<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ще складнішу мозаїку алюзій та паралелей становить собою образ зрадженого дружиною Ланселота Ламара – це, по суті, перевернутий з ніг на голову тип харизматичного героя Ланселота Озерного, що спокусив дружину короля Артура; до того ж на противагу героєві середньовічного епосу (в інтерпретації Кретьєна де Труа, зокрема), який прославляє кохання, вільне від обітниць феодальної вірності та уз церковного шлюбу, Ланселот у Персі обстоює мораль та вдається до помсти з холоднокровністю самого Віланда. Водночас корінний південець Ланселот – це прототип аристократа-плантатора Ліпскома з фільму, що його знімають у Бель Айл, утім, поряд із цим вигаданим Мерліном персонажем Лане виглядає лише його жалюгідною подобою, менш справжнім, ніж копія.

«Ланселот» виявляє численні літературно-типологічні зв’язки і з романтичним романом (як Європи, так і США), зокрема з романтичною традицією Мелвілла (перш за все як автора «Мобі Діка»). Як і капітан Ахав з роману Мелвілла, Ланселот охоплений ідеєю існування світу абсолютних істин, як і Ахав, він прагне всеосяжного фаустівського знання й вирушає на полювання за злом.

Своєрідність протагоніста «Ланселота» полягає і в принциповій типологічній відмінності його від героїв попередніх творів: тоді як Бінкс Боллінг, Уілл Барретт та, певною мірою, Том Мор репрезентують тип героя-спостерігача. Лане Ламар уперше в художній практиці Персі постає як неоромантичний бунтівник, саркастичний викривач і навіть мораліст. Саме тому в ньому надзвичайно виразний демонічний елемент романтичного зразка. Якщо Том Мор із роману «Кохання на руїнах» претендував на роль нового Христа, то Ланселот недвозначно скидається на сучасного Люцифера. Задуманий як американський Ставрогін, герой «Ланселота» співвідноситься із скептичним «диявольським» началом і виступає в ролі нищівного критика того ладу, який панує на землі. В аксіологічному плані Ланселот абсолютно чужий власній родині й компанії, що зібралася в маєтку. Адже вдень знімальна група (Мерлін, Джейкобі, актори Трой Дана, Рейне) та мешканці будинку (Марго, її дорослі доньки, слуги й сам Лане) захоплені зйомками, інтелектуальними розмовами про політику, історію й поезію та обговоренням образів фільму, а вночі Бель Айл перетворюється на суцільний содом і гоморру, де всі, за винятком Ланселота, вдаються до безтямного злягання, демонструючи тотальну «порнографічність способу життя та мислення», як визначає проблему головний герой. Саме тому Ланселот претендує на роль революційного лідера, який прагне очолити третю – духовну – революцію в історії американської нації й сам готовий здійснити апокаліптичну очищувальну катастрофу...

Водночас демонічна домінанта образу розуміється також як метафора темного боку людської природи або негативний двійник, що підсилюється композиційною будовою діалогу з Персивалем.

Така антиномічність семантики образів і мотивів за рахунок інтертекстуальної гри з макротекстами готичної, романтичної та легендарно-міфологічної традицій формує специфічну художню оптику для семіотично-феноменологічної інтерпретації ідей твору, згідно з якою амбівалентна гра знаків та релятивізація значень розуміються як ознаки процесу «інволюції знака» (концепція інволюції знака теоретично сформульована У. Персі у праці «Загублені у космосі»). В основі цього феномену лежить запропоноване Персі поняття «закостенілого означального» (ossified signifier), тобто символу, який з часом спустошується; знака, який у процесі його нескінченного розгортання практично цілком втрачає реляційність з оригінальним означувальним, перетворюючись на симулякр, що в ньому, «наче в саркофагу, губиться первісний референт» [6,104].

Questions & Answers

encoding is the last step in memory stracture
FARWA Reply
crow and angle have feathers and can fly " it is a connective concept
FARWA
my mother always take decision based on reasoning ; she is practicng realistic thinking .
FARWA
all human are mortal is a formal concept
FARWA
sparrow is a best prototype of reptile
FARWA
echoic memory reflect humans visual system
FARWA Reply
getting the information back from stored area of brain is called retrieval
FARWA
no , echoic memory reflect upon things you hear , that's Iconic memory which deals with visual information
Nancy
I'll be studying psychology soon. Where do I start?
Jane Reply
I would start by learning basic terminology and definitions cause there's a lot of it and learning the different concepts behind psychology and there meanings and there use then go onto introduction into psychology
why is psychology a science?
Godslove Reply
it's a social science
Alex
what we define as science is a systematic arrangement of knowledge based on experimental and observational data.so psychology is a science. as for what kind of science it is depends on how and what information are you using in your approach towards understanding the said data and to what conclusion.
imirror
depending on your approach and understanding Psychology can classify as medical or social science like anthropology
imirror
your friend is under stress because she has not prepared well for the examination what strategies would you suggest her? express in 100 or 150 words
Masi Reply
hello
Masi
yess
dcs
where on the disorders does paranoid thought come in?
Hot Reply
hot shots will give you paranoid thoughts
Kimberly
Kimberly 😂😆😂 yes hot shots will give you paranoid thoughts
Brandon
what compound motivation is attention extension
Gauri Reply
what is psychology
Drishti Reply
The scientific study of the mind
Gina
scientific study of mind and behaviour
Siva
...
Saeed
Scientific study of mind soul behaviour and experiences
Ayush
scientific srtudy of behaviour and cognitive processes
Reshmi
Apply social psychology on real life in Nigerian universities campus
tyosaa Reply
what is the meaning of an idiosyncratic pattern
Krystle Reply
I am here for the first time just here to learn...
michael Reply
hi I'm new on here first time
Lisa
hello
GOPAL
hi,am new here
jennifer
what is this group all about
jennifer
Suppose an individual with OCD experiences obsessive thoughts about germs, contamination, and disease whenever she encounters a doorknob. What might have constituted a viable unconditioned stimulus? 
la Reply
What are factors that influence learning?
Enos Reply
Environment Heredity(I am not sure about heredity)
Tusita
Helpful. .. thanks
Enos
Sure, anytime
Tusita
I have other questions also
Enos
Based on the factors affecting learning, how do we improve learning
Enos
I think that addressing that everyone learns in their own time
James
Peer group influence can also be another reason
Sorie
Also knowing what's going on at home. what pressure are the parents putting on them.
James
am I close or no
James
also is there a lack of care? going one more step. with peer groups do an activity that shows how much they have in common
James
I think one's society has a big role to play in determining what/when & how he/she learns.
BECHEM
multiple reasons at different stages. at the earliest stages of development in a child is behaviour of people around. A baby starts learning basic social expressions and actions by mimicking the people around it. further social and cultural practices enforces learning and behaviour
imirror
from need to nutrition everything affect development and learning when choosing on a single factor of influence it is necessary to keep these other factors in the mind as environment around people is very plastic and flexible and there are many variables playing active role
imirror
social interaction is surely a big influence hence can be used to improve learning.
imirror
to encourage learning it is important to establish curiosity and notion of possibility for more perspectives habit of questioning possibilities and cause and effect in a great way to encourage learning in my opinion. language is another important factor
imirror
under what schedule of reinforcement do animals learn from ?
Phelisa Reply
the role of emotional intelligence in a courtship behavior
Caren Reply
1
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask