<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Một đặc trưng tuyến tính hợp lý của máy điện cảm ứng có thể thu được bằng cách đưa vào tính toán ảnh hưởng của quá trình quá độ cơ và quá trình quá độ điện từ của rôto. Ảnh hưởng của quá trình quá độ điện từ stato trong hệ thống luôn được bỏ qua. Sơ đồ mạch tương đương biểu diễn trong hình 8.4 được sử dụng để biểu diễn cách thức quá trình quá độ của một động cơ cảm ứng bao gồm ảnh hưởng của quá trình quá độ cơ điện của rôto. Với hằng số thời gian riêng không đổi.

Phương trình vi phân mô tả mức thay đổi của điện áp sau điện kháng quá độ X’ là :

dE ' dt = j 2 π f s E ' 1 T 0 E ' j ( X X ' ) I t size 12{ { { ital "dE"'} over { ital "dt"} } = - j`2`π`f`s`E'` - { {1} over {T rSub { size 8{0} } } } ` left lbrace `E' - j \( X - X' \) `I rSub { size 8{t} } right rbrace } {}

Mà hằng số thời gian mạch hở rôto T0 tính bằng giây là:

T 0 = x r + x m f r r size 12{T rSub { size 8{0} } = { {x rSub { size 8{r} } +x rSub { size 8{m} } } over {2π`f`r rSub { size 8{r} } } } } {}

Và dòng điện tại đầu cực là:

I t = ( E t E ' ) 1 r s + jX ' size 12{I rSub { size 8{t} } = \( E rSub { size 8{t} } - E' \) ` { {1} over {r rSub { size 8{s} } + ital "jX"'} } } {}

Điện kháng X và X’ có thể thu được từ trạng thái ổn định thông thường mạch tương đương của máy điện cảm ứng như trên hình (8.5) .

Với:rs: Là điện trở của stato trong đơn vị tương đối.

xs: Là điện kháng của stato trong đơn vị tương đối

rr: Là điện trở của stato trong đơn vị tương đối.

xr: Là điện kháng của rôto trong đơn vị tương đối.

xm: Là điện kháng từ hóa trong đơn vị tương đối.

s: Là hệ số trượt của rôto trong đơn vị tương đối

Điện trở và điện kháng đều cùng công suất cơ bản. Tỷ số điện áp cơ bản của stato và rôto bằng với tỷ số điện áp mạch hở lúc dừng. Hệ số trượt lúc dừng là:

s = Täúc âäü âäöng bäü täúc âäü thæûc Täúc âäü âäöng bäü size 12{s= { { ital "Täúc"`` ital "âäü"`` ital "âäöng"`` ital "bäü"`` - `` ital "täúc"`` ital "âäü"`` ital "thæûc"} over { ital "Täúc"`` ital "âäü"`` ital "âäöng"`` ital "bäü"`} } } {}

Khi điện trở của rôto rr nhỏ hơn so với điện kháng Xr thì trong tính toán của X và X’ có thể bỏ qua. Từ mạch tương đương của trạng thái ổn định, thì điện kháng của mạch hở xấp xỉ là:

X = xs + xm

Điện kháng của khối rôto xấp xỉ là:

X ' = x s + x r . x m x m + x r size 12{X'=x rSub { size 8{s} } + { {x rSub { size 8{r} } ` "." `x rSub { size 8{m} } } over {x rSub { size 8{m} } +x rSub { size 8{r} } } } } {}

8.4. PHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN.

8.4.1. Đặc trưng của phụ tải.

Phụ tải của hệ thống điện đúng hơn là các động cơ được đặc trưng bởi các mạch tương đương, để xử lý trong thời gian quá trình quá độ. Những đặc trưng được sử dụng thông thường là trở kháng tĩnh hoặc là tổng dẫn đối với đất, dòng điện không đổi tại hệ số công suất xác định, công suất tác dụng và phản kháng không đổi hay là sự kết hợp của những đặc trưng này.

Phụ tải không đổi bằng công suất tác dụng và phản kháng cho trước tại nút phụ tải hoặc là tỷ lệ phần trăm của những giá trị đã định rõ trong trường hợp biểu diễn kết hợp. Các thông số đó kết hợp với trở kháng tĩnh và dòng điện không đổi có được từ nút phụ tải cho trước và nút điện áp tính toán từ cách giải trào lưu công suất đối với hệ thống trước sự nhiễu loạn. Giá trị đầu của dòng điện đối với sự biểu diễn của dòng điện không đổi có được từ:

I p0 = P Lp jQ Lp E p size 12{I rSub { size 8{p0} } = { {P rSub { size 8{ ital "Lp"} } ` - ` ital "jQ" rSub { size 8{ ital "Lp"} } } over {E rSub { size 8{p} } rSup { size 8{*} } } } } {}

Với: PLp và QLp là phụ tải của nút đã cho trước và Ep điện áp của nút đã được tính toán, dòng điện Ipo chảy từ nút p đến đất, đó là nút 0. Độ lớn và hệ số góc công suất của Ipo vẫn giữ không đổi.

Tổng dẫn tĩnh ypo sử dụng để biểu diễn phụ tải tại nút p, có thể có được từ :

(Ep - Eo) ypo = Ipo

Trong đó: Ep là điện áp nút đã tính toán và E0 là điện áp tại mặt đất bằng 0.

Vì thế.

y p0 = I p0 E p size 12{y rSub { size 8{p0} } = { {I rSub { size 8{p0} } } over {E rSub { size 8{p} } } } } {} (8.9)

Nhân cả hai số, số chia và số bị chia của phương trình (8.9) bởi Ep và tách biệt phần thực và phần ảo.

g p0 = P Lp e p 2 + f p 2 size 12{g rSub { size 8{p0} } = { {P rSub { size 8{ ital "Lp"} } } over {e rSub { size 8{p} } rSup { size 8{2} } +f rSub { size 8{p} } rSup { size 8{2} } } } } {} b p0 = Q Lp e p 2 + f p 2 size 12{b rSub { size 8{p0} } = { {Q rSub { size 8{ ital "Lp"} } } over {e rSub { size 8{p} } rSup { size 8{2} } +f rSub { size 8{p} } rSup { size 8{2} } } } } {}

Mà ypo = gpo - jbpo

8.4.2. Phương trình đặc trưng của mạng điện.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask