. Bied terselfdertyd aan hulle die geleentheid om hulle emosies te ondersoek. (Hoe het dit jou laat voel? Was jy baie kwaad vir jou boetie?)

LU 2.1 LU 2.6

  • Leerders moet aangemoedig word om te lees. Sorg dat hulle geleentheid kry om prenteboeke met eenvoudige onderskrifte te lees. Dit kan eers klassikaal / in groepe gedoen word, waarna leerders dit ook individueel kan lees.

LU 3.6

Laat die leerders voorspel wat in elkeen van die briewe geskryf is wat Vollie, Grootoog en Makkie ontvang het.

Questions & Answers

what is digestion
Dolla Reply
does human being sperm performed in the ovary of goat
sadeeq Reply
levels of ecological study
sadeeq
no
Dolla
human sperms contains acid
Dolla
what is an artery
Dolla
big bang theory was discovered by
Sweety Reply
Georges Lemaître
Mr
the meaning of nucleus
Spring Reply
nucleus Is also known as the cell's headquarters
Feranmi
what is pathology?
Azi Reply
is the study of diseases, it's cause and development of a disease
Boadi
State the law of segregation
Theolla Reply
what is a cell
Bunmi Reply
A cell is a basic structural unit of an organism
Addo
what are molecules?
Veronica
molecule:a group of atoms bonded together, representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction.
Black
comapare and contrast food chain
Chengo Reply
what are the classes of biology
Oluebube Reply
Microbiology Biochemistry Botany Zoology Horticulture
Odion
what is translocation
James Reply
what is hominids
Dauba Reply
what is genetics
Musa Reply
what is meiosis?
Musa
genetics is the the study of heredity and the variation of inherited characteristics.
Black
meiosis :a type of cell division that results in four daughter cells each with half the number of chromosomes of the parent cell, as in the production of gametes and plant spores.
Black
list three vertebrate animal and three invertebrate animal
Katie Reply
lizard, goat, frog ,earthworm, housefly, tapeworm
idoko
what is meant by radial symmetry?
Boadi
what is meaning of polysaccharide
mark Reply
this is the combination of two or more monosacharide
bernard
long chain of monosacchrides joined together by glycosidic bonds
Pepper
water as a function in cell for inorganic substances
chisom Reply
hi john....wat about for mineral salts, its function in a cell and structure
chisom
hi chisom which topic is this
Ezeh
what is sepsis
Dauba
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 1. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11010/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask