<< Chapter < Page Chapter >> Page >

- Ngoặt dòng khi chuyển động trong buồng.

Trên hình 9-3 trình bày một số kiểu dạng buồng lắng bụi

Buồng lắng bụi đơn giản chỉ dựa trên nguyên tắc giảm tốc độ đột ngột có nhược điểm là hiệu quả không cao , chỉ đạt 50  60% và phụ tải không lớn.

Buồng lắng bụi có nhiều ngăn và loại có tấm chắn hiệu quả cao hơn . Trong các buồng lắng bụi này không khí chuyển động dích dắc hoặc xoáy tròn nên khi va đập vào các tấm chắn và vách ngăn sẽ mất động năng và rơi xuống. Hiệu quả có thể đạt 85  90%

a) Buồng lắng bụi đơn giãn

b) Buồng lắng bụi nhiều ngăn

c) buồng lắng bụi có tấm chắn

Hình 9-3 : Các loại buồng lắng bụi

* Tính toán buồng lắng bụi đơn giản:

- Chiều dài tối thiểu cần thiết của buồng lắng bụi để giữ lại hạt bụi có đường kính d:

(9-22) L min = 18 μL γ m . d 2 . B , m size 12{L rSub { size 8{"min"} } = { {"18"μL} over {γ rSub { size 8{m} } "." d rSup { size 8{2} } "." B} } ,m} {}

trong đó :

 - Độ nhớt động học của không khí, kg.s/m2

L - Lưu lượng không khí đi qua buồng lắng , m3/s

m - Trọng lượng đơn vị của bụi, kg/m3

d - Đường kính hạt bụi, m

B - Chiều rộng buồng lắng, m

(9-23) d min = 18 . μ . L γ m . B . l size 12{d rSub { size 8{"min"} } = sqrt { { {"18" "." μ "." L} over {γ rSub { size 8{m} } "." B "." l} } } } {} - Ngược lại, khi kích thước buồng đã xác định, ta có thể xác định đường kính hạt bụi bé nhất mà buồng có khả năng giữ lại :

Các công thức trên đây chỉ tính trong trường hợp không khí chuyển động trong buồng là chảy tầng. Thực tế không tốc độ không khí chuyển động trong buồng thường chọn là 0,6 m/s.

Khi đó dòng không khí đang chảy tầng. Khi chuyển sang chế độ chảy rối công thức trên không còn đúng nữa.

Bộ lọc bụi kiểu xiclôn

Bộ lọc bụi xiclon là thiết bị lọc bụi được sử dụng tương đối phổ biến . Nguyên lý làm việc của thiết bị lọc bụi kiểu xiclon là lợi dụng lực ly tâm khi dòng không khí chuyển động để tách bụi ra khỏi không khí

Hình 9-4 : Cấu tạo lọc bụi kiểu xiclon

Nguyên lý làm việc của thiết bị lọc bụi xiclon như sau : Không khí có bụi lẫn đi qua ống 1 theo phương tiếp tuyến với ống trụ 2 và chuyển động xoáy tròn đi xuống dưới phía dưới, khi gặp phễu 3 dòng không khí bị đẩy ngược lên chuyển động xoáy trong ống 4 và thoát ra ngoài. Trong quá trình chuyển động xoáy ốc lên và xuống trong các ống các hạt bụi dưới tác dụng của lực ly tâm va vào thành, mất quán tính và rơi xuống dưới . Ở đáy xiclon người ta có lắp thêm van xản để xả bụi vào thùng chứa. Van xả 5 là van xả kép 2 cửa 5a và 5b không mở đồng thời nhằm đảm bảo luôn cách ly bên trong xiclon với thùng chứa bụi, không cho không khí lọt ra ngoài.

* Tính toán Xiclon :

Để tính toán người ta giả thiết

1- Các hạt bụi có kích thước hình cầu.

2- Lực ly tâm tác dụng lên hạt bụi theo hướng bán kính của xiclon và bỏ qua lực tác dụng của trọng lực.

3- Hạt bụi được tách ra khỏi không khí sau khi va chạm và thành xiclon

(9-24) d = 3 . ν π . n . Ω . γ k γ m . ln R 2 R 1 , m size 12{d=3 "." sqrt { { {ν} over {π "." n "." %OMEGA } } "." { {γ rSub { size 8{k} } } over {γ rSub { size 8{m} } } } "." "ln" { {R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } } } } ,m} {} Dựa vào các giả thiết đó người ta đã xác định được cỡ hạt bụi nhỏ nhất có thể giữ lại được trong xiclon và thời gian chuyển động của hạt bụi từ lúc vào đến lúc lắng đọng dưới đáy xiclon :

(9-25) τ = 18 . ν Ω 2 . d 2 . γ k γ m . ln R 2 R 1 , s size 12{τ= { {"18" "." ν} over { %OMEGA rSup { size 8{2} } "." d rSup { size 8{2} } } } "." { {γ rSub { size 8{k} } } over {γ rSub { size 8{m} } } } "." "ln" { {R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } } } ,s} {}

trong đó :

 - Độ nhớt động học của không khí, m2/s

k, m - Khối lượng riêng của không khí và bụi, kg/m3

R1 - Bán kính của ống thoát khí , m

R2 - Bán kính hình trụ của xiclon, m

 - Vận tốc trung bình của hạt bụi , s-1

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10869/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí' conversation and receive update notifications?

Ask