<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Водночас фактично поза увагою залишається правомірне питання про подальший розвиток, трансформацію та творчу адаптацію готичної традиції в багатоманітті творів сучасного американського мейнстриму, що за своїми жанровими та змістовими характеристиками не можуть бути визначені як суто «готичні», а отже, і питання про питому вагу готичної традиції, її місце, функції та ознаки, а також її онтологічний і гносеологічний аспекти в контексті літературного мейнстриму та культурного континууму сьогодення.

У. А. Персі, відомий американський письменник, філософ-антрополог, семіотик – один із тих авторів, у чиїх творах спостерігаємо діалектичну єдність концептуального змісту й актуалізованої у контексті сучасності романтично-готичної традиції. Скажімо, у романі У. Персі «Ланселот» через творчу адаптацію готично-романтичної традиції письменник розкриває низку власних семіотичних і антропологічних концепцій, що посідають важливе місце серед параметрів моделювання дійсності в художньому світі Персі.

Предметом епістемічного аналізу У. Персі в романі «Ланселот» (1977) стає феноменологія моралі й ідентичності в умовах американської дійсності «бурхливих» 1970-х років – доби бунту індивідуалізму й гіпертрофованого прагнення автономності особистості на тлі ерозії моралі та знецінення абсолютів. Відбиттям цієї суспільної практики в семіотично-теологічній світоглядній парадигмі У. Персі зумовлено ідейно-тематичний план роману, в якому домінують типово романтичні теми гріха та саморегульованої ідентичності, зокрема, південної, а також проблематизується співвідношення обох концептів.

Іманентно властива південній літературній традиції тема гріха (як художня реалізація ідеї етичного абсолютизму) в романістиці У. Персі отримує розвиток вперше. Якщо в попередніх творах письменника, незважаючи на очевидну наявність елементу імпліцитного проповідування, етична тематика не фігурує як центральна й підпорядковується екзистенціальному конструкту, то в романі «Ланселот» архетипічне протиборство Добра і Зла в сучасній його інтерпретації буквально піднімається на щит. Цілком закономірно, що художнє моделювання цього традиційного конфлікту відбувається з використанням легендарно-міфологічного матеріалу та архетипів, сем, хронотопів, макабричних й оніричних мотивів зразка передромантизму й Південної готики доби модерну, що дало підстави критикам охарактеризувати роман «Ланселот» як типову південну готику в її найкращих традиціях [4, 248]. Багатопланові алюзії й виразна інтертекстуальність, таким чином, розгортають основний романний конфлікт у багатовимірній перспективі: поняття гріха і праведності переосмислені, обіграні, травестовані в контексті середньовічної артуріани, Південного міфу, голлівудського кіно, готичних хронотопів, романтичних алюзій, що дає змогу підняти широкі пласти культурологічних зіставлень; водночас художні експерименти з символотворенням зумовлюють парафраз і травестування легендарних і романтичних форм з метою пошуку взаємозв’язку ментальностей різних епох.

Історія Ланселота Ендрюса Ламара – це детективна історія-сповідь нащадка південного аристократичного роду й тезки славетного лицаря Круглого Столу Ланселота та відомого англійського єпископа і проповідника XVIІ століття Ланселота Ендрюса, розказана ним у стінах психіатричної лікарні другові й духівнику, мовчазному Персивалю. Власне духовні пошуки Ланселота починаються тоді, як одного дня він випадково дізнається, що дружина зраджує його, і він не батько власної доньки. Приголомшений своїм відкриттям, Ланселот, який до того часу проводив дні за пляшкою перед екраном телевізора, «спав, наче Ріп Ван Вінкль», прокидається від екзистенціальної сплячки та починає розмірковувати про природу гріха, а водночас і про світ абсолютних істин та їх відображення в об’єктивній реальності.

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask