<< Chapter < Page Chapter >> Page >

- Lượng hàng tồn kho tháng 12 năm trước để lại là 3.000 sản phẩm, lượng tồn kho an toàn là 500 sản phẩm; chi phí cho việc tồn trữ thành phẩm là 1.000 đồng/sản phẩm/tháng.

- Hao phí lao động để sản xuất một sản phẩm mất 15 phút.

- Chủ trương của xí nghiệp là đáp ứng đầy đủ nhu cầu, không để thiếu hụt hàng hóa.

Kế hoạch 1: Hãy xác định chi phí theo kế hoạch giữ mức sản xuất ổn định bằng năng lực sản xuất của xí nghiệp trong suốt thời gian lập kế hoạch.

Kế hoạch 2: Giả sử cuối tháng 2, xí nghiệp vừa tiếp nhận đơn đặt hàng bổ sung thêm 2.000 hộp (khách hàng đặt mua thêm) và sẽ giao hàng trong tháng 3. Hãy xác định chi phí theo kế hoạch giữ mức sản xuất ổn định trong trường hợp này.

Bài 13: Xí nghiệp xác định nhu cầu cung cấp sản phẩm trong 5 tuần tới như sau:

Tuần 1 2 3 4 5
Sản phẩm A 300 400 400 - 100
Sản phẩm B 200 - 250 400 300

Biết thêm các thông tin khác như sau:

Chỉ tiêu Sản phẩm A Sản phẩm B
Tồn kho đầu kỳ (sản phẩm) 100 70
Tồn kho an toàn (sản phẩm) 20 15
Kích thước lô sản xuất (sản phẩm) 350 200
Thời gian sản xuất 1 sản phẩm (phút) 10 20
Năng lực sản xuất chung của xí nghiệp là 140 giờ/tuần

Xác định lịch trình sản xuất chính?

Bài 14: Xí nghiệp xác định nhu cầu cung cấp sản phẩm trong 6 tuần tới như sau:

Tuần 1 2 3 4 5 6
Sản phẩm A - 1.600 1.400 1.500 1.000 1.700
Sản phẩm B 1.400 - 1.300 - 1.800 1.800

Biết thêm các thông tin khác như sau:

Chỉ tiêu Sản phẩm A Sản phẩm B
Tồn kho đầu kỳ (sản phẩm) 200 300
Tồn kho an toàn (sản phẩm) 200 100
Kích thước lô sản xuất (sản phẩm) 800 500
Thời gian sản xuất 1 sản phẩm (phút) 5 1,6
Chi phí tồn trữ (đồng/sản phẩm/tuần) 300 200
Chi phí chuyển đổi máy móc thiết bị là 200.000 đồng/lần chuyển
Năng lực sản xuất chung của xí nghiệp là 140 giờ/tuần

Xác định lịch trình sản xuất chính?

Bài 15: Xí nghiệp xác định nhu cầu cung cấp sản phẩm trong 6 tuần tới như sau:

Tuần 1 2 3 4 5 6 7
Sản phẩm A 4.000 4.200 - 5.000 3.000 - 8.000
Sản phẩm B 800 - 600 800 - 1.000 500
Sản phẩm C - 500 400 - 300 600 400

Biết thêm các thông tin khác như sau:

Chỉ tiêu Sản phẩm A B C
Tồn kho đầu kỳ (sản phẩm) 500 150 100
Tồn kho an toàn (sản phẩm) 200 100 50
Kích thước lô sản xuất (sản phẩm) 1.000 500 300
Thời gian sản xuất 1 sản phẩm (phút) 1 2 3
Chi phí tồn trữ (đồng/sản phẩm/tuần) 200 400 500
CP chuyển đổi máy móc thiết bị vào: (đồng/lần) 100.000 150.000 200.000
Năng lực sản xuất chung của xí nghiệp là 100 giờ/tuần

Xác định lịch trình sản xuất chính?

Bài 16: Một xí nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A, B để tồn kho và phân phối dần. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ kế hoạch đang sản xuất sản phẩm A, đơn vị chuẩn bị lên lịch trình sản xuất chính cho kỳ kế hoạch tới. Theo số liệu của phòng kinh doanh căn cứ vào các đơn đặt hàng, người ta xác định được nhu cầu của khách hàng trong 6 tuần tới như bảng sau. (ĐVT: sản phẩm)

Sản phẩm
Tuần
1 2 3 4 5 6
A 40 - 120 170 240 240
B 200 100 - 160 160 120

Hiện tại đơn vị còn tồn kho của tuần trước để lại là 60 sản phẩm A và 40 sản phẩm B, lượng tồn kho an toàn của A là 10 sản phẩm, của B là 20 sản phẩm. Hao phí thời gian để chế tạo được 1 sản phẩm hoàn chỉnh A mất 20 phút; B mất 10 phút. Kích thước lô sản phẩm A là 200 sản phẩm, B là 420 sản phẩm. Năng lực sản xuất tối đa của sản xuất là 70 giờ/tuần. Yêu cầu:

a. Xác định lịch trình sản xuất chính cho 2 loại sản phẩm trên. Công suất thực tế trong kỳ (6 tuần lễ) đạt được bao nhiêu %?

b. Giả sử chi phí chuyển đổi máy móc thiết bị là 200.000 đồng/lần chuyển, chi phí tồn trữ sản phẩm A là 1.000 đồng/sản phẩm/tuần, B là 1.200đồng/sản phẩm/tuần. Hãy xác định tổng chi phí của lịch trình sản xuất chính ở câu a.

Bài 17: Công ty Z chuyên sản xuất máy tính cầm tay và phân phối cho thị trường toàn quốc thông qua mạng lưới các nhà phân phối. Công ty đang xây dựng kế hoạch cho năm tới nhằm xác định số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất. Biết tiêu chuẩn lao động và tiêu chuẩn giờ máy cần thiết trong năm tới như sau:

Sản phẩm
Số lượng ước tính (đơn vị)
Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4
Giờ lao động/sản phẩm Giờ máy/Sản phẩm
Z1 13.000 19.500 15.400 23.500 7,95 5,77
Z2 6.500 8.700 7.200 10.000 6,56 4,10
Z3 12.500 23.500 16.500 25.000 3,22 2,55
Z4 8.700 12.200 10.500 15.750 4,90 3,15
Z5 4.500 6.000 4.900 7.000 3,11 2,10
Z6 11.500 14.700 12.800 16.500 2,60 1,50
Z7 10.500 14.000 11.500 17.500 2,20 1,21
Z8 25.500 33.500 27.500 38.500 0,56 0,79

Yêu cầu: a. Tính số giờ lao động và số giờ máy cần thiết từng quí.

b. Vẽ đồ thị với các thông tin tính được ở phần câu a.

c. Giả sử số giờ máy là thích hợp và các công nhân làm việc 65 ngày mỗi quí. Hãy xác định lượng công nhân từng quí nếu chúng ta dùng các phương pháp tổng hợp sau đây:  Mức năng lực trung bình.

 Đáp ứng theo nhu cầu khách hàng.

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask