<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ưu điểm của mạch lai là:

  • Có thể tạo nhiều IC (Digital hay Analog)
  • Có khả năng tạo ra các phần tử thụ động có các giá trị khác nhau với sai số nhỏ.
  • Có khả năng đặt trên một đế, các phần tử màng mỏng, các transistor, diode và ngay cả các loại IC bán dẫn.

Thực ra khi chế tạo, người ta có thể dùng qui trình phối hợp. Các thành phần tác động được chế tạo theo các thành phần kỹ thuật planar, còn các thành phần thụ động thì theo kỹ thuật màng. Nhưng vì quá trình chế tạo các thành phần tác động và thụ động được thực hiện không đồng thời nên các đặc tính và thông số của các thành phần thụ động không phụ thuộc vào các đặc tính và thông số của các thành phần tác động mà chỉ phụ thuộc vào việc lựa chọn vật liệu, bề dầy và hình dáng. Ngoài ra, vì các transistor của IC loại này nằm trong đế, nên kích thước IC được thu nhỏ nhiều so với IC chứa transistor rời.

IC chế tạo bằng qui trình phối hợp của nhiều ưu điểm. Với kỹ thuật màng, trên một diện tích nhỏ có thể tạo ra một điện trở có giá trị lớn, hệ số nhiệt nhỏ. Điều khiển tốc độ ngưng động của màng, có thể tạo ra một màng điện trở với độ chính xác rất cao.

Sơ lược về qui trình chế tạo một ic đơn tinh thể.

Các giai đoạn chế tạo một IC đơn tinh thể có thành phần tác động là BJT, được đơn giản hóa gồm các bước sau:

0.15mm25 – 75mmn - SiNền P-Si0.025mm0.15mmn - SiNền P-Si0.5mSiO2Hình 1Bước 1:

a. Từ một nền P-Si (hoặc n-Si) đơn tinh thể

b. Tạo một lớp epitaxy mỏng loại N-Si

c. Phủ một lớp cách điện SiO2

Bước 2:

Dùng phương pháp quang khắc để khử lớp SiO2 ở một số chỗ nhất định, tạo ra các cửa sổ ở bề mặt tinh thể. Từ các cửa sổ, có thể khuếch tán tạp chất vào.

Đầu tiên, vẽ sơ đồ những nơi cần mở cửa sổ, chụp hình sơ đồ rồi lấy phim âm bản, thu nhỏ lại. Những nơi cần mở của sổ là vùng tối trên phim

P-SifilmuvChất cảm quangSiO2n-SiP-SiChất cảm quangSiO2n-SiHòa tanRắn lạiP-SiSiO2n-SiHòa tanThânPnnSiO2Khuếch tán pĐảoNềnPnnSiO2Khuếch tán BaseppNềnPnnSiO2Khuếch tán EmitterppnnHình 2a. Bôi một lớp cản quang trên bề mặt. Đặt phim ở trên rọi tia cực tím vào những nơi cần mở cửa sổ được lớp đen trên phim bảo vệ. Nhúng tinh thể vào dung dịch tricloetylen. Chỉ những nơi cần mở cửa sổ lớp cản quang mới bị hòa tan, các nơi khác rắn lại.

b.Lại đem tinh thể nhúng vào dung dịch fluorhydric. Chỉ những nơi cần mở cửa sổ lớp SiO2 bị hòa tan, những nơi khác nhờ lớp cản quang che chở.

c. Đem tẩy lớp cản quang

d. Khuếch tán chất bán dẫn P sâu đến thân, tạo ra các đảo N.

e. Lại mở cửa sổ, khuếch tán chất bán dẫn P vào các đảo N (khuếch tán Base)

f. Lại mở cửa sổ, khuếch tán chất bán dẫn N vào (khuếch tán Emitter)

g. Phủ kim loại. Thực hiện các chỗ nối

Thí dụ:

Một mạch điện đơn giản như sau, được chế tạo dưới dạng IC đơn tinh thể.

Hình 3

Thân pnpnpn+npn+n+n+n+Điện trở2Diode1Transistor5 4Diode nối3Kim loại AlSiO2CollectorBaseEmitterTiếp xúc kim loạiHình 4

Ic số (ic digital) và ic tương tự (ic analog).

Dựa trên chức năng xử lý tín hiệu, người ta chia IC là hai loại: IC Digital và IC Analog (còn gọi là IC tuyến tính)

Ic digital:

Là loại IC xử lý tín hiệu số. Tín hiệu số (Digital signal) là tín hiệu có trị giá nhị phân (0 và 1). Hai mức điện thế tương ứng với hai trị giá (hai logic) đó là:

- Mức High (cao): 5V đối với IC CMOS và 3,6V đối với IC TTL

- Mức Low (thấp): 0V đối với IC CMOS và 0,3V đối với IC TTL

Thông thường logic 1 tương ứng với mức H, logic 0 tương ứng với mức L

Logic 1 và logic 0 để chỉ hai trạng thái đối nghịch nhau: Đóng và mở, đúng và sai, cao và thấp…

Chủng loại IC digital không nhiều. Chúng chỉ gồm một số các loại mạch logic căn bản, gọi là cổng logic.

Về công nghệ chế tạo, IC digital gồm các loại:

- RTL: Resistor – Transistor logic

- DTL: Diode – Transistor logic

- TTL: Transistor – Transistor logic

- MOS: metal – oxide Semiconductor

- CMOS: Complementary MOS

Ic analog:

Là loại IC xử lý tín hiệu Analog, đó là loại tín hiệu biến đổi liên tục so với IC Digital, loại IC Analog phát triển chậm hơn. Một lý do là vì IC Analog phần lớn đều là mạch chuyện dụng (special use), trừ một vài trường hợp đặc biệt như OP-AMP (IC khuếch đại thuật toán), khuếch đại Video và những mạch phổ dụng (universal use). Do đó để thoả mãn nhu cầu sử dụng, người ta phải thiết kế, chế tạo rất nhiều loại khác nhau.

Tài liệu tham khảo

**********

  1. Fleeman - Electronic Devices, Discrete and Intergrated - Printice - Hall International-1998.
  2. Boylestad and Nashelky - Electronic Devices and Circuit Theory - Printice - Hall International 1998.
  3. J.Millman - Micro electronics, Digital and Analog, Circuits and Systems - Mc.Graw.Hill Book Company - 1979.
  4. Nguyễn Hữu Phương - Điện tử trung cấp - Sở Giáo Dục&Đào Tạo TP HCM-1992

Questions & Answers

What are the typical patterns of GDP for a high-income economy like the United States in the long run and the short run?
mwangala Reply
What are the limitation and significant of macroeconomic
Usman Reply
explain the significance of concerpt of opportunity cost in planning
Mwanaid Reply
what is meant by the price elasticity of demand?
Martine Reply
What are the limitations of macroeconomic and their segnificant
Usman Reply
Discuss the role of competition in stimulating economic growth?
Daniel Reply
competition stimulate economic growth because in such types of economy,they is no monopoly power every supplier will want to produce to meet customers choice which brings about quality production and attract invested and customers into such economy
Koka
competition creates Monopoly because of economy of scale. it's not antithesis but different side of same coin
toko
competition result in high economic growth since every firm will intend to provide quality services and products to meet customers needs and requirements unlike in Monopoly situation where a firm just provide what it want to resulting in large stock piles of unwanted products ,ie inefficiency, howev
Mark
microeconomics study part of the economy but macroeconomic study the whole economy
Olokun Reply
studying the whole economy, solving the problem of the economy and building up the economy
Olokun
micro means small while macro means large
Olokun
standard of living is the footsteps of an economy because it plays important role for country to have crucial view about their budget ,import and export
Olokun
it will be differ because economic agent will only take their views on some part of household
Olokun
can opportunity cost be zero
OBED Reply
how many types of transportation do we have
Jacob
yes. when a customer's purchasing power is high, he may have d ability to purchase all he needs, dt makes opportunity cost zero
George
please can give more explanation on this question
OBED
what are the factors production
PETER Reply
Labour capital entrepreneurs
Leta
Land,capital, labour,and the entrepreneur
Tantoh
I will like to know use of calculus in economics
JHUMA Reply
do they use it in economics?
Pranav
I want to know if I should take calculus or statistics and probability my senior year of highschool
Yahir
yes for example in monopolistic competitive market..... TR=TC* & THIS CALCULATED BY CHANGING( DERIVATIVE LAW) MR =MC ** WILL BE THE FORMULA THAT USE.
Leta
please in which topic in economic is the question coming from.
Tantoh
from PCF in economics
Leta
why is unitary proportional to responsiveness
Etim Reply
any tip for igcse economics exam?pls
Stacey Reply
well
The
What is a market
Divine Reply
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
price of the related goods 2 price of the given commodity 3 income of the consumer 4 taste and preference 5 expectation in the future price
John
pls the taste and preference
Nas
explain briefly
Nas
a consumer taste and preference commodity changes for a time the man becomes
John
sorry sorry
John
is when the price of a commodity becomes high and can't afford example Samsung instead of iPhone
John
consumers who have high intense for goods will purchase the goods even if the price of that commodity increases because he or she preferred that commodity.people will be prefer iphone as its price increase
Yussif
as usual bad taste of preference is when a consumer regrets from one commodity to another in terms of the price
John
thanks alot
Nas
you're welcome
John
#Preference; #Income #Test
Dereje
#price Of Commodity #Income #Taste #Preference
Dereje
#Market is The Place Where Buyers And Sellers Are Exchanging Their Goods And service. #
Dereje
difference between macro and micro economics
Lawrence
Microeconomic Study about individual consumers market But Macroeconomis Study General economic Process Such As #Aggregate Demand #Aggregate Supples #GDp= #GNp
Dereje
nice so can u run down a brife discussion on GDP
Lawrence
good
Chinex
pls can someone differentiate between the perfectly elastic, perfectly inelastic and unitary
yhar Reply
and then again pls what are the types of elasticity, the methods of calculating it thank u
yhar
Perfectly inelastic is when the coefficient is equal to zero Unitary is when the coefficient is equal to one But am not sure if we have perfectly inelastic
John
I'm kind off confuse abt the PED, IED and co are they the types of elasticity we've
yhar
Yh the types are price elasticity cross and income elasticity of demand
John
do we've specific formulaes to calculate for each of them
yhar
yes. PED. changes in quantity demanded divided by changes in price
Vealmurugan
so pls what's the general name given to unitary, elastic n inelastic ? are the names given to the final result after doing the calculations?
yhar
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED
John
***tutor2u.net/economics/reference/price-elasticity-of-demand
Vealmurugan
They are elasticity coefficient
John
@John I don't get u well pls
yhar
whichone
John
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED @john pls tis is what m talking abt
yhar
Yh is the formula for PED
John
Pls are you having a for PED
John
thank u very
yhar
dy
Jobang
what is economics
Tayyeb
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative use
John
is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Divine
yes this is because economic provide a body of knowledge on human economic principles under theories and these theories can be verified with real world data using science method in other words it was scientific method in arriving at solution identification of problem or basic data collection among
John
unitary ElasticWhen Elasticty =1 Perfectily Elastic When 0<1 inelastic when 0>
Dereje
Pls is anyone having the NovDec questions?
John Reply
No
Emmanuel
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Mạch điện tử. OpenStax CNX. Aug 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10892/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Mạch điện tử' conversation and receive update notifications?

Ask