<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Các khái niệm về hao mòn và hư hỏng

Nội dung:

Khái niệm chung

Hao mòn: Là sự phá hoại dần dần bề mặt ma sát, thể hiện ở sự thay đổi kích thước dần dần theo thời gian. Trong quá trình hao mòn không xảy ra sự phá hoại kim loại gốc mà chỉ xảy ra sự phá hoại trên lớp bề mặt chi tiết (gọi là lớp cấu trúc thứ cấp).Chỉ tiêu đánh giá hao mòn: Để đánh giá hao mòn người ta dùng tỉ số giữa lượng hao mòn tuyệt đối với chiều dài của quãng đường xe chạy gọi là cường độ mòn. Hình 1.5. Hao mòn lớp cấu trúc thứ cấp

- Cường độ mòn I:

I =

(
m/1000km) hoặc I=
(m3/1000km) hoặc I=
(g/1000km).

l1, l2-kích thước chi tiết đo theo phương pháp tuyến với bề mặt ma sát trước ma sát và khi đo, ( m).

V1, V2-thể tích chi tiết trước và sau khi đo.

G1, G2-khối lượng chi tiết trước và sau khi đo.

L-chiều dài quãng đường xe chạy, (1000km).

- Tốc độ mòn V:

V =

(
m/giờ) hoặc V=
(m3/giờ) hoặc I=
(g/giờ)

t-thời gian ma sát (giờ)

Hư hỏng: là sự phá hoại bề mặt chi tiết xảy ra không có qui luật và ở mức độ vĩ mô. Có thể quan sát được bằng mắt thường và có sự phá hoại kim loại gốc như: tróc, rỗ, biến dạng bề mặt, cong, vênh, cào, xước, nứt bề mặt (phương pháp tuyến), dập, lún, xâm thực.

Phân loại hao mòn, hư hỏng

Phân loại hao mòn

Hao mòn ôxy hoá loại 1: là hao mòn mà lớp cấu trúc thứ cấp là lớp màng dung dịch rắn (có xô lệch mạng).

Hao mòn ôxy hoá loại 2: là hao mòn mà lớp cấu trúc thứ cấp là lớp ôxít. Ví dụ: FeO, Fe2O3

Phân loại hư hỏng

Tróc loại 1: là dạng phá hoại bề mặt, thể hiện sự dính cục bộ giữa hai bề mặt do biến dạng dẻo gây ra vì lực lớn quá giới hạn đàn hồi.

Tróc loại 2: là dạng phá hoại bề mặt, thể hiện sự dính cục bộ giữa hai bề mặt do nhiệt gây ra.

Mài mòn: do tồn tại hạt mài giữa hai bề mặt ma sát, do cát bụi hoặc do tróc

Tróc ôxi hoá động: là sự cường hoá quá trình hao mòn.

Ăn mòn điện hoá, xâm thực...

Mỏi: xảy ra khi tải trọng thay đổi tuần hoàn, xuất hiện và phát triển các vết nứt tế vi, dẫn đến gãy đột ngột.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hao mòn, hư hỏng

Bất kỳ cặp chi tiết nào làm việc với nhau đều sinh ra ma sát trong điều kiện có trượt tương đối, chịu lực, điều kiện môi trường làm việc, chất bôi trơn, chất lượng chi tiết (thành phần vật liệu, tính chất cơ lý hoá bề mặt ...) là dẫn đến hao mòn.

Ảnh hưởng của tải trọng p

Thí nghiệm: Cho cặp ma sát thép Y10A có nhiệt luyện làm việc với nhau khi tăng dần P, đo I, hình 1.6:Đường 1: ứng với v = 3,11 m/sĐường 2: ứng với v = 2,59 m/sĐường 3: ứng với v= 1,78 m/sKết luận: Ở vận tốc trong giới hạn nào đó, cường độ hao mòn là ổn định và nhỏ nhất khi p[p]. Nếu p>[p] thì hao mòn xảy ra mãnh liệt.

Ảnh hưởng của vận tốc trượt v

Vận tốc trượt cho phép mở rộng khả năng chịu tải nhưng chưa rõ mà phải nghiên cứu ảnh hưởng riêng của từng chi tiết như thế nào:Thí nghiệm: cho cặp ma sát thép C10 làm việc với nhau, thay đổi v, đo cường độ hao mòn I, hình 1.7.:Vùng 1 và 3: có hao mòn nhỏ và ổn định (ứng với hao mòn ô xy hoá)Vùng 2: hao mòn lớn nhất (tróc loại 1)Vùng 4: tróc loại 2

Ảnh hưởng của điều kiện ma sát

Ảnh hưởng của tính chất vật liệu

Từ hai thí nghiệm đối với thép Y10A và thép C10 ta thấy:

Questions & Answers

the art of managing the production, distribution and consumption.
Satangthem Reply
what is economics
Khawar Reply
what is Open Market Operation
Adu Reply
dominating middlemen men activities circumstances
Christy Reply
what Equilibrium price
Adji Reply
what is gap
mirwais
who is good with the indifference curve
Dexter
What is diseconomic
Alixe Reply
what are the types of goods
WARIDI
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10810/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô' conversation and receive update notifications?

Ask