<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Hulpbronne en dienste in ‘n nedersetting

Module 19

Vullisverwydering en herwinning

Vullisverwydering

Die vullis in jou omgewing sluit nie net vaste afvalstowwe in jul vuilgoeddromme in nie, maar ook riool. Rioolwater bevat gevaarlike kieme en dit kan nie in riviere, mere of die see beland sonder dat dit gesuiwer is nie. Dit sal ‘n baie nadelige uitwerking op die dier- en plantlewe hê. Daarom word rioolwater by waterwerke gesuiwer.

Vaste vullis kan ‘n groot probleem raak as dit nie op ‘n gereelde basis verwyder word nie.

Hoe gereeld kom die vulliswa by jou huis verby?

Waarheen word hierdie vaste afval geneem en wat word daarmee gedoen?

Aktiwiteit 1

Om uit te vind hoe vaste afval verwerk word [lu 3.1]

Kyk of julle met voorstelle kan kom hoe om suksesvol van vaste afval ontslae te raak sonder om die omgewing te besoedel. Onthou, die afval sluit plastiek (wat nie verrot nie) in.

Hoewel die meeste vaste afval na vullishope geneem word waar dit verbrand of begrawe word, is dit nie altyd die beste uitweg nie.

Herwinning

Aktiwiteit 2

Om na aanleiding van die sketse die voorbeelde van vullis in die meegaande tabel te sorteer [lu 1.2]

Sorteer die artikels hierbo onder die volgende hofies.

Herwinbaar Nie-herwinbaar

Kan jy dalk nou met ‘n voorstel kom oor hoe vaste afval in ons huise hanteer behoort te word?

Interessante feite oor die omvang van die vullisverwyderingsdienste van stad Kaapstad.

Die Stad Kaapstad se taak ten opsigte van vullisverwydering .

Die Stad Kaapstad bestuur die gebied van Bloubergstrand af tot by Gordonsbaai . Die 3,2 miljoen inwoners tesame met die fabrieke en sakeondernemings se afval word van 660 000 dienspunte na ses groot stortingsterreine geneem – 1,5 miljoen ton vullis jaarliks ! Dié hoeveelheid groei jaarliks met 6 % . Die stedelike bevolking het egter die afgelope paar jaar met 3,5 % gegroei , wat beteken dat die mense jaarliks meer vullis per huishouding oplewer .

Navorsing het getoon dat gegoede mense weekliks 25 kg vullis per huis genereer, arm mense 15 kg per huis, en die heel armstes in plakkersgemeenskappe 8 kg per huis.

In Suid-Afrika word ongelukkig baie min huisafval herwin . Huishoudings in Europa en die VSA genereer meer huisafval per gesin, maar herwin gelukkig ook baie daarvan.

Onthou: hoe meer herwin word, hoe minder vullis is daar waarvan ontslae geraak moet word.

Assessering

LEERUITKOMS 1: AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.2 inligting uit bronne onder hofies organiseer.

LEERUITKOMS 3: VERKENNING VAN VRAAGSTUKKE

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.1 vraagstukke kan identifiseer wat met hulpbronne en dienste in spesifieke kontekste gepaardgaan.

Memorandum

V ullisverwydering

Vullisgate (hersirkulering – ontbinding)

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask