<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Hulpbronne en dienste in ‘n nedersetting

Module 14

Water in ons huise

Water as hulpbron

Sonder water is lewe op aarde nie moontlik nie. Water is ook die bestanddeel wat die meeste op die aarde voorkom – dit bedek ongeveer 80 % van ons planeet se oppervlakte. Van hierdie 80 % is slegs 3 % varswater, en die meeste van hierdie varswater kom voor in ysvorm, naamlik in die ysvelde by die Noord- en Suidpool.

‘n paar interessante feite:

 • Tussen 60% en 70% van jou liggaam bestaan uit water.
 • 85% van jou brein is water.
 • 25% van jou gebeente is water.
 • 83% van jou bloed is water.
 • ‘n Mens kan langer as twee weke sonder kos oorleef, maar slegs drie dae sonder water.
 • ‘n Mens verloor gemiddeld 2,5 liter water per dag weens sweet, uitaseming en afval.

1.water in ons huise

Noudat julle kennis gemaak het met al die interessante gegewens oor die mens en water, is julle oortuig daarvan dat water die heel belangrikste hulpbron is? Hou gerus ‘n klasbespreking daaroor.

Waarvoor het julle gesin water nodig? gesels met jou maat daaroor en vul die lysie in die blok hieronder met julle eie antwoorde aan.

Aktiwiteit 1

Om oor die gebruike van water in en om die huis te gesels [lu 2.2]

Water vir ons huisgesin

 1. Ons drink almal water.

2. Mamma gebruik dit as sy kos kook.

3. ................................................................................................................

4. ................................................................................................................

5. ................................................................................................................

6. ................................................................................................................

7. ................................................................................................................

8 ...............................................................................................................

2.waar kom julle water vandaan?

Wanneer dit reën, vloei die water in riviere en strome en uiteindelik beland dit in groot damme wat in die riviere gebou is. Dit word opgaardamme genoem. Van die opgaardamme word dit met groot pype na waterwerke vervoer waar die nodige suiwering van die water plaasvind. Hierna word dit met kleiner pypleidings na die dorpe en stede en uiteindelik ons eie huise vervoer. Vind uit watter opgaardam(-me) naaste aan julle is. Skryf die dam(-me) se naam/name hier neer:

Aktiwiteit 2

Om die faktore te identifiseer wat veroorsaak dat sommige mense beter toegang tot skoon water het as ander [lu3.2]

3.toegang tot water

 • Ons regering bestee baie geld om vir al die mense in ons land skoon water vir drink- en huishoudelike gebruik te voorsien. Die ideaal is dat elke huishouding lopende water wat skoon en veilig is, in die huis moet hê.
 • Daar is egter nog baie mense wat ver moet loop om hulle water in houers te gaan haal en huis toe te dra. Dikwels skep hulle die water uit riviere wat besoedel word deur mense, diere en fabrieke. Die besoedelde water veroorsaak siektes waaraan mense kan sterf.
 • Informele nedersettings ontstaan en groei soms so vinnig dat plaaslike regerings nie betyds lopende water kan aanlê nie. Die mense bou hulle skuilings naby oop waterbronne soos riviere. Almal gebruik dan dieselfde bron. Mense skep hulle drinkwater daaruit, maar was ook hulself en hulle wasgoed daarin. Kinders speel of swem daarin en diere mors daarin. Daar word ook dikwels afvalwater uit fabrieke in die riviere gestort.

Assessering

Leeruitkoms 2: aardrykskundige kennis en begrip

Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

2.2 die belangrikheid beskryf van toegang tot hulpbronne en dienste.

Leeruitkoms 3: verkenning van vraagstukke

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.2 faktore identifiseer wat veroorsaak dat sommige mense in ‘n spesifieke konteks groter toegang tot hulpbronne het as ander.

Memorandum

Die gebruike van water in en om die huis

 1. Reiniging
 2. Tuin
 3. Swembad

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask