<< Chapter < Page Chapter >> Page >

5. Die laaste syfer van 3 1993 is ...

6. Jy ry teen ’n konstante spoed van 105 km per uur verby telefoonpale wat ewe ver van mekaar af staan. As dit 72 sekondes neem om van die eerste tot die vyftiende paal te reis, bereken die afstand, (in meter) tussen twee opeenvolgende pale.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Verwerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
1.2 die volgende getalle kan herken, klassifiseer en voorstel om hulle te beskryf en te vergelyk:
 • heelgetalle;
 • desimale breuke en persentasies;
1.2.5 optelling- en vermenigvuldiginginverses;
1.7 ’n reeks tegnieke gebruik om berekeninge te doen, wat die volgende insluit:1.7.1 die gebruik van kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe met rasionale getalle;1.7.2 die gebruik van ’n sakrekenaar;
1.8 ’n reeks strategieë gebruik om oplossings te kontroleer, en die korrektheid van oplossings beoordeel.
LU 2
Patrone, Funksies en AlgebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel, en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.
Dit word bewys as die leerder:
2.5 vergelykings oplos deur inspeksie, toets-en-verbeter- of algebraïese prosesse (optelling- en vermenigvuldiginginverses) en die oplossings deur vervanging toets;
2.8 konvensies van algebraïese noterings en die wisselbare, verenigbare en verspreibare wette gebruik om:2.8.4 algebraïese uitdrukkings wat in hakienotasie met een of twee stelle hakies en twee tipe bewerkings gegee word, te vereenvoudig;2.8.6 algebraïese uitdrukkings, formules of vergelykings binne konteks in eenvoudiger of meer bruikbare vorms te skryf.

Memorandum

1. “Minder as “0” nie positief nie

2.

-2 -1 0

 1. Temperature; bankbalanse; ens.

4. Getalle met geen breuke of desimale daarby nie, bv. 2 nie 2½ of 2,5 nie

5. Z

KLASOPDRAG 2

2. 4 0 – 8 0 = –4 0 C

 • –13
 • –5
 • –27
 • –8 – 5 + 7 = –6

4. Tel alle (+) getalle en (–) getalle op. Trek hulle van mekaar af.

 • –9 + 6 = –3
 • –18 – 13 + 7 = –14
 • 20 – 75 = –55
 • 10 – (–2) = 10 + 2 = 12

6. –31 – (–17) = –31 + 17 = –14

7.1 –6 + (–3) = –9

7.2 5 – (–5) = 10

HUISWERKOPDRAG 2

 • 13 – 18 + 4 – 17 = –18
 • –9 – (–8) + (–16)

–9 + 8 – 16 = –17

 • – (–16) 2 + (–3) 2

= –256 + 9

= –247

 • (–13) 2 – (–13)

= 169 + 13

= 179

 • a b + b = a
 • a b – a = – b
 • b b + a = –2 b
 • y 2 x 2 x 2 = y 2 size 12{y rSup { size 8{2} } - x rSup { size 8{2} } - x rSup { size 8{2} } =y rSup { size 8{2} } } {}
 • waar
 • x y x + y size 12{ - x - y<>- x+y} {} fals
 • y + z = z + y size 12{y+z=z+y} {} waar
 • x + y = x + y size 12{ - x+y= - x+y} {} waar

3.1 a = –2

3.2 a = 12

3.3 a = –3

3.4 –8 = a

4. R615 – R(46 + 480 + 199)

= R615 – R725

= R110 (–) Verlies

KLASOPDRAG 3

1. ( )

2. of

3. × of ÷ : van links na regs

4. + of – : van links na regs

 • –42
 • 36 + 34 = 70
 • 35
 • 3 x (–1) + 6 = –3 + 6 = 3
 • –24 × 25 = –600
 • (–2) 3 = –8
 • (–64) – (+2) = –64 – 2

= –66

 • (15 – 9) 2 = (6) 2 = 36
 • (–6) 2 = 36
 • –2(9) = –18
 • 11 3 size 12{ { { - "11"} over {3} } } {} = –3 1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {}
 • 24 12 + 2 size 12{ { {"24"} over { - "12"+2} } } {} = 24 10 size 12{ { {"24"} over { - "10"} } } {} = –2,4
 • –6 x 5 7 size 12{ { {5} over {7} } } {} = 30 7 size 12{ { { - "30"} over {7} } } {} = –4 2 7 size 12{ { {2} over {7} } } {}
 • 53 25 size 12{ { {"53"} over { - "25"} } } {} = –2 3 25 size 12{ { {3} over {"25"} } } {} of –2,12

1.5 –50 ÷ 5 = –10

2. p = (–2) × (3) ÷ (–2) 2

= –6 ÷ 4

= 6 4 size 12{ { { - 6} over {4} } } {} = –1 1 2 size 12{ { {1} over {2} } } {} / –1,5

 • p = 4(–2)(3) ÷ (–2)(3)

= –24 ÷ (–6)

= 4

HUISWERKOPDRAG 2

 • (13) 2 – (–13) 2 – 13 2

= 169 – 169 – 169 = –169

 • (7 – 8) 2 – (8 – 7) 2 – 8 2 – 7 2

= (–1) 2 – (1) 2 – 64 – 49

= +1 – 1 – 64 – 49

= –113

 • (5)3 – 33 – 22

= 15 – 55

= –40

2. 147 21 size 12{ { { - "147"} over { - "21"} } } {} – (–55)

= 7 + 55

= 62

3. 17 x (–15) ÷ (–7)

= –255 ÷ (–7)

= 36,4

4. (–88 + 7) – (–58)

= –81 + 58

= –23

5. –7 – (–5 × 17)

= –7 + 85

= 78

 • p = –60
 • p = –8
 • p = 7
 • 2 p + 6 = –4

p = –5

7. a = 4

8. –(–3) = 3

 • {–1; 0; 1; 2; 3}
 • {2; 3; 4; 5}
 • {–1; –2; –3}

Tutoriaal 1

1. 30; 53 7 size 12{ { { - "53"} over {7} } } {} = –7,6 √; 10; –145 √

2.1 η size 12{η} {} = 27 4 size 12{ { {"27"} over {4} } } {} = 6 3 4 size 12{ { {3} over {4} } } {}

η size 12{η} {} >6 3 4 size 12{ { {3} over {4} } } {}

η size 12{η} {} size 12{ in } {} {7; 8; 9; . . . } √√

 • {5; 4; 3; 2; 1} √
 • √√
 • √√
 • [–(4)] 3 √ = –64 √
 • –8 – 9 + 8 + 9 √ = 0 √
 • 15 + (–40) √ + (–12) √ = –37 √
 • 6 1 11 size 12{ { { { {6}} rSup { size 8{1} } } over {"11"} } } {} x 1 2 4 4 size 12{ { {1} over { - { {2}} { {4}} rSub { size 8{4} } } } } {}

= – 1 44 size 12{ { {1} over {"44"} } } {}

 • (0,09) √ x (–0,04) = –0,0036 √
 • –1 √√
 • 87 √√

√ √ √

4.8 –0,225 a 5

4.9 1 2 3 a a b b 4 b 3 4 a 5 b size 12{ left ( { { - { {1}} { {2}} rSup { size 8{3} } { {a}} rSup { size 8{a { {b}}} } { {b}} rSup { size 8{ { {4}}b rSup { size 6{3} } } } } over { { {4}} { {a}} rSup { { {5}}} { { size 12{b}}}} } right )} {}

√ √ √

= 9 a 2 b

 • [3(–1) – 3{–2)] 2

= [–3 + 6] 2

= 9 √

 • –3(–2) 3 + 3(–1) 2

= –3(–8) + 3(1) √

= 24 + 3

= 27√

5.3 3(–2) 2

= 3(4)

= 12 √

TOETS

 • 0 √
 • 1 √
 • 8 4 M 6 3 2 M 3 size 12{ { { - { {8}} rSup { size 8{4} } { {M}} rSup { size 8{ { {6}} rSup { size 6{3} } } } } over { { {2}} { {M}} rSup { { {3}}} } } } {} - –4 M 3 √√

√ √

 • –8 c 12 d 9

√ √ √

 • 30 p 5 q 6
 • 6 3 a 8 6 2 a 2 size 12{ { { - { {6}} rSup { size 8{3} } a rSup { size 8{ { {8}} rSup { size 6{6} } } } } over { - { {2}}a rSup { { {2}}} } } } {} + 12 a 6

√ √ √

= 3 a 6 + 12 a 6 = 15 a 6

 • –2 + 3 + 4 + 1 √ = 6 √
 • –6 a 3 – 2 a 2 b – 4 a 3 – 5 ab 2

= –10 a 3 – 2 a 2 b – 5 ab 2 √√

√√√1.9 k 4 3M 9 size 12{ { {k rSup { size 8{4} } } over {3M rSup { size 8{9} } } } } {}

√ √ √

 • –3 a 2 b 2 + 6 ab 2 + 4 ab

√ √ √

 • –3 a 4 + 1 [ 12 a 6 4a 2 size 12{\[ { {"12"a rSup { size 8{6} } } over { - 4a rSup { size 8{2} } } } } {} 4a 2 4a 2 ] size 12{ { {4a rSup { size 8{2} } } over { - 4a rSup { size 8{2} } } } \]} {}
 1. –2(2 p – 3 q – 4 r ) – 3(–2 p + 3 r – 4 q ) √

= –4 p + 6 q + 8 r + 6 p – 9 r + 12 q √√

= 2 p + 18 q r

3. 5 a 3 b – 10 a 3 b 3 – [–6 a 2 b 2 (–3 a + 12 ab )] √

5 a 3 b – 10 a 3 b 3 – [18 a 3 b 2 – 72 a 3 b 3 ] √

5 a 3 b – 10 a 3 b 3 – 18 a 3 b 2 – 72 a 3 b 3

5 a 3 b – 18 a 3 b 2 + 62 a 3 b 3

4. 2 ( a + b ) 3a size 12{ { { - 2 \( a+b \) } over { - 3a} } } {} = 2a 2b 3a size 12{ { { - 2a - 2b} over { - 3a} } } {}

= 2 a 3 a size 12{ { { - 2 { {a}}} over { - 3 { {a}}} } } {} 2b 3a size 12{ { {2b} over { - 3a} } } {}

= 2 3 size 12{ { {2} over {3} } } {} + 2b 3a size 12{ { {2b} over {3a} } } {}

√ √

√ √

5. x ( x + 1)( x + 2) + 1

= ( x 2 + x )( x + 2) + 1

= x 3 + 2 x 2 + x 2 + 2 x + 1

= x 3 + 3 x + 2 x + 1

2(3)(4) + 1 = 25

4(5)(6) + 1 = 35 Onwaar

5(6)(7) + 1 = 211 Onwaar

Verrykingsoefening

1. 1 3x 1 3 size 12{ { {1} over { { {3x - 1} over {3} } } } } {}

= 1 2 size 12{ { {1} over {2} } } {}

2 1 size 12{ { {2} over {1} } } {} = 3x 1 3 size 12{ { {3x - 1} over {3} } } {}

6 = 3 x + 1

7 = 3 x

(2 1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} ) 7 3 size 12{ { {7} over {3} } } {} = x

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11033/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask
Eric Crawford
Start Quiz