<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Nếu ma trận trở kháng nút được sử dụng đối với việc nghiên cứu tính ổn định của quá trình quá độ, thì mặt đất được xem như một điểm quy chiếu, bởi vì tất cả điện áp nút của mạng điện ngoại trừ nút sự cố thay đổi trong suốt thời gian quá trình quá độ. Để khỏi cần hiệu chỉnh ma trận trở kháng nút đối với sự thay đổi nút qui chiếu, mặt đất cũng được sử dụng như một nút quy chiếu trong việc tính toán trào lưu công suất.

Khi đất được sử dụng như một nút qui chiếu đối với việc tính toán trào lưu công suất và phụ tải được đặc trưng như nguồn dòng thì ma trận trở kháng nút chỉ gồm tụ điện, bộ điện kháng và các phần tử của đường dây đối với đất. Trong trường hợp này ma trận trở kháng nút rơi vào điều kiện xấu và tính hội tụ của cách giải đó không đạt được. Trong cách dẫn dắt khác nếu các phụ tải được đặc trưng chỉ như trở kháng để cải thiện đặc tính hội tụ thì những trở kháng này và ma trận trở kháng nút sẽ được hiệu chỉnh trong phép giải lặp đối với sự thay đổi điện áp nút. Để khắc phục khó khăn này chỉ một phần của mỗi phụ tải được đặc trưng như một trở kháng đối với đất. Phần còn lại của phụ tải có thể được đặc trưng như nguồn dòng mà nguồn dòng đó thay đổi cùng với điện áp nút để sao cho tổng dòng điện nút phải thỏa mãn với công suất của phụ tải đã xác định.

Sau khi cách giải trào lưu công suất có được thì ma trận trở kháng phải được hiệu chỉnh bao gồm các phần tử mới của mạng điện, biểu diễn máy điện và tính toán đối với những thay đổi trong sự đặc trưng của phụ tải. Mỗi đặc trưng của máy điện là một nhánh đối với nút mới, và mỗi sự biểu diễn của phần tử phụ tải thay đổi là cộng thêm một nhánh bù cây đối với đất.

Công thức lặp đối với đặc tính của mạng điện trong suốt thời gian quá độ sử dụng đất như hệ quy chiếu là:

E p k + 1 = q = 1 n + m ( Z pq . I q ) p = 1, 2, . . . . . . . . , n ; p f size 12{E rSub { size 8{p} } rSup { size 8{k+1} } = Sum cSub { size 8{q=1} } cSup { size 8{n+m} } { \( Z rSub { size 8{ ital "pq"} } "." `I rSub { size 8{q} } \) } ~~~p=1,``2,` "." "." "." "." "." "." "." "." ,``n`;~p<>f} {}

Với n là số nút của mạng điện, m là số nút sau trở kháng tương đương của máy điện và f là nút sự cố. Vectơ dòng điện Iq được bao gồm dòng điện phụ tải hoặc là dòng điện không đổi hoặc là công suất không đổi và dòng điện có được từ sơ đồ mạch tương đương của máy điện.

Trong sự ứng dụng của ma trận trở kháng nút chỉ những hàng và cột đó phù hợp với máy điện, công suất không đổi, nguồn dòng không đổi cần được giữ lại đối với cách giải mạng điện. Tất cả các hàng và cột phải được duy trì lại, tuy nhiên nếu điện áp của hệ thống và luồn công suất được đòi hỏi trong việc tính toán quá trình quá độ.

Những phương pháp đã mô tả sử dụng ma trận trở kháng và tổng dẫn nút và việc biểu diễn mỗi máy như một điện áp sau trở kháng của máy là một sự ứng dụng của định lý Thevenin’s. Một hệ thống xoay chiều đặc trưng cho máy điện như nguồn dòng giữa nút đầu cực máy với đất và nối song song với trở kháng của máy. Đây là sự ứng dụng của định lý Norton’s. Điều này loại bỏ yêu cầu để thiết lập nút phụ sau trở kháng của mỗi máy. Dòng điện của máy được tính toán bằng cách sử dụng điện áp bên trong máy và trở kháng của máy. Dòng điện này được giữ không đổi trong cách giải lặp của mạng điện.

8.5. KỸ THUẬT GIẢI QUYẾT.

8.5.1. Tính toán mở đầu.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask