<< Chapter < Page Chapter >> Page >

3.2.6. Các thông số Z và Y dùng cho các giới thiệu khác:

Từ bảng 3.1 các đẳng thức 3.30 và 3.31 thông số Z và Y được tính như sau (dùng cho sơ đồ p)

Y SS = = ( 1 + Y . Z 2 ) / Z = + Y SR = = ; Y RS = Y RR = = ( 1 + Y . Z 2 ) / Z = ( + ) alignl { stack { size 12{Y rSub { size 8{ ital "SS"} } = {D} wideslash {B} = \( 1+ { {Y` "." `Z} over {2} } \) /Z= {1} wideslash {2} + {Y} wideslash {2} } {} #Y rSub { size 8{ ital "SR"} } = - {1} wideslash {B} = - {1} wideslash {2} ;Y rSub { size 8{ ital "RS"} } = {1} wideslash {2} {} # Y rSub { size 8{ ital "RR"} } = - {A} wideslash {B} = - \( 1+ { {Y` "." `Z} over {2} } \) /Z= - \( {1} wideslash {2} + {Y} wideslash {2} \) {}} } {} (3.33)Các tham số này có thể tính trực tiếp từ sơ đồ hình 3.4 viết ra các phương trình nút và loại dòng nhánh giữa.

3.3. MÁY BIẾN ÁP:

3.3.1. Máy biến áp 2 cuộn dây:

I1I2+-

X1R1XmRm+-Hình 3.8 : Sơ đồ tương đương của máy biến ápV1V2Sơ đồ tương đương của máy biến áp (MBA) như hình 3.8. Các tham số được quy về phía sơ cấp (phía 1).

Trong MBA lực, nhánh từ hóa có dòng khá nhỏ có thể lượt đi và sơ đồ tương đương được rút gọn như hình 3.9

I1

I2+V1-+V2-I1I2XR+V1-+V2-Hình 3.9 : Sơ đồ tương đương đơn giản hóa của MBA

3.3.2. Máy biến áp từ ngẫu:

Máy biến áp từ ngẫu (MBATN) gồm có một cuộn dây chung có số vòng N1 và một cuộn dây nối tiếp có số vòng N2, sơ đồ 1 pha và 3 pha ở dưới.

Đầu cực a-n đại diện cho phía điện áp thấp và đầu cực a’-n’ đại diện cho phía điện áp cao. Tỉ lệ vòng toàn bộ là:

IN1(b)(c)(a’)(c’)(b’)N2N1(a’)(n)Va’(a)(n)VaN2N1Ia’(a)IN2Hình 3.10 : MBA từ ngẫu 3 pha Hình 3.11 : Sơ đồ 1 pha của MBATNHình 3.9: Sơ đồ tương đương đơn giản hóa của MBAHình 3.8: Sơ đồ tương đương của máy biến áp

Sơ đồ tương đương của MBATN được mô phỏng như hình 3.12, trong đó Zex là tổng trở đo được ở phía hạ khi phía cap áp ngắn mạch.

Hai tổng trở ngắn mạch nữa được tính là:

- ZeH: Tổng trở đo được ở phía cao áp khi số vòng N1 bị ngắn mạch nối tắt cực a-n. Và dễ dàng chứng minh từ hình 3.12 (phép quy đổi)

ZeH = Zex N2 (3.34)

- ZeL: Tổng trở đo được phía hạ áp khi số vòng N2 bị ngắn mạch nối tắt cực a-a’ hình 3.13.

IaIa’a’n’1:NZexan+-Hình 3.12 : Sơ đồ tương đương của MBATNIaa’1:NIa’I1ann’+Va-+Va’-ZexHình 3.13 : Sơ đồ tương đương khinối a-a’ của MBATN+-VaVa’

Từ sơ đồ hình 3.13 ta có:

Va = Va’

I 1 = ( V a V a ' N ) / Z ex = V a ( N 1 ) N / Z ex size 12{I rSub { size 8{1} } = \( V rSub { size 8{a} } - { {V rSub { size 8{a'} } } over {N} } \) /Z rSub { size 8{ ital "ex"} } =V rSub { size 8{a} } { { \( N - 1 \) } over {N} } /Z rSub { size 8{ ital "ex"} } } {} (3.35)

Đối với máy biến áp lý tưởng số ampe vòng bằng zero cho nên chúng ta có:

I1 = Ia’ N

Hay Ia’ = I1/N

Với:Ia + Ia’ = I1

Vì vậy:

I a = I 1 . N 1 N size 12{I rSub { size 8{a} } =I rSub { size 8{1} } ` "." { {N - 1} over {N} } } {}

Tổng trở :

Z eL = V a I a = V a I 1 N ( N 1 ) = N N 1 2 Z ex size 12{Z rSub { size 8{ ital "eL"} } = { {V rSub { size 8{a} } } over {I rSub { size 8{a} } } } = { {V rSub { size 8{a} } } over {I rSub { size 8{1} } } } { {N} over { \( N - 1 \) } } = left ( { {N} over {N - 1} } right ) rSup { size 8{2} } Z rSub { size 8{ ital "ex"} } } {}

Do đó:

Z ex = N 1 N 2 Z eL size 12{Z rSub { size 8{ ital "ex"} } = left ( { {N - 1} over {N} } right ) rSup { size 8{2} } Z rSub { size 8{ ital "eL"} } } {} (3.36)

Sử dụng (3.34) ta có:

ZeH = (N-1)2 Z eL = a2ZeL

* Nhược điểm của MBATN:

- Hai phía cao và hạ áp không tách nhau về điện nên kém an toàn

- Tổng trở nối tiếp thấp hơn MBA 2 cuộn dây gây ra dòng ngắn mạch lớn

* Ưu điểm của MBATN:

- Công suất đơn vị lớn hơn MBA 2 cuộn dây nên tải được nhiều hơn

- Độ lợi càng lớn khi tỉ số vòng là 2:1 hoặc thấp hơn

Ví dụ minh họa: Cho một MBA 2 cuộn dây có thông số định mức là 22KVA, 220/110V, f = 50Hz. Cuộn A là 220V có Z = 0,22 + j0,4 () cuộn B là 110V có tổng trở là Z = 0,05 + j0,09 ().

MBA đấu theo dạng từ ngẫu cung cấp cho tải 110V với nguồn 330V. Tính Zex, ZeL, ZeH dòng phụ tải là 30A. Tìm mức điều tiết điện áp.

Giải:

Cuộn B là cuộn chung có N­1 vòng, cuộn A là cuộn nối tiếp có N2 vòng.

Vậy N2 /N1 = 2 = a và N = a+1 = 3, do ZA = 0,24 + j0,4 (), ZB = 0,05 + j0,09 ()

Nên:

ZeH = ZA + a2ZB = 0,44+ j0,76 ()

ZeL = ZB + ZA/a2 = 0,11+j0,19 ()

Z ex = Z eH N 2 = Z eL N 1 N 2 = 0, 049 + j0 , 08 ( Ω ) size 12{Z rSub { size 8{ ital "ex"} } = { {Z rSub { size 8{ ital "eH"} } } over {N rSup { size 8{2} } } } =Z rSub { size 8{ ital "eL"} } left ( { {N - 1} over {N} } right ) rSup { size 8{2} } =0,"049"+j0,"08"` \( %OMEGA \) } {}

Mức điều chỉnh điện áp = I . R . cos θ + I . X . sin θ V . 100 size 12{ { {I` "." `R` "." `"cos"θ+I` "." `X` "." `"sin"θ} over {V} } "." "100"%} {}

= 30 3 . 0, 44 . 0,9 + 0, 76 . 0, 437 330 . 100 = 2, 21 size 12{ {}= { {"30"} over {3} } "." { {0,"44"` "." `0,9+0,"76"` "." `0,"437"} over {"330"} } "." "100"%=2,"21"%} {}

3.3.3. Máy biến áp có bộ điều áp:

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask