<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Khoa đã nộp dự án đầu tư chiều sâu phòng thí nghiệm Điện Tử – Máy Tính – Viễn Thông trị giá 7 tỷ đồng tháng 3/2007 lên ĐHQG TP.HCM, một số thiết bị trong dự án này có thể sử dụng cho chuyên ngành Vi điện tử.

Phòng thí nghiệm của trường ĐHKHTN (có thể hợp tác)

 • Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng.
 • Phòng thí nghiệm Khoa học vật liệu.

Phòng thí nghiệm của ĐHQG TPHCM (có thể hợp tác)

 • Trung tâm ICDREC.
 • Phòng thí nghiệm Công nghệ nano.

Phòng thí nghiệm ngoài ĐHQG TPHCM (có thể hợp tác)

 • Phòng thí nghiệm bán dẫn và nano, Khu công nghệ cao TPHCM.
 • Cơ sở của một số công ty trong nước (như Napotec) và ngoài nước (như EM Microelectronics Martin, Thụy sĩ).

6. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GẮN VỚI CHUYÊN NGÀNH

 • Các giảng viên tham gia giảng dạy phần lớn là các chuyên gia với rất nhiều công trình khoa học và các bằng phát minh
 • Riêng Khoa Điện tử – Viễn thông Trường ĐHKHTN mới có quyết định thành lập của ĐHQG TP.HCM tháng 6 năm 2006. Tuy nhiên trong 2 năm 2005, 2006 Khoa đã có nhiều công trình khoa học có liên quan đến chuyên ngành như sau:
 • Lê Đức Hùng, Huỳnh Hữu Thuận, Nguyễn Hữu Phương, Thiết kế kiến trúc bộ DSP 16 bit dấu cố định dùng công nghệ FPGA và ứng dụng, Hội thảo khoa học Quốc gia lần II, Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR ’ 2005 (ĐHBK TPHCM).
 • Huynh Huu Thuan, Le Duc Hung, A VLSI architecture for Manhattan distances and WTA, The International Symposium on Electrical – Electronics Engineering ISEE 2005 (HUT).
 • Huynh Huu Thuan, Cao Tran Bao Thuong, Nguyen Huu Phuong, Design of a flesible VLSI arhitecture for full-search vector quantization based on minimum mean square error, Journal of Science and Technology, VAST, Vol 44, No. 3, (2006).
 • Đinh Sỹ Hiền và các cộng sự, Phát Triển phần mềm mô phỏng linh kiện điện tử nano, đề tài NCKH cấp Bộ, 2005 – 2006.

Đề tài NCKH trọng điểm ĐHQG TP.HCM đăng ký 2008

 • Thiết kế và chế vi mạch xử lý FFT.
 • Thiết kế bộ xử lý ảnh thời gian thực trên cơ sở FPGA.

Định hướng NCKH

 • Thiết kế vi mạch bắt đầu từ IP rồi tiến dần đến ASIC, kết hợp với chế tạo thử ngoài nước.
 • Phần mềm thiết kế: Nghiên cứu công nghệ để tự xây dựng một số phần mềm nhỏ đặc dụng hiệu quả.
 • Điện tử nano: Mô phỏng đặc tính linh kiện lương tử đến linh kiện điện tử nano.
 • Nghiên cứu ứng dụng: Led hiệu suất cao, cảm biến MEMS – NEMS...

7. HỢP TÁC

Trong nước

1/ Trung tâm đào tạo CNTT sở Bưu chính viễn thông TP.HCM

2/ Công ty Việt kiều PSD và công ty AWR (Mỹ)

3/ Công ty Ngân Giang đại diện Công ty Xilinx (Mỹ)

4/ Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, ĐHKHTN

5/ Phòng thí nghiệm Khoa học vật liệu, ĐHKHTN

6/ Trung tâm ICDREC, ĐHQG TPHCM

7/ Phòng thí nghiệm Công nghệ nano, ĐHQG TPHCM

8/ Khu công nghệ cao TPHCM

9/ Công ty Napotec, công viên PM Quang trung

10/ Công ty Renesas, khu chế xuất Tân Thuận

11/ Công ty Fujitsu, Thủ Đức

Ngoài nước

1/ Đại học Tokyo (Giám đốc quan hệ quốc tế ĐH Tokyo đã đến thăm Trường ĐHKHTN gặp Khoa và Hiệu Trưởng theo lời mời của GS Đặng Lương Mô, và hứa sẽ xem xét hợp tác hay hỗ trợ)

2/ Công ty EM Microelectronics Martin, Thụy sĩ

Và rất có thể vài công ty trong và ngoài nước khác.

Questions & Answers

how will a country's population be equal to it's labour force
Hope Reply
what is the meaning of ppf
Obeng Reply
What is Economic
Governor Reply
economic
Nwosu
Economics is the social science that deals with the unlimited human wants in the face of scarce (limited in supply) resources.
Azka
what is market
Gift Reply
marker is the interaction of buying and selling
David
market refers to the interaction of the processes of buying and selling of commodities between the buyer and the seller.
stephen
market is a place where two parties gather to facilitate exchange of goods and services.
Yhaar
what are some good sources of information to find trends in various Industries
James
how do on know that marketing is going on
Mutia
what is consumption
Raj
Using revenue
Prince
What is stock market
Prince
What are the marmet function
Odirile Reply
price elasticity of demand is the degree of responsiveness of a quantity demanded to the change in price of the commodity in question.
Gladys Reply
What does elasticity mean
Prince
Elasticity means change in demand with the change in price. It is elastic if the demand changes with the price change whereas it is inelastic if the demand is not affected due to change in price
Devesh
Okay
Olatunde
meaning
KP
what is the importance of learning economics?
Thelma Reply
it helps to make the correct choice
Gladys
it helps firm to produce products that will bring more profit
Gladys
the difference between needs and wants
londiwe Reply
needs are things that we basically can't live without wants are just luxury things
Thelma
needs are things without them we can't live but want are things without we can live
KP
what is education
KP
it's a process in which we give or receiving methodical instructions
Thelma
what is mixed economy
Amex
what is a deadweight loss? how monopoly creates a deadweight loss?
Ashraf Reply
who are u?
Lamine
haha
Cleaford
scarm
nura
what it this
Cleaford
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
to learn from one another
Lamine
oh okay
Dope
😟
Creative
Yes
Lamine
what is type of economic
taiwo Reply
how to understand basics of economics
Aarif Reply
what is demand schedle
Princess Reply
When you make a Scedule of the demand you made
Rodeen
this is helpful for rbi grade b
Prema Reply
What is macroeconomics
Kauna Reply
It's one of the two branches of Economics that deal with the aggregate economy.
Mayen
it's about inflation, occupation, gdp and so on
alberto
What is differences between Microeconomics and Macroeconomic?
Bethrand
microeconomics focuses on the action of individual agents in the economy such as businesses, workers and household. while macroeconomics looks at the economy as a whole. it focuses on broad issues in the economy such as government deficit, economy growth, levels of exports and imports, and
Thelma
inflationary increase in prices
Thelma
a price floor of 24 imposed
Annie Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, English. OpenStax CNX. Jul 03, 2007 Download for free at http://cnx.org/content/col10434/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'English' conversation and receive update notifications?

Ask