<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 9

Getalpatrone

Grafiese voorstellings

Vergelykings

Statistiek

Waarskynlikheidsleer

Module 17

Versamel inligting om algemene vrae te beantwoord

Vir wie is statistieke nou eintlik belangrik?

AKTIWITEIT 4.1

Om te besef dat ons inligting moet insamel om algemene vrae te kan beantwoord

LU 5.1]

Dis dikwels noodsaaklik om inligting oor mense te hê. Byvoorbeeld, as die regering moet besluit hoeveel nuwe skole waar gebou moet word, moet hulle weet hoeveel kinders daar in elke streek van die land woon, veral kinders wat nog nie skoolgaan nie. Dieselfde geld vir besluite oor nuwe klinieke, hospitale, ensovoorts.

Mense wat ’n nuwe produk wil bemark, wil graag weet hoeveel mense sou belangstel om die produk te koop. Om ’n antwoord te kry, moet hulle vrae vra en statistieke bekom.

Statistici is die professionele mense wat hierdie werk doen. Hulle sien toe dat die inligting wat ingesamel word, die beste moontlik is (ons sal later meer hieroor leer). Dan bestudeer en bewerk hulle die data sodat betroubare besluite daarop gebaseer kan word.

Die regering hou ’n sensus op ’n gereelde grondslag om inligting oor die land se bevolking te bekom. Dan word heelwat ekstra mense in diens geneem om die besonderhede van elke persoon in die land in te samel. Dit neem dan nog ’n paar jaar om al die inligting te organiseer en te publiseer. Die inligting word dan vrygestel vir gebruik deur diegene wat beplanning op grond van betroubare syfers moet doen.

Die grondslag van die statistiek is syfers, en dié word verkry deur vrae. Kom ons doen gou ’n bietjie navorsing.

Belangrik : Hou al die inligting waaraan ons werk in hierdie deel – ons gaan dit later weer gebruik. Soos jy meer leer van statistiek, sal jy meer inligting uit die data kan aflei.

  1. Dink aan jou hele familie – ouers, grootouers, broers en susters, tantes, ooms – almal. Tel hoeveel familielede jy het. Hoeveel van hulle het selfone? Hoeveel van hulle se selfone is al gesteel? Hoeveel het al hulle selfone verloor? Vul die inligting in op die tabel, en in die laaste reël die totale vir die hele klas.
Aantal mense Besit selfoon Selfoon al gesteel Selfoon al verloor
Leerder
Klas

2 Werk drie of vier saam in groepies om die volgende tabel te voltooi. Elkeen skryf neer aan watter twee sportsoorte hy/sy besonder graag sou wou deelneem. Dit hoef nie skoolsport te wees nie. Vir elke sport vul jy in of jy dit alreeds speel, of jy in ’n span speel en of jy dit nie kan speel nie weens ’n gebrek aan fasiliteite en toerusting of omdat daar nie ’n afrigter is nie.

3 Hier is nog ’n paar van die soort vrae waarmee statistici hulle besig hou:

3.1 Hoe verteenwoordigend is die leerders in ’n skool van die bevolking van die streek waar die skool geleë is?

3.2 Wat is die houding van mense wat in ’n sekere area woon jeens die verklaring van ’n deel van die area as ’n natuurbewaringsomgewing?

3.3 Hoeveel mense in ’n sekere provinsie is HIV-positief?

3.4 Hoe vergelyk die gevangenisbevolking van twee gegewe provinsies?

3.5 Suid-Afrika het heelwat vrouens in die parlement. Hoe vergelyk dit met ander demokratiese lande?

Questions & Answers

current economic plans (MDGS) needs
Ajijola Reply
I don't know what is happening
surajkumar
What is economic
Joeali Reply
What is the importance of study economics
Wilma
Economic is the study of how humans make decisions in face of sacristy
Wilma
economics is the study of how humans makes decision in the face of scarcity
Kpienta
economics is the study of human behaviour when faced with difficult situation example when goods and services are scarcity.
Sydney
what is Economic
Dauda Reply
what is 4ps of economic?
thomas Reply
production place Price product
Benedict
Criticism of elasticity
Siddikur Reply
what is unemployment
Gyamfi Reply
ohk thanks
Gyamfi
why is unemployment rapid in the country
Gyamfi
I need more explanation
Odo
what is unemployment
Munanag Reply
not working
Bethel
some one who is willing qualified to work but can't find job
jackie
Bethel...explain? please
Abubakar
some one who is willing to work but can't find job
Hawa
Yes true
Brian
which one please
Hawa
unemployment refers to the ability for someone who is capable and willing to work but could not find a job..
Mnoko
some one who not able to find a job
Dennis
please what is the secret of learning?
thomas
What is stock market?
JOHN Reply
explain the various types of cost curve
Ruth Reply
Short-run average fixed cost (SRAFC) Short-run average total cost (SRAC or SRATC) Short-run average variable cost (AVC or SRAVC) Short-run fixed cost (FC or SRFC) Short-run marginal cost (SRMC) Short-run total cost (SRTC)
Romy
what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
the external factor will remained constant, except the price
Hasib
everything being equal
Chenwi
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
Romy, what is microeconomic?
thomas
What is Economic please
Dauda
Thomas, microeconomics is the study of how consumers, workers, and firms interact to generate outcomes in specific markets
Kieran
Dauda, economics is the study of people and choices. it is on one side the study of wealth and on the more important side, a part of the study if man
Kieran
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask