<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Trước mắt chưa có thể xác định học phí cho đào tạo Tiến sĩ nhưng dự kiến cũng sẽ khoảng gấp vài lần so với đào tạo thông thường trong nước.

Ngoài ra khoa sẽ vận động sự hỗ trợ của một số tổ chức trong nước và ngoài nước để có thêm nguồn kinh phí cấp học bổng cho học viên và phụ vào chi phí ăn ở cho các giảng viên nước ngoài.

1. NHU CẦU KINH TẾ XÃ HỘI và MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Nhu cầu kinh tế xã hội

 • Trên thế giới hai công nghiệp bán dẫn và linh kiện điện tử đã vượt qua hai công nghiệp truyền thống khổng lồ là sắt thép và ô tô.
 • Trên thế giới nhu cầu vi mạch trong 11 năm, 1990 – 2000, đã tăng 5 lần, từ 54,5 tỷ USD lên 250 tỷ USD. Với đà tăng này nhu cầu sẽ vào khoảng 1000 tỷ USD năm 2010. Phần chia cho Việt Nam tính theo đầu người là 16 tỷ USD.
 • Ngày nay gần như lĩnh vực nào cũng dùng các vi mạch (chip) điện tử: đồ chơi, điện tử tiêu dùng, điện thoại di động, máy tính, viễn thông, quân sự, y tế...
 • Vi điện tử đã đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của nhiều nước châu Á trong vài chục năm qua. Trước tiên là Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, sau là Mã Lai, Phi-lip-pin rồi Trung Quốc...
 • ĐHQG TP.HCM, khu công nghệ cao TP.HCM, nhiều công ty như Renesas, Intel, Global Cybersoft, SDS, Nidec... có nhu cầu tuyển dụng Cử nhân, Kỹ sư và Thạc sĩ về Vi điện tử.
 • Nhiều trường Đại học muốn đào tạo về vi điện tử nhưng thiếu giảng viên.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ về Vi điện tử bao gồm thiết kế vi mạch và sản xuất vi mạch làm việc ở công nghiệp, các trường Đại học, viện nghiên cứu...

Chương trình cung cấp kiến thức nâng cao về vật lý linh kiện điện tử, kỹ năng thiết kế vi mạch và công nghệ sản xuất. Đây là cầu nối giữa Đại học và doanh nghiệp, kết hợp chương trình đào tạo hàn lâm và các hạt động sản xuất. Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực được trang bị những kiến thức mới phù hợp với thực tế sản xuất hoặc đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH và KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 • Việc đào tạo sau đại học sẽ theo các quy định của ĐHQG TP.HCM.

Chương trình Cao học đào tạo Thạc sĩ :

 • Kiến thức chung (tin học, ngoại ngữ):18 đvht

Số đvht có thể giảm xuống tùy thuộc quy định của ĐHQG TP.HCM.

 • Kiến thức chuyên ngành bắt buộc : 30-33 đvht
 • Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 8-10 đvht
 • Thực tập/tập sự tốt nghiệp: 5 đvht
 • Luận văn: 20 đvht

Tổng cộng khoảng 85 đvht.

Phương thức đào tạo

 • Đào tạo tập trung 2 năm hoặc bán tập trung 3 năm.
 • Đào tạo bằng tiếng Anh (giảng dạy và tài liệu học tập, tham khảo đều là tiếng Anh).

Kế hoạch đào tạo

 • Các học viên trúng tuyển học tăng cường tiếng Anh kỹ thuật trong 3 tháng (200 tiết, tương đương 12 đvht) rồi học chuyên môn. Học viên không phải học môn ngoại ngữ trong chương trình Cao học thông thường nữa. Ngoài ra các học viên tự học thêm tiếng Anh để đạt chứng chỉ C hoặc hơn sau 12 tháng đối với hệ tập trung 2 năm hoặc sau 18 tháng đến với hệ bán tập trung 3 năm. Kế hoạch này có thể thay đổi nếu thực tế cho thấy chưa phù hợp, hoặc được trường ĐHKHTN quy định khác đi.
 • Tổ chức thành nhóm học phần (6-7 nhóm) theo như đang áp dụng ở trường ĐHKHTN, tuy nhiên thời biểu phải linh hoạt để thích ứng với lịch công tác đột xuất của Giáo sư thỉnh giảng.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, English. OpenStax CNX. Jul 03, 2007 Download for free at http://cnx.org/content/col10434/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'English' conversation and receive update notifications?

Ask