<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 9

Getalpatrone

Grafiese voorstellings

Vergelykings

Statistiek

Waarskynlikheidsleer

Module 17

Versamel inligting om algemene vrae te beantwoord

Vir wie is statistieke nou eintlik belangrik?

AKTIWITEIT 4.1

Om te besef dat ons inligting moet insamel om algemene vrae te kan beantwoord

LU 5.1]

Dis dikwels noodsaaklik om inligting oor mense te hê. Byvoorbeeld, as die regering moet besluit hoeveel nuwe skole waar gebou moet word, moet hulle weet hoeveel kinders daar in elke streek van die land woon, veral kinders wat nog nie skoolgaan nie. Dieselfde geld vir besluite oor nuwe klinieke, hospitale, ensovoorts.

Mense wat ’n nuwe produk wil bemark, wil graag weet hoeveel mense sou belangstel om die produk te koop. Om ’n antwoord te kry, moet hulle vrae vra en statistieke bekom.

Statistici is die professionele mense wat hierdie werk doen. Hulle sien toe dat die inligting wat ingesamel word, die beste moontlik is (ons sal later meer hieroor leer). Dan bestudeer en bewerk hulle die data sodat betroubare besluite daarop gebaseer kan word.

Die regering hou ’n sensus op ’n gereelde grondslag om inligting oor die land se bevolking te bekom. Dan word heelwat ekstra mense in diens geneem om die besonderhede van elke persoon in die land in te samel. Dit neem dan nog ’n paar jaar om al die inligting te organiseer en te publiseer. Die inligting word dan vrygestel vir gebruik deur diegene wat beplanning op grond van betroubare syfers moet doen.

Die grondslag van die statistiek is syfers, en dié word verkry deur vrae. Kom ons doen gou ’n bietjie navorsing.

Belangrik : Hou al die inligting waaraan ons werk in hierdie deel – ons gaan dit later weer gebruik. Soos jy meer leer van statistiek, sal jy meer inligting uit die data kan aflei.

  1. Dink aan jou hele familie – ouers, grootouers, broers en susters, tantes, ooms – almal. Tel hoeveel familielede jy het. Hoeveel van hulle het selfone? Hoeveel van hulle se selfone is al gesteel? Hoeveel het al hulle selfone verloor? Vul die inligting in op die tabel, en in die laaste reël die totale vir die hele klas.
Aantal mense Besit selfoon Selfoon al gesteel Selfoon al verloor
Leerder
Klas

2 Werk drie of vier saam in groepies om die volgende tabel te voltooi. Elkeen skryf neer aan watter twee sportsoorte hy/sy besonder graag sou wou deelneem. Dit hoef nie skoolsport te wees nie. Vir elke sport vul jy in of jy dit alreeds speel, of jy in ’n span speel en of jy dit nie kan speel nie weens ’n gebrek aan fasiliteite en toerusting of omdat daar nie ’n afrigter is nie.

3 Hier is nog ’n paar van die soort vrae waarmee statistici hulle besig hou:

3.1 Hoe verteenwoordigend is die leerders in ’n skool van die bevolking van die streek waar die skool geleë is?

3.2 Wat is die houding van mense wat in ’n sekere area woon jeens die verklaring van ’n deel van die area as ’n natuurbewaringsomgewing?

3.3 Hoeveel mense in ’n sekere provinsie is HIV-positief?

3.4 Hoe vergelyk die gevangenisbevolking van twee gegewe provinsies?

3.5 Suid-Afrika het heelwat vrouens in die parlement. Hoe vergelyk dit met ander demokratiese lande?

Questions & Answers

identify and quantify five social costs and social benefits of building a school
Mokgobo Reply
identify and quantity five social costs and social benefits of building a hospital
Mokgobo
short run vs long run
Jean
is it true that the opportunity cost of unemployed labour is zero?
Wisdom Reply
no
Oigebe
give two forms of collusion
nondumiso Reply
1.Explicit Collusion: Also termed overt collusion, this occurs when two or more firms in the same industry formally agree to control the market .
Gafar
2.Implicit Collusion: Also termed tacit collusion, this occurs when two or more firms in the same industry informally agree to control the market, often through nothing more than interdependent actions. A prime example of implicit collusion is price leadership .
Gafar
explicit collusion: this occurs when two or more firms in the same industry legally agree to control the market
Panashe
implicit collusion this occurs when two or more firms in the same industry illegally agree to control the market
Panashe
what is responsible for investigating cases of collusion
nondumiso
reasons why a country maybe involved in international trade
Nde Reply
state five similarities and differences between money market and capital market
Victoria Reply
Give a Zimbabwean example of firms operating in an oligopoly market and illustrate using diagrams how a manager in such a market maximize profit
Pam Reply
what is an industry
EWAH Reply
An industry is the production of goods and related services within an economy
Prabhu
an industry is place where goods and services are produced for human consumption....
Usman
scarcity is the major course of economics problems. discuss
Abdulhameed Reply
please say about that it is interesting for us
Abayneh
what is economics
Michael Reply
economics is a social sciences that deals with the production distribution and consumption of goods and services produced.its study of behaviour between economic agents
rkesh
what is the formula for elasticity of demand
Ridwan
change in demand/change in variable variable may be price, income,
rkesh
seasonal unemployment
Enoch Reply
example agriculture
lungku
want and scarcity
Prince
why the average of revenue AR fun
Abba
What is monopoli
Gadrey Reply
What is monopoly
Gadrey
monopoly
Hanan
monipoly ..where one firm controls all the market
RAM
what is demand
Jafar Reply
demand is what one willing and enable to purchase at a given price over period of a time.
Micheal
what is marginal revenue
just
distinguish between commercialization and industrialization
Alhassan Reply
why division of labour increase economy level of production
Henry Reply
what is opportunity coast
Henry Reply
a benefit profit or value of something that must be given up to acquire achieve something else
ammara
thx
Henry
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask