<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Voedselproduksie

Module 24

Voedselgewasse

Suid-Afrika se vrugbare grond en die harde werk van die boere help dat groot hoeveelhede voedselgewasse vir eie gebruik en ook vir uitvoer na ander lande

geproduseer word.

Aktiwiteit 1

Om ‘n vraelys oor die verspreiding van vrugte- en graanboerdery in suid-afrika te voltooi [lu 1.1]

Watter van hierdie voedselsoorte het jy hierdie week geëet?

Watter van hierdie produkte word in jou provinsie verbou?

In watter provinsie word hoofsaaklik suiker verbou?

In watter provinsie word daar weinig produkte verbou? (Verskaf redes hiervoor te verskaf.)

Noem drie provinsies waarin koring verbou word.

Aktiwiteit 2

Om ‘n navorsingstaak aan die hand van ‘n stel kriteria te voltooi [lu 3.3]

Kies uit die lys produkte in die aktiwiteit op die vorige bladsy een wat aan jou die bekendste is en voltooi ‘n navorsingstaak aan die hand van die volgende stel kriteria. Stel jou navorsingsresultate voor op ‘n plakkaat of in bundelvorm.

DIE GEWAS VAN MY KEUSE:

 • Ligging van boerdery / plaas in Suid-Afrika (kan ook kaart gebruik)
 • Rede vir ligging (reënval, klimaat, watervoorsiening, afstand van verbruiker, plantegroei)
 • Grootte van plaas
 • Uitleg van plaas (skets)
 • Seisoengebonde aktiwiteite (bv. bewerk grond in winter, saai in herfs, ens.)
 • Prosesse in die verwerking van die geoeste produk
 • Finale verwerkte produkte soos op winkelrakke (voorbeelde van verpakking)
 • Belang van hierdie boerdery vir Suid-Afrika (ekonomies / werkverskaffing )

Assessering

Leeruitkoms 1: aardrykskundige ondersoek

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.1 inligting uit verskillende bronne identifiseer (kaarte) [vind bronne].

Leeruitkoms 3: verkenning van vraagstukke

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.3 voorstelle maak oor hoe toegang tot hulpbronne in ‘n spesifieke konteks verbeter kan word.

Memorandum

Die verspreiding van vrugte- en graanboerdery in Suid-Afrika

 • KwaZulu Natal
 • Noord-Kaap – droog
 • Wes-Kaap
 • Oos-Kaap
 • Vrystaat

Questions & Answers

why does it makes sense to let the sewage disposal company in your town have a monopoly?
Janice Reply
how might a monopoly affect price?
Janice
how might a monopoly affect prices?
Janice
The principle of Economic is one to be involved in any economic buying substance
Anastassiya Reply
what are the principle of economics?
oche Reply
What is (Qs)
Bigi Reply
What is (Qs) and (Qd)
Bigi
Quantity of supply and Quantity of demand
Dilshoda
Qs: Is quantity of supply and Qd: quantity of demand
Cabdikariim
give as me quantitys
ahmed
among all the definition of economics which of the definition is generally acceptable?
oche
i science that studies human behavior as a relationship between ends and scarcity that have alternative uses
ousman
okay......
oche
what are the principle of economics?
oche
what Make things scarce
Soudani Reply
why do we studied economic
Soudani
for the stability and growth of any reign.
Fayaz
what is macro economics.?
Fayaz
which part of economics is interesting..
Fayaz
how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
I s Nigeria in any kind of in inflation? If yes which kind?
Martins
please can someone help me with the principles of economic?
Jonathan
and u
ahmed
no discassion just question
Aliraza
what is science and art economic
Sadanu
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask