<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Om ‘n kanon te sing

MUSIEK

Aktiwiteit 1:

Om ‘n kanon te sing

[lu 3.5]

STAP 1

 • Hier volg die notasie van die kanon Viva la Musica .

 • Gee ‘n grafiese voorstelling van die melodie van al drie frases:
Frase 1
Frase 2
Frase 3

STAP 2

 • Kies die regte beskrywing t.o.v. van die melodie:
Frase 1 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
Frase 2 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
Frase 3 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
 • Kies die regte beskrywing t.o.v. van die ritme:
Frase 1 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase
Frase 2 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase
Frase 3 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase

STAPPE 3 en 4

 • Verdeel in groepe en volg Juffrou se instruksies.
 • Die klankkleur verander deurdat harmonie gevorm word. Dieselfde harmonie word deurgaans gebruik.
Kies die woord wat die beste pas:
HARMONIE RITME MELODIE
Hoe lank of kort die note is
Die wysie
Die saamklink van note

Aktiwiteit 2:

Om ‘n twee-stemmige lied te sing en warm en koue klanke te produseer

[lu 3.5]

Stap 1

 • Hier volg ‘n tradisionele Zulu-kinderlied: Siyanibingelela (Ons groet julle).

Stap 2

 • Verdeel in twee groepe (warm en koud) en volg Juffrou se instruksies om die lied twee-stemmig te kan sing.

Stap 3

 • Probeer die volgende en luister goed na die verskil:
KOUD WARM
Klap met plat hande Klap met geronde hande
Skud blikkie met klippies Plaas jou hand bo-op die blikkie en skud dan
Slaan ‘n hangende driehoek met ‘n metaalstokkie Hou die driehoek in die hand en slaan dan met die stokkie daarop
Klap jou tande op mekaar - oopmond Klap jou tande op mekaar – toemond
Helder, skerp oopklanke Dowwe geslote klanke(meer resonant)

Voeg nog voorbeelde by , m.a.w. twee verskillende klanke op dieselfde instrument.

STAP 4

 • Volg Juffrou se instruksies en voer die lied uit met ‘n “instrumentale” tussenspel.

Aktiwiteit 3:

Om twee verskillende liedere te kombineer en te sing as ‘n twee-stemmige lied

[lu 3.5]

STAP 1

 • Hier volg twee liedere, een Afrikaans en een Engels!

Dié twee liedere se karakter verskil – albei klink verskillend. Hoekom?

 • My persoonlike opinie: (Kies geskikte beskrywing)
Kleure meer ritmies meer melodies
Kleure manlik vroulik
John Brown meer ritmies meer melodies
John Brown manlik vroulik

STAP 2

Verdeel in twee groepe bv. dogters (vroulik en melodies) en seuns(manlik en ritmies).

 • Dogters sing Kleure en onmiddellik daarna volg seuns met John Brown.
 • Ons gaan nou die twee liedere kombineer. Lees ? op ‘n fluisterstem deur in die twee groepe – volg die polsslag wat Juffrou aangee

STAP 3

 • Sing die lied twee-stemmig! Wanneer twee liedere saamgesing word kry ons ‘n nuwe lied. Sekere elemente van die musiek moet egter dieselfde wees.

Stap 4

 • Juffrou sal nou ‘n begeleiding byvoeg. Kan jy hoor dat dieselfde akkoorde gebruik word, anders sal dit verkeerd klink!

Stap 5

 • Sing nou ? op la-la of ander klanke.

STAP 6

 • Probeer die Skoollied of Nkosi Sikilel'i Africa en John Brown saam!

Dit klink nie goed nie!

Hoekom nie?

. Voltooi die volgende kontrolelys: JA NEE
Ek kan John Brown sing
Ek kan Kleure sing
Ek kan saam met my groep sing
Ek kan die tempo hou

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENt.o.v. 3.1 – 3.6 hieronder, die volgende toon:
 • samewerking met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
 • die vermoë om eie bydraes binne groepverband te lewer;
 • aanvaarding van medeleerders;
MUSIEK (3.5)
 • in ‘n groep – kanons, ronde- en tweedelige liedjies vanuit minstens drie kulturele tradisies kan sing en/of speel;

Questions & Answers

What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
I am good and you I am from sierra Leone and I am new her
kanu Reply
u are welcome bro, here is a good platform for you to be
Alie
That i know,thanks bro.
what the main definition of economic
Uhara Reply
Essay about Microsoft
Kwena Reply
what is economics
Julie Reply
what do you mean by means in economics
Julie
economic is the wealth of a country.
Moussa
monetary policy is refer to as being expansionary or contractionary.
Abdul
pls who can help me to explain money market and capital market
Au
money market is base on short term loan which is within one year period while capital market is long term loan more than one year...
Muhammad
money market is a market were short term loans are dealt with while capital market is a market were long term loans are traded
Ebrima
What is mean by monetory policy
Lovely
monetary polices are rules that control the rate of monetary exchange in an economic as a whole.
Ebrima
wealth of the nation
Uhara
important of unemployment
Otwe Reply
Important of unemployed
Otwe
important?
Aneela
what is meaning scarcity
ABDULLAHI Reply
Scarcity can be define as human wants to goods,services,resources for exceed of what is available
Uhara
hi guys
Ibrahim
How are you
Abdul
Can be defined as the inability to get everything we want
Zuko
less ability for the available goods and services that's on sale
kanu
what is consumer
Brenda Reply
how do consumer help people
Brenda
by export trading
Jayah
How do you mean Jayah
Danjuma
what is different between price and quantity
Yakubu
what is MRS
Rashid
definition of economics according to Adam Smith
Ijeoma Reply
economic is a wealth of nation
Au
in the view of Adam Smith economics is the study of activities of people in production of wealth
suresh
Economics is any human activity that lead to the provision of substance and or amassing wealth.
What do you really think is the remedy for scarcity in Nigeria 🇳🇬
John Reply
different the term economics
zfekere Reply
importance of studying economics
Haruna Reply
importance of economics
Haruna
different the term economics
zfekere
mixed economic
tadesse
you have just been appointed in the director of finance for your state internal revenue board with the knowledge of elasticity advice the state government on how the I.G.R of the state could be raised through exercise duties bearing in mind the implication and incident of taxing setting products
Kenechukwu Reply
Hello,Thanks for your replay
Esmael
fine
IDRIS
mention 5 characteristics of traditional societies
Pono Reply
dominance of agriculture and ignorance of development avenues are some characteristics of traditional societies.
sade
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!





Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask