<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ưu điểm:

 Giảm bớt thủ tục, trách nhiệm hành chính trong sử dụng lao động;

 Tăng được sự linh hoạt trong điều hành để thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng;

 Giảm được những khoản chi phí liên quan đến sử dụng lao động chính thức như: bảo hiểm, phụ cấp,...

Nhược điểm:

 Chịu sự biến động lao động rất cao;

 Có thể lao động bỏ dở công việc giữa chừng khi có đơn vị khác mời chào hấp dẫn hơn, vì họ không có sự ràng buộc về trách nhiệm.

 Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm có thể giảm hoặc không cao như mong muốn;

 Điều hành sản xuất khó khăn.

 Kế hoạch tác động đến nhu cầu.

Trong trường hợp nhu cầu thấp, đơn vị có thể thực thi kế hoạch tác động đến nhu cầu bằng các hình thức khác nhau như:

 Tăng cường quảng cao, khuyến mãi;

 Tăng số lượng nhân viên bán hàng, mở rộng hình thức bán hàng;

 Áp dụng hình thức bán hàng theo khối lượng mua;

 Chính sách giảm giá,...

Áp dụng các hình thức trên đây có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

 Cho phép đơn vị sử dụng hết khả năng sản xuất;

 Tăng số lượng khách hàng và số lượng hàng hoá của đơn vị;

 Tăng khả năng cạnh tranh của đơn vị.

Nhược điểm:

 Nhu cầu thường không chắc chắn và khó dự báo chính xác;

 Giảm giá có thể làm phật lòng khách hàng thường xuyên;

 Nhiều trường hợp không áp dụng được hình thức này.

 Kế hoạch hợp đồng phụ.

Đơn vị có thể chọn kế hoạch hợp đồng phụ với bên ngoài khi nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất mà đơn vị không muốn tăng lao động, tăng giờ. Đơn vị cũng có thể nhận các hợp đồng phụ từ bên ngoài về sản xuất trong điều kiện năng lực dư thừa.

Ưu điểm:

 Đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng trong lúc nhu cầu tăng;

 Tận dụng năng lực sản xuất khi nhu cầu thấp;

 Tạo sự linh hoạt, nhạy bén trong điều hành.

Nhược điểm:

 Không kiểm soát được thời gian, sản lượng, chất lượng trong trường hợp liên kết hợp đồng phụ để gia công.

 Chia sẻ lợi nhuận cho bên hợp đồng phụ;

 Tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh tiếp cận khách hàng, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh của đơn vị, có thể mất khách hàng.

 Kế hoạch thực hiện đơn hàng chịu.

Trường hợp nhu cầu cao trong khi khả năng sản xuất của đơn vị thấp, không đủ sức đáp ứng nhu cầu thì đơn vị có thể sử dụng kế hoạch thực hiện đơn hàng chịu. Đơn hàng chịu là hình thức mà khách hàng có nhu cầu mua tiến hành đặt hàng và có khi trả tiền trước cho người cung cấp để được nhận hàng vào thời điểm mà họ cần.

Ưu điểm:

 Duy trì được khả năng sản xuất ở mức ổn định;

 Tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho đơn vị;

Nhược điểm:

 Khách hàng có thể bỏ đơn vị để tìm nhà cung cấp khác;

 Khách hàng có thể không hài lòng khi nhu cầu không được thoã mãn.

 Kế hoạch sản xuất sản phẩm hổn hợp theo mùa.

Một trong những kế hoạch được các nhà kinh doanh quan tâm thực hiện là sự kết hợp sản xuất các loại sản phẩm theo mùa vụ khác nhau, để bổ sung cho nhau.

Ưu điểm:

 Tận dụng được các nguồn lực của đơn vị;

 Ổn định quá trình sản xuất;

 Giữ khách hàng thường xuyên;

Nhược điểm:

 Đơn vị có thể vấp phải những vấn đề vượt khỏi tầm chuyên môn của mình;

 Việc điều độ phải hết sức linh hoạt và nhạy bén.

Questions & Answers

current economic plans (MDGS) needs
Ajijola Reply
I don't know what is happening
surajkumar
What is economic
Joeali Reply
What is the importance of study economics
Wilma
Economic is the study of how humans make decisions in face of sacristy
Wilma
economics is the study of how humans makes decision in the face of scarcity
Kpienta
economics is the study of human behaviour when faced with difficult situation example when goods and services are scarcity.
Sydney
what is Economic
Dauda Reply
what is 4ps of economic?
thomas Reply
production place Price product
Benedict
Criticism of elasticity
Siddikur Reply
what is unemployment
Gyamfi Reply
ohk thanks
Gyamfi
why is unemployment rapid in the country
Gyamfi
I need more explanation
Odo
what is unemployment
Munanag Reply
not working
Bethel
some one who is willing qualified to work but can't find job
jackie
Bethel...explain? please
Abubakar
some one who is willing to work but can't find job
Hawa
Yes true
Brian
which one please
Hawa
unemployment refers to the ability for someone who is capable and willing to work but could not find a job..
Mnoko
some one who not able to find a job
Dennis
please what is the secret of learning?
thomas
What is stock market?
JOHN Reply
explain the various types of cost curve
Ruth Reply
Short-run average fixed cost (SRAFC) Short-run average total cost (SRAC or SRATC) Short-run average variable cost (AVC or SRAVC) Short-run fixed cost (FC or SRFC) Short-run marginal cost (SRMC) Short-run total cost (SRTC)
Romy
what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
the external factor will remained constant, except the price
Hasib
everything being equal
Chenwi
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
Romy, what is microeconomic?
thomas
What is Economic please
Dauda
Thomas, microeconomics is the study of how consumers, workers, and firms interact to generate outcomes in specific markets
Kieran
Dauda, economics is the study of people and choices. it is on one side the study of wealth and on the more important side, a part of the study if man
Kieran
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask