<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Wie is ek ?

Module 1

Leef gesond!

Kleur al die prente wat jou liggaam gesond hou, in: (Kyk mooi, want daar kruip ‘n paar “skelms” weg!)

Waarom word ons siek?

Siektes word deur virusse en bakterieë versprei. Dikwels versprei dit deur ‘n bepaalde gebied of soms deur die hele land. Die siektes word op verskillende maniere oorgedra.

Kom ons kyk wat maak ons so siek.

Virusse

Virusse leef in lewende selle in jou liggaam en vermeerder vinnig. Daar tree hulle soos parasiete op en breek die weefsel af. Virusse is baie kleiner as bakterieë.

Wat is bakterieë?

Bakterieë is lewende, eensellige organismes wat deur seldeling vermeerder. Bakterieë is vir die mens ook belangrik, veral vir jou spysvertering. Sommige bakterieë veroorsaak siektes omdat hulle weefsels afbreek of giftige stowwe veroorsaak. Gelukkig is daar baie middels teen bakterieë.

Kies die regte woord tussen hakies en voltooi die sinne:

(hardloop; bene en tande; ingeënt; soetigheid; rus)

 1. Toe ek ‘n baba was, is ek i om te voorkom dat ek sekere siektes kry.
 2. My liggaam het baie r nodig.
 3. Ek h elke dag om fiks te bly.
 4. Melk maak my b en t sterk.
 5. Te veel s is nie goed vir my liggaam nie.

Vul die volgende woorde in die regte kolom in:

Kleiner; giftige stowwe; spysvertering; parasiete; eensellige; vinnig

Virusse Bakterieë

Wat het jou liggaam alles nodig om gesond te bly?

Groepwerk:

 • Maak ‘n plakkaat met prente oor gesonde kosse.
 • Maak ‘n plakkaat met ongesonde kosse.
 • Bespreek in die klas die voor- en nadele van sekere kossoorte.

Bespreek die volgende prente in groepe.

 • Verduidelik hoekom jy jou liggaam moet versorg.
 • Kleur die prente in.

Wat is vigs (verworwe immuniteitsgebreksindroom)?

Virus wat die witbloedselle vernietig.

Jou liggaam word beskerm deur ‘n immuniteitstelsel wat uit witbloedselle bestaan. Die virus vernietig die witbloedselle. Dan is daar niks wat jou teen siektes beskerm nie.

Die virus kan op verskillende maniere in mense se bloed kom. Hier is drie voorbeelde:

 • ‘n Ma wat die virus het, kan dit aan haar ongebore baba oordra.
 • Deur bloedoortapping (as die bloed reeds besmet is).
 • Deur besmette naalde.

Assessering

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIËNTERING LU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERING Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • gesonde en swak eetgewoontes vergelyk en die uitwerking van sodanige gewoontes op persoonlike gesondheid beskryf;
1.3 onwaarhede oor aansteeklike siektes bespreek, asook die oorsake en voorkoming van aansteeklike siektes, o.a. MIV/VIGS.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING :Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • eie vermoëns, belangstellings en sterk punte beskryf;
 • verduidelik waarom eie liggaam gerespekteer moet word;
 • groepwerkvaardighede identifiseer en dit konsekwent toepas.
LU 4
LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.2 basiese bewegings in volgorde en met herhaling uitvoer, met en sonder apparaat;4.4 deelneem aan spel en die uitwerking daarvan op die liggaam beskryf.
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDING Die leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.8 gepaste en bekombare materiaal gebruik om kunswerke te skep waarin eie idees, gevoelens en persepsies in twee- en drie-dimensionele werk oorgedra word en waarin die fokus val op die vermenging van primêre en sekondêre kleure.
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.
4.3 ( drama ) – die stem, gebare en liggaamsvorms gebruik om gevoelens en gedagtes uit te druk.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEK Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 ( doen ) – konstruktief aan die aktiwiteite deelneem en die doel daarvan verstaan:
1.2.2 die volgende vrae beantwoord: “Hoekom doen jy dit?” en “Hoe gaan jy dit uitvind?” en “ Werk jou plan?”

Memorandum

 • Klasbespreking oor wat my liggaam alles nodig het om gesond te bly.
 • Waarom word ek siek? – Verduidelik die 2 begrippe “virusse” en “bakterieë” vooraf.
 • Bespreek kindersiektes in die algemeen met die klas.
 • Wat is VIGS?
 • Spyskaart.
 • Ontwerp ‘n word-gou-gesond kaartjie op karton.
 • Buitespelkompetisie: resies.
 • Ontwerp van ‘n leuse vir die Gr. 3’s. Loof pryse uit vir die plakkaat, bv. vir oorspronklikheid.

Questions & Answers

what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask