<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Phần này trình bày về những đặc điểm hình thái và sinh lý của các nhóm giới sinh vật

Nội dung:

Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thuỷ

Vi sinh vật nhân nguyên thuỷ bao gồm: Vi khuẩn thật (Eubacteria) và vi khuẩn cổ (Archaebacteria). Trong vi khuẩn thật lại gồm rất nhiều nhóm khác nhau, chủ yếu là vi khuẩn (Bacteria), xạ khuẩn (Actinomycetes), vi khuẩn lam (Cyanobacteria) và nhóm vi khuẩn nguyên thuỷ Micoplatma (Micoplasma), Ricketxi (Ricketsia), Clamidia (chlamydia).

Vi khuẩn

Vi khuẩn có nhiều hình thái, kích thước và sắp xếp khác nhau. Đường kính của phần lớn vi khuẩn thay đổi trong khoảng 0,2  2,0 m, chiều dài cơ thể khoảng 2,0  8,0 m. Những hình dạng chủ yếu của vi khuẩn là hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn, hình có ống, hình có sợi...

Ở vi khuẩn hình cầu (cầu khuẩn - coccus) tuỳ theo hướng của mặt phẳng phân cắt và cách liên kết mà ta có: song cầu khuẩn (Diplococcus), liên cầu khuẩn (Strepto-coccus), tứ cầu khuẩn (Graffkya), tụ cầu khuẩn (Staphylococcus).

Ở vi khuẩn hình que- trực khuẩn (Bacillus); Bacterium có thể gặp dạng đơn, dạng đôi, dạng chuỗi...

Ở vi khuẩn hình xoắn có dạng hình dấu phẩy: phẩy khuẩn (Vibrio), hình xoắn thưa (Xoắn khuẩn- Spirillum) , hình xoắn khít (Xoắn thể- Spirochaetes).

Ngoài ra, còn có thể gặp các hình dạng khác của vi khuẩn (hình khối vuông, khối tam giác, khối hình sao...). Chi Beggiatoa và Saprospira có tế bào nối dài dạng sợi, chi Caryophanon có tế bào hình đĩa xếp lồng vào nhau như một xâu các đồng xu.

Tế bào vi khuẩn đều rất nhỏ và rất nhẹ. Một tỉ trực khuẩn đại tràng Escherichia coli mới có 1 mg.

Tiên mao (hay lông roi) là những sợi lông dài, uốn khúc, mọc ở mặt ngoài của một số vi khuẩn có tác dụng giúp các vi khuẩn này có thể chuyển động trong môi trường lỏng.

Vi khuẩn di động trong môi trường lỏng theo kiểu nào phụ thuộc vào nhiều lý do khác nhau, nhiều khi hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cũng không ít trường hợp là do tìm đến hay tránh khỏi một số yếu tố nào đó. Ví dụ tìm đến nguồn thức ăn, tìm tới chỗ có ánh sáng, tránh chỗ có hoá chất độc hại.

Vi khuẩn Gram âm (G ) thường có khuẩn mao, giúp vi khuẩn bám vào giá thể (màng nhầy của đường hô hấp, đường tiêu hoá...). Rất nhiều vi khuẩn G có khuẩn mao là các vi khuẩn gây bệnh.

So với các sinh vật khác, vi khuẩn có tốc độ sinh sản cao và ở điều kiện tối ưu, sự phát triển nhân đôi tế bào xảy ra trong vòng 20  30 phút.

Vi khuẩn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp vi sinh khi sản xuất axit amin, vitamin, chất bảo vệ thực vật, làm sạch dòng nước thải bằng phương pháp sinh học. Dùng vi khuẩn để sản xuất các chế phẩm protein từ metan và hydro là một trong những hướng có triển vọng.

Xạ khuẩn

Xạ khuẩn được phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên. Trong mỗi gam đất nói chung thường có trên một triệu xạ khuẩn. Phần lớn xạ khuẩn là tế bào Gram dương, hiếu khí, hoại sinh, có cấu tạo dạng sợi phân nhánh (khuẩn ti). Trong số 8000 chất khoáng sinh hiện đã được biết đến trên thế giới thì trên 80% là do xạ khuẩn sinh ra. Xạ khuẩn còn được dùng để sản xuất nhiều loại enzim, một số vitamin và axit hữu cơ. Một số ít xạ khuẩn kỵ khí hoặc vi hiếu khí có thể gây ra các bệnh cho người, cho động vật và cho cây trồng. Một số xạ khuẩn (thuộc chi Frankia) có thể tạo nốt sần trên rễ một số cây không thuộc họ đậu và có khả năng cố định nitơ.

Questions & Answers

what is microeconomics and macroeconomics
Usman Reply
microeconomic deal with the study of individual firms and household and macroeconomics deal with the economy as a whole.
Ebenezer
definition of Monopoly
malonzy Reply
Wat is the importance of economics
Vicky Reply
it broaden one's mind
malonzy
it help us to make good choices
Yussif
what is an efficient wage and how it causes structural unemployment and how it could be shown graphically?
Amos Reply
economics is a social science and an art discuss
Kerry Reply
further explanation on the definition
Samuel Reply
is demand the same as quantity demanded
Samuel
what is business economics
Nelson Reply
business economics is the way the society uses its limited resources to satisfy their unlimited wants
Sekai
what is business economics
THOMAS Reply
how did Mc connel defined economics
Isaac Reply
what is a economy planning?
Jacob Reply
what is demand
Sunday Reply
demand means desire for a commodity backed by willingness & ability to pay for that commodity
Rajesh
what is supply
Akoheni
supply means suppliers supplying more commodities when price's high or less when price's low to satisfy human want
Prince
the coefficient of price elasticity of supply is the measure of percentage change in the quantity supplied of a good due to a given percentage change in its price.
Khushiba
Please what is Economics of Scales?
Prince
what is cardinal and ordinal utility?
Khushiba
Cardinal utility is the satisfaction derived by the consumers from the consumption of goods and services while ordinal is ranked in terms of preference.
Grace
👍
Khushiba
Please explain what is meant by Economic Integration?
Prince
Please I need help!!!!
Prince
economics scales I don't know but I know laws of returns to scale
Khushiba
hello
TIMAH
hello
Khushiba
can someone help explain to me what is fairly inelastic dd
TIMAH
Economics Economics - The study of how people use their limited resources to try to satisfy unlimited wants
Abdullah
Economic integration has been one of the main economic developments affecting international trade in the last years. Countries have wanted to engage in economic cooperation to use their respective resources more effectively and to provide large markets for member-countries of the resulting integrate
Abdullah
Inelastic Demand When consumers are relatively unresponsive to price changes. A PED coefficient of less than one means that a particular change in the price of a good will be met by a proportionally smaller change in the quantity demanded.
Abdullah
demand refers to goods and services that a consumer is willing and able to buy at given rate over a given period of time
Freeman
Demand  - The entire relationship between the quantity of product that buyers wish to purchase per period time and the price of that product..
Abdullah
what are the factor that affect demand
akbal
what is development planning?
Emmanuel Reply
What is economics?
Shubham Reply
economics is study of scarcity and how humans make decisions.
sade
reason for development planning in West Africa
Emmanuel
what is development planning?
Emmanuel
What is homo Economicus?
nongo Reply
when a person is part 50% rational and the other part of him is 50% focused on money as an incentive
Yahir
what makes the economy to be stable
BELDON Reply
what measures are necessary to the economy which is not doing fine
BELDON
must find out the problems originating from and take remedy for it.
Rigved
Economics as a social science Discuss
Sire
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10752/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp' conversation and receive update notifications?

Ask