<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Phần 2: “Vững chắc” có nghĩa là những thay đổi có thể xảy ra trong phần này, nhưng chỉ trong một số ngoại lệ, với lý do giống như trên.

Phần 3: “Đầy” là tất cả những năng lực sản xuất sẵn có đã được phân bổ cho các đơn hàng. Sự thay đổi trong giai đoạn này có thể được và chi phí sản xuất sẽ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng hiệu quả trong việc làm hài lòng khách hàng thì không chắc chắn.

Phần 4: “Mở” năng lực sản xuất chưa được phân bổ hết và trong phần này các đơn hàng thường được chêm vào.

Qui trình xây dựng lịch trình sản xuất:

Xem xét các đơn hàng, dự báo, báo cáo trình trạng tồn kho và thông tin về năng lực sản xuất, các nhà lập lịch trình đặt hầu hết các đơn hàng cấp bách vào vị trí “mở” sẵn có sớm nhất của lịch trình sản xuất. Một số hoạt động quan trọng xảy ra trong gian đoạn này:

Đầu tiên, nhà lập lịch trình phải ước tính tổng nhu cầu của sản phẩm từ mọi nguồn, phân các đơn hàng cho những bộ phận sản xuất, phân chia thời điểm hẹn giao hàng cho khách và lập tính toán chi tiết cho lịch trình sản xuất.

Các đơn hàng của khách (loại hàng, số lượng, thời điểm giao hàng)Dự báo (loại hàng, số lượng, thời điểm giao hàng)Trình trạng tồn kho (cân bằng, nhân theo tiến độ)Năng lực sản xuất (tỷ lệ đầu ra, thời gian nghỉ theo kế hoạch)

Tính toán lịch trình sản xuất khi biết (loại hàng)
loại hàng Chỉ tiêu
Tuần lễ
1 2 3 4 5 6 7 8
A Nhu cầu ước lượngYêu cầu sản xuấtTồn kho cuối kỳ 20-50 20-30 505030 505030 305050 305070 20-50 20-30
B Nhu cầu ước lượngYêu cầu sản xuấtTồn kho cuối kỳ 306080 30-50 406070 406090 40-50 306080 30-50 306080
C Nhu cầu ước lượngYêu cầu sản xuấtTồn kho cuối kỳ 20-60 20-40 205070 20-50 305070 30-40 305060 30-30
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hoạch định năng lực sơ bộ (giờ lao động)
Bộ phậnSản xuất
Tuần lễ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 100 150 200 150 100 50 50 25
2 - 100 150 100 - - 25 -
3 200 225 300 225 200 100 150 100
4 150 200 250 200 150 75 50 -
5 75 100 - - 75 - - -
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lịch sản xuất
Tuần lễ
Loại hàng 1 2 3 4 5 6 7 8
A - - 50 50 50 50 - -
B 60 - 60 60 - 60 - 60
C - - 50 - 50 - 50 -
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lắp ráp 3.000 3.500 3.700 2.500 3.500 2.200 2.000 1.800
Chế tạo 2.600 2.800 3.000 3.000 2.500 2.500 2.000 2.000
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tổng cộng 250 250 300 350 300 250 250 200

Ví dụ 6.3: Một xí nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A&B theo kiểu sản xuất để tồn kho. Nhu cầu của sản phẩm này được dựa trên cơ sở số liệu dự báo và các đơn đặt hàng của khách hàng, số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để cung cấp cho khách hàng trong thời gian 6 tuần tới được tổng hợp như sau:

NGUỒNYÊU CẦU
Nhu cầu hàng tuần Nhu cầu hàng tuần
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Đơn hàng 1 - - - 20 10 10 - - 10 - 10 -
Đơn hàng 2 - - 20 - - - - - - 20 - -
Đơn hàng 3 - - 10 10 - - - - - - 10 10
Đơn hàng 4 20 20 20 20 20 20 30 30 30 20 20 20
TỔNG 20 20 50 50 30 30 30 30 40 40 40 30

Tồn kho an toàn ở mức tối thiểu của sản phẩm A là 30 và của sản phẩm B là 40. Kích thước lô sản xuất của A là 50, của B là 60. Tồn kho ban đầu của A là 70 và của B là 50. Hãy chuẩn bị lịch trình sản xuất cho 2 loại sản phẩm trên?

Bài giải:

Đối với từng sản phẩm, lấy tổng nhu cầu đối chiếu với tồn kho ban đầu và xác định xem vào tuần lễ nào tồn kho cuối kỳ sẽ xuống dưới mức tồn kho an toàn và như thế yêu cầu phải sản xuất và lập lịch trình cho lô sản phẩm được sản xuất trong tuần đó.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask