<< Chapter < Page Chapter >> Page >
AMERICAN MILLENARISM AND APOCALYPTICS OF ROMANTICISM: CREATIVE VERSIONS BY E. POE AND A. TYLER У дослідженні зіставляються мілленарні мотиви у творах епохи американського романтизму та у літературі другої половини ХХ ст. Матеріал може використовуватися у викладанні курсів «Література США», «Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури».

Література – свідок великої кількості письменницьких спроб проголосити свою батьківщину/країну «Новим Ізраїлем», що обраний Богом для облаштування Царства Божого на землі. Але саме для Америки мілленаризм слугує визначальною точкою історичного й культурного відліку, він і досі залишається фундаментом й постійним енергетичним джерелом американської ідеології. Приміром, символ споживацької культури – найдоступніша купюра вартістю один долар – мілленаристськи маркований цитатою з Вергілія – Novus ordo Seclorum – пророцтвом нової золотої ери, що покликане спрямовувати свого щасливого власника, нового американського Адама, шляхом self-made man.

Перший крок в окресленні мілленаристського характеру Америки був зроблений ще Колумбом, який вважав відкриті ним нові землі Новим Світом Одкровення. Утілення Тисячолітнього Царства вбачати в Америці й колоністи-пуритани Нової Англії. А століттям пізніше у «Великому пробудженні» Джонатан Едвардс проголошує перший етап реалізації апокаліптичного призначення Америки: «Цей новий світ був відкритий саме тепер, напевно, для того... щоб в ньому Господь міг покласти початок нового світу в духовному сенсі» [5, 314]. Поява в американській культурі образу нового Адама, що наразі становить собою один із засадничих складників американської свідомості, теж зумовлена вірою у провіденціальність Нового Світу. Секуляризована версія цієї концепції, що використовувалася насамперед трансценденталістами, дає змогу подивитися на американця як на людину, що наділена «унікальною здатністю бачити все суще по-новому, очима невинної дитини й завдяки цьому сприймати неспаплюжений світ Америки як цнотливий Едем» [4, 168]. Майже маніакальний характер американського мілленаризму так чи так оприявнюється в різні часи, у різних сферах суспільного життя, і, кількість його інтерпретацій зростає. За прикладом такої полярності мілленаризму звернімося до Г. Мелвілла, який у 1850 році зазначив, що американці – «особливий, обраний народ», а вже за чверть століття оприлюднив зворотний бік мілленаристської медалі, показавши, як в кризові періоди історії нестримна віра американців у блискуче майбутнє своєї країни переходить у глибокий відчай: «розтринькано останній спадок... // Будуйте храми Кінця Шляху! // Колумб прогнав романтику з Землі; //Для людства не залишилось Нового Світу» [7, 24].

Саме такий настрій, подеколи надто депресивний, спостерігаємо протягом найбільш апокаліптичного, на наш погляд, періоду культурного розвитку Америки – Романтизму. Цей настрій як спадкова хвороба передався і періоду кінця XX – початку XXI століть й був посилений подіями 11 вересня 2001 року. Тож спробуймо розглянути можливі шляхи художнього втілення апокаліптичної парадигми в американській так званій «сімейній» прозі (domestic fiction, Matthews). Особливу увагу при цьому слід звернути на функціонування апокаліптичної парадигми історії як фабульної схеми творів, особливо що стосується екстраполяції цієї схеми на історію родини/сім’ї. Крім того, викликає інтерес специфіка оприявлення образу нового Адама , а також понять апокаліптичного дуалізму та апокаліптичного шлюбу (за концепцією М. Г. Абрамса) на матеріалі новели «Падіння дому Ашерів» Е. По та роману «Та, що заводить годинник» Е. Тайлер. XIX століття – це епоха, коли біблійні схеми та персонажі все частіше використовуються в американській культурі як оболонка для нових ідей й понять, завдяки чому значно розширюється поле конотативних та інтерпретаційних маневрів. Одна з таких категорій-схем, якій відведено вагому нішу в фундаменті американського суспільства, – родина. Архетипова за своєю суттю, вона виступає, з одного боку, гарантом реалізації мілленаристичної програми Америки, а з другого – стає втіленням апокаліптичних очікувань американців (що, безперечно, мало відбиватись і в літературі).

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask