<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Persentasies

Opvoeders afdeling

Memorandum

MODULETOETS 6

1. a) 5% b) 12%

  1. 73, 3 . size 12{ {3} cSup { size 8{ "." } } } {} %

2. a) 2 25 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"25"} } } } {} b) 9 20 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"20"} } } } {}

3. 0,5; 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} ; 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} ; 15%

4. a) R70

  1. R58,50

5. 42%

6. R297,50

7. R36,29 (afgerond)

8. 20%

9. AFSLAG X 100

MERKPRYS 1

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: navorsingstaak en moduletoets [lu 1.5, lu 2.6, lu 5.9]

25. ’n Groter uitdaging!

Doen die volgende as ’n aparte navorsingstaak op folio deur jou opvoeder voorsien (of gebruik jou eie papier). Onthou om mooi netjies te werk!

a) Jy gaan ’n winkel open. Besluit self watter soort.

b) Doen marknavorsing en verskaf ’n lys van items wat jy gaan aankoop vir jou winkel (kies net 5!)

Meld ’n realistiese kosprys by elke item.

c) Voeg nou 14% BTW by by elke item en lys dit in ’n tabel, bv.

Item Kosprys Met BTW

d) Besluit waarvoor jy elke item gaan verkoop. Gee ’n duidelike uiteensetting van jou kosprys en verkooppprys deur middel van ’n lyngrafiek.

(Wenk: gebruik verskillende kleure)

e) Bereken nou hoeveel % wins jy op elke item gaan maak, bv.

Item %Wins

f) Maak ’n advertensie om jou winkel bekend te stel.

g) Werk nou ’n maandelikse begroting uit vir jou winkel – hoeveel geld jy nodig het om alles glad te laat verloop en waarvoor.

(Wenk: dink aan die water en ligte, telefoon, werknemers, ens.)

1. Skryf die volgende as %:

a) 0,05 : ......................... b) 3 25 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"25"} } } } {} : ......................... (2)

c) 11 15 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"15"} } } } {} : ......................... (2)

2. Skryf as ’n gewone breuk en vereenvoudig:

a) 8% : ......................... b) 45% : .........................

......................... ......................... (4)

3. Rangskik van groot na klein:

1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} ; 15% ; 0,5 ; 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

(2)

4. Bereken:

a) 20% van R350

(2)

b) 12 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} % van R468

(2)

5. Watter % is 840 g van 2 kg?

(4)

6. Ek kry 15% afslag op ’n paar skoene wat R350 gemerk is. Hoeveel moet ek vir die skoene betaal?

(4)

7. Die prys van kaas wat tans R32,99 ’n kg is, gaan binnekort met 10% verhoog word. Wat sal die nuwe prys van die kaas wees?

(4)

8. ’n Meubelhandelaar koop ’n sitkamerstel vir R12 000 en verkoop dit vir R15 000. Hoeveel % wins het hy gemaak?

(2)

9. Skryf die formule vir % afslag neer.

(2)

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekeonomiese en omgewingsake, te bevorder;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n situasie beskryf deur ‘n grafiek daarvan te interpreteer, of ‘n grafiek van ‘n beskrywing van ‘n situasie teken (bv. die hoogte van ‘n wipwaentjie oor tyd; die spoed van ‘n resiesmotor wat om ‘n baan beweeg);

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.9: Dit is duidelik wanneer die leerder data wat op verskeie maniere voorgestel is krities lees en interpreteer ten einde gevolgtrekkings en voorspellings te maak.

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask