<< Chapter < Page Chapter >> Page >

* Chưng cất bằng hơi nước không có nồi hơi riêng: Nguyên liệu và nước cùng cho vào một thiết bị nhưng cách nhau bởi một vỉ nồi. Khi đun sôi, hơi nước bốc lên qua khối nguyên liệu kéo theo tinh dầu và đi ra thiết bị ngưng tụ. Để nguyên liệu khỏi rơi vào phần có nước ta có thể lót trên vỉ 1 hay nhiều lớp bao tải tùy theo từng loại nguyên liệu. Phương pháp nay phù hợp với những cơ sở sản xuất có qui mô trung bình.

So với phương pháp trên, phương pháp này có ưu điểm hơn, nguyên liệu ít bị cháy khét vì không tiếp xúc trực tiếp với đáy thiết bị, các nhược điểm khác vẫn chưa khắc phục được. Phương pháp này thích hợp cho những loại nguyên liệu không chịu được nhiệt độ cao.

* Chưng cất bằng hơi nước có nồi hơi riêng: Phương pháp này phù hợp với những cơ sở sản xuất lớn, hơi nước được tạo ra từ một nồi hơi riêng và được dẫn vào các thiết bị chưng cất.

Phương pháp này cùng một lúc có thể phục vụ được cho nhiều thiết bị chưng cất, điều kiện làm việc của công nhân nhẹ nhàng hơn, dễ cơ khí hóa và tự động hóa các công đoạn sản xuất, khống chế tốt hơn các thông số công nghệ, rút ngắn được thời gian sản xuất. Ngoài ra, phương pháp này đã khắc phục được tình trạng nguyên liệu bị khê, khét và nếu theo yêu cầu của công nghệ thì có thể dùng hơi quá nhiệt, hơi có áp suất cao để chưng cất. Tuy nhiên, đối với một số tinh dầu trong điều kiện chưng cất ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ bị phân hủy làm giảm chất lượng. Hơn nữa, các thiết bị sử dụng trong phương pháp này khá phức tạp và đắt tiền.

c. Những ưu nhược điểm chung của phương pháp chưng cất:

* Ưu điểm:

- Thiết bị khá gọn gàng, dễ chế tạo, qui trình sản xuất đơn giản,

- Trong quá trình chưng cất, có thể phân chia các cấu tử trong hỗn hợp bằng cách ngưng tụ từng phần theo thời gian,

- Thời gian chưng cất tương đối nhanh, nếu thực hiện gián đoạn chỉ cần 5-10 giờ, nếu liên tục thì 30 phút đến 1 giờ,

- Có thể tiến hành chưng cất với các cấu tử tinh dầu chịu được nhiệt độ cao.

* Nhược điểm:

- Không áp dụng phương pháp chưng cất vào những nguyên liệu có hàm lượng tinh dầu thấp vì thời gian chưng cất sẽ kéo dài, tốn rất nhiều hơi và nước ngưng tụ,

- Tinh dầu thu được có thể bị giảm chất lượng nếu có chứa các cấu tử dễ bị thủy phân,

- Không có khả năng tách các thành phần khó bay hơi hoặc không bay hơi trong thành phần của nguyên liệu ban đầu mà những thành phần này rất cần thiết vì chúng có tính chất định hương rất cao như sáp, nhựa thơm...

- Hàm lương tinh dầu còn lại trong nưóc chưng (nước sau phân ly) tương đối lớn,

- Tiêu tốn một lượng nước khá lớn để làm nhưng tụ hỗn hợp hơi.

c. Qui trình công nghệ chưng cất tinh dầu: Tùy theo từng loại nguyên liệu mà qui trình chưng cất có những điểm khác nhau nhất định. Nhìn chung, qui trình chưng cất tinh dầu phải có những công đoạn cơ bản sau:

Questions & Answers

a diagram of an adult mosquito
mubarak Reply
what are white blood cells
Mlungisi Reply
white blood cell is part of the immune system. that help fight the infection.
MG
what about tissue celss
Mlungisi
Cells with a similar function, form a tissue. For example the nervous tissue is composed by cells:neurons and glia cells. Muscle tissue, is composed by different cells.
Anastasiya
I need further explanation coz celewi anything guys,,,
Calvin Reply
hey guys
Isala
on what?
Anastasiya
is air homogenous or hetrogenous
damiane Reply
homogenous
Kevin
why saying homogenous?
Isala
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
Yes, the plant does need oxygen. The plant uses oxygen, water, light, and produced food. The plant use process called photosynthesis.
MG
By using the energy of sunlight, plants convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen by photosynthesis. This happens during the day and sunlight is needed.
NOBLE
no. it s a product of the process
Anastasiya
yet still is it needed?
NOBLE
no. The reaction is: 6CO2+6H20+ solar energy =C6H12O6(glucose)+602. The plant requires Carbon dioxyde, light, and water Only, and produces glucose and oxygen( which is a waste).
Anastasiya
what was the question
NOBLE Reply
joining
Godfrey
the specific one
NOBLE
the study of non and living organism is called.
Godfrey
Is call biology
Alohan
yeah
NOBLE
yes
Usher
what Is ecology
Musonda Reply
what is a cell
Emmanuel Reply
A cell is a basic structure and functional unit of life
Ndongya
what is biolgy
Hawwi Reply
is the study of living and non living organisms
Ahmed
may u draw the female organ
MARTIN Reply
i dont understand
Asal
:/
Asal
me too
DAVID
anabolism and catabolism
Sani Reply
Anabolism refers to the process in methabolism in which complex molecules are formed "built" and requires energy to happen. Catabolism is the opposite process: complex molecules are deconstructed releasing energy, such as during glicolysis.
Anastasiya
Explain briefly independent assortment gene .
Otu Reply
hi
Amargo
hi I'm Anatalia
Joy
what do you mean by pituitary gland
Digambar
draw and lable the cell
Ameh Reply
why homones are destroyed soon after completing their role
Nyirenda Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Am nhac. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10735/1.3
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Am nhac' conversation and receive update notifications?

Ask