<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Утім, якщо говорити про екзистенційний дискурс романів Мелвілла та Стайрона, то визначається він не лише змістом поняття зла в їхніх творах, а самою постановкою проблеми: як перед обличчям цього зла поводитиметься людина? А відтак проблема зла із площини абстрактних понять переноситься в суто людський вимір, що, очевидно, дає право деяким дослідникам, зокрема Р. Сірлін, визначати «Мобі Діка» та «Вибір Софі» як «акти протистояння [людській] схильності до зла» [16, 97].

Однак подібні в загальному, Мелвілл і Стайрон різняться в конкретиці вирішення визначених проблем, точніше, Стайрон розглядає інший аспект проблеми, порушеної Мелвіллом. Кут зору кожного з письменників великою мірою визначається специфікою їхньої доби.

Для Мелвілла, який у «Мобі Діку» ніби й відтворює класичний романтичний конфлікт – боротьбу сильної особистості зі згубними силами світобудови, центральним усе ж виявляється інше питання – придатність романтичного ідеалу до реального життя. Як писав В. Паррінгтон, посилаючись на працю Р. Уївера «Герман Мелвілл. Моряк та містик» (1921), «ключ до розуміння творчості Мелвілла полягає в певних розчаруваннях, через які зсілося та прокисло молоко його романтики» [8, 300–301]. Ю. Ковальов, говорячи про особливості світосприйняття автора «Мобі Діка», зазначає, що для нього реальність була вже складнішою, ніж для Купера чи трансценденталістів. Мелвілл мав змогу спостерігати, як енергійні, дієздатні люди, освоюючи нові землі, будуючи фабрики, заводи, банки, «робили історично корисну справу й усвідомлювали її суспільну необхідність», але водночас вони виробили «філософію» бізнесу, що ввижався їм «якимось верховним божеством, у жертву якому приносилися освячені століттями ідеали людства, та й саме людське життя» [6, 203–204]. Отже, змістом філософських роздумів Мелвілла стає завважена ним глибинна суперечність самої романтичної свідомості, що зумовлює неоднозначність наслідків романтичного бунту та можливість трагічної розв’язки героїчного виклику злу. Ахав – сильна особистість і його бунт – це велична акція, що претендує бути символом торжества людського духу. Але спрямовуючи свої сили на затвердження свободи та гідності людини, Ахав сам породжує тиранію й губить людей. Тобто, перетворивши «мудрість горя» на «горе безумства», як висловився У. Торп [11, 530], він фактично стає спільником зла, на що красномовно вказує лейтмотивний образ білосніжної кістяної ноги капітана, яка символічно єднає його з Мобі Діком.

У постаті Ахава Мелвілл не лише втілив спостереження та перестороги доби пізнього американського романтизму, а й, як справедливо завважив Маттіссен, створив «пророчий образ майбутніх будівників імперії другої половини XIX ст.» [14,459]. Більше того, можна стверджувати, що автор «Мобі Діка» став передвісником основних філософських рефлексій уже XX ст. За висловом К. Стеценко, Мелвілл фактично «передбачив проблематику та дух екзистенціалізму» [10, 24]. Рівно через століття побачить світ «Людина, що бунтує» А. Камю, де думка французького філософа-екзистенціаліста прозвучить як відлуння роздумів американського романтика Мелвілла: «Для того, щоб жити, людина повинна бунтувати, але її бунт має поважати межі, які бунтар відкриває в самому собі...» [5, 134].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask