<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Vẽ đồ thị x-y

 Để tạo vùng vẽ (hình 6.1) có thể thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/X-Y Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng

 Từ bàn phím: nhấn @

Hình.6.1 Vùng thể hiện đồ thị

  • Trong khung trống nằm dưới trục hoành (trục x) nhập giá trị đồ thị muốn dựa theo. Giá trị này là thang đo đã xác định trước đó. Nếu không xác định trước, Mathcad tự động xác định thang đo từ -10 đến 10.
  • Trong khung trống nằm bên cạnh trục tung (trục y), nhập biểu thức muốn vẽ.

Lưu ý:

- Có thể vẽ đồ thị theo phương trình bất kỳ dựa theo phương trình khác, để chúng có thể dùng chung giá trị độc lập. Ngoài ra còn thể hiện được nhiều đường biểu diễn trên cùng một đồ thị.

- Nếu điểm vẽ là giá trị phức hoặc ảo, Mathcad sẽ không vẽ lên những điểm này. Khi đó dùng hàm Re và IN để kéo phần phức hoặc ảo ra ngoài.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hiệu chỉnh đồ thị

Để hiệu chỉnh đồ thị có thể thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ:chọn Format/Graph/X-Y Plot

 Nhắp đúp vào đồ thị muốn hiệu chỉnh.

Xuất hiện hộp thoại Formating currently selected X-Y Plot (hình 6.2).

Hình 6.2. Formating currently selected X-Y Plot

  • Trong khung thoại X-Y Axes

 Log Scale: trục được chọn sẽ có giá trị Logarith. Do đó giá trị trong thang đo phải là số dương (hình 6.3).

Hình.6.3

 Grid lines: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ được thay bằng khung ca rô màu xanh lá cây (hình 6.4).

Hình 6.4

 Numbered: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ được đánh số (hình 6.5).

 Numbered: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ không thể hiện số (hình 6.5).

Hình 6.5

 Auto Scale: Mathcad sẽ tự động chia thang đo dựa vào số liệu điểm đầu và điểm cuối, bên cạnh đo thể hiện luôn trị số điểm đầu và điểm cuối bên trái thang chia (hình 6.6).

 Auto Scale: Mathcad sẽ lấy giá trị điểm đầu và cuối làm cận dưới và trên của thang đo và dĩ nhiên các điểm trên thang đo có thể là số không chẵn (hình 6.6).

 Auto Scale  Auto Scale

Hình 6.6

 Show markers: thêm một hoặc hai đường trục hoành hoặc trục tung trong đồ thị. Khi chọn, xuất hiện hai khung trống bổ sung theo trục. Giả sử muốn thêm trục tung kích vào một trong hai khung trống nằm dưới trục x và nhập giá trị muốn bắt đầu để vẽ đường biểu diễn (hình 6.7).

 Show markers  Show markers

Hình 6.7

 Auto Grids: số đường phân thang đo sẽ được chọn tự động.

 Auto Grids: nhập số phân thang đo vào khung giá trị “Number of Girds”. Số nhập phải là số nguyên từ 2 đến 99.

  • Axes Style – Boxed, Crossed, None: kiểm soát xem các trục có giao thoa với tâm đồ thị, cạnh đáy trái của đồ thị hay chúng xuất hiện tất cả hay không (hình 6.8).

Hình 6.8

 qual scales: các thang đo được phân bằng nhau (Hình 6.9).

Hình 6.9

  • Trong khung thoại Traces

Hình 6.10. Hộp thoại Formatting Currently Selected X-Y Plot/Traces

 Legend Label: đặt tên cho đường biểu diễn sẽ hiện theo phần chú giải (hình 6.11).

 Symbol: thể hiện những điểm bằng những biểu tượng như hình vuông (box), chữ thập (+’s), dấu nhân (x’s)…khi không chọn, mặc định của nó sẽ là “none”.

 Hide legend  Hide legend

Hình 6.11

 Line: chọn lựa đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị.

Line

 Color: chọn lựa màu sắc cho đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị.

Color

 Type: chọn loại đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị.

Type

 Weight: chọn lựa độ dày mỏng của đường biểu diễn.

 Hide Arguments: dấu hàm số và đối số ở giữa mỗi trục. Khi kích vào đồ thị nó sẽ hiện ra.

  • Trong khung thoại Labels (hình 6.12)

 Title: đặt tên cho hình biểu diễn trên đồ thị, khi đó phải chọn để thể hiện. Bạn có thể đặt tên ở trên ( ) hoặc ở dưới đồ thị ( ).

 Axis labels: gán chú thích trên mỗi trục.

Gán chú giải trên trục hoành (trục x)

Gán chú giải trên trục tung (trục y)

Hình 6.12. Hộp thoại Formatting Currently Selected X-Y Plot/Labels

Vẽ nhiều đường biểu diễn trong cùng một đồ thị

Để vẽ nhiều đường biểu diễn chỉ cần đánh dấu phẩy “,” giữa các phương trình trên từng trục.

Quan sát các điểm trên đường biểu diễn

Để quan sát toạ độ trên đường biểu diễn thực hiện như sau:

  • Chọn đường biểu diễn cần quan sát.
  • Trên thanh công cụ : chọn Format/Graph/Trace, hiện hộp thoại “Trace”.

 Rê chuột vào đường biểu diễn sẽ xuất hiện toạ độ muốn quan sát.

Vẽ đồ thị 3d

Vẽ đồ thị contour (hình 6.12)

 Xác định Ma trận để vẽ, Ma trận phải có ít nhất hai dòng và hai cột.

 Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/Contour Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+5

 Đặt tên Ma trận trong khung trống.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.13

Vẽ đồ thị surface (hình 6.13)

 Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/Surface Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+2

  • Đặt tên Ma trận trong khung trống.

Hình 6.13

Vẽ đồ thị hình thanh (hình 6.14)

 Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/3D Bar Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng

 Đặt tên Ma trận trong khung trống.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình.6.14

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

1. Tạo một ma trận bằng các giá trị của hàm số: f(x,y) = x2 + y2

 Gán Mi,j = f(i,j) với i, j chạy từ 1 đến 5.

 Vẽ bề mặt của Ma trận M (Surface Plot).

2. Cho một dầm đơn ngàm 2 đầu chịu tải trọng phân bố đều có số liệu như sau:q = 0.5 T m size 12{ { {T} over {m} } } {} , L = 5m

  • Tính và vẽ biểu đồ momen theo công thức sau:

M = q L 2 12 ( 1 6 x L + 6 x L 2 2 ) size 12{M= { {q*L rSup { size 8{2} } } over {"12"} } * \( 1 - { {6*x} over {L} } + { {6*x} over {L rSup { size 8{2} } } } rSup { size 8{2} } \) } {} với x chạy từ 0 đến L

3. Cho số liệu mực nước 1 ngày (Tháng 10) tại trạm Cần Thơ năm 1984. Vẽ biểu đồ triều tương ứng với bảng dưới đây:

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask