<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Мелвіллівська проблема бунтівника, що переступає поріг людяності, заради якої повставав, надзвичайно хвилювала і Стайрона. Як зазначає І. Хассан, герої Стайрона, продовжуючи традицію Івана Карамазова та капітана Ахава, стають «метафізичними бунтівниками», що борються проти світу, який Бог сотворив «одвічно несправедливим», і водночас у процесі свого бунту вони увічнюють несправедливе насильство [цит. за 15, 10]. Про це Стайрон розмірковував і в «Довгому марші», і в «І підпалив цей дім», ця проблема центральна і для «Визнань Ната Тернера». Але в романі «Вибір Софі», який автор настільки зримо пов’язав із мелвіллівським «Мобі Діком», хоч як це дивно, визначальним виявляється інше – проблема людини, яка, навпаки, не повстала проти зла. Але саме в цьому полягає сутнісний і цього разу діалогічний зв’язок роздумів Стайрона з концепцією Мелвілла. Стайрон зміщує фокус уваги з «винуватця» трагедії на «жертв» його свавілля, або, умовно кажучи, пропонує погляд не на Ахава, який веде команду «Пекода» до загибелі, а на саму команду «Пекода», яка не противиться, не бунтує проти самоправства капітана, фактично прирікши себе на загибель. Героїнею «Вибору Софі» стала жінка, що не знайшла в собі сили повстати проти тиранії.

Стайрон, письменник другої половини XX ст., який пережив війну і як творча особистість формувався в повоєнній «мовчазній» Америці 1950-х p., проблему конформізму та нонконформізму сприймав надзвичайно гостро. У «Виборі Софі» його, на противагу Мелвіллу, цікавить уже питання наслідків не-бунту, результатів конформізму, прагнення досягти компромісу зі злом. Героїня Стайрона Софі постає перед низкою виборів, які, по суті, виявляються, за висловом О. Зверева «вибором між істинно гуманною етикою та позбавленим волі пристосовуванням, між участю в історії на боці гуманних сил та спробою втечі від цієї необхідності. В обставинах, що їх зображує Стайрон, це вибір між життям і смертю» [3, 76]. Поставши перед необхідністю допомагати пронацистській пропаганді батька, Софі не наважується відмовити йому, а в умовах окупованої нацистами Варшави, навпаки, відмовляється допомагати руху Опору, сподіваючись, що зло фашизму її не торкнеться, адже вона «не єврейка і не комуністка». Потрапивши до нацистського концтабору і прагнучи врятувати життя своє та своїх дітей, Софі знову робить вибір на користь конформізму, вдаючись до «об’єктивно колабораціоністських вчинків» [3, 76]. Але це не допомагає – діти гинуть, а вона залишається з нестерпним відчуттям «провини за те, що зробила і чого не зробила» [4, 13], що фактично стає причиною її смерті. Розкриваючи психологію Софі, Стайрон, як зазначає Т. Денисова, зображує психологію жертви, людини не здатної протистояти, не здатної робити вільний вибір [1]. Утім, як і екзистенціалісти, вважаючи, що людина сама обирає, чи, радше, визначає себе, несучи відповідальність за все, що відбувається у світі, Стайрон у «Виборі Софі» стверджує: «Так, вона була жертвою, але одночасно і співучасником та підсобником... у масовому вбивстві» [17, 238]. Таким чином, у екзистенціальному контексті «Вибір Софі» стає твором, де досліджуються умови, за яких людина виявляється неспроможною до бунту проти зла, а відтак цьому злу потурає.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask