<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 2

Uitstaande gebeurtenisse gedurende die middeleeue

Hoe sou jy daarvan gehou het om in ‘n tyd te lewe waarin skole soos wat ons dit ken, nie bestaan het nie? Jy sou nie skool moes bywoon nie! Klink lekker nê. Ons gaan ‘n bietjie meer van hierdie tyd te wete kom. Kyk mooi na die volgende tydlyn. Wat is ‘n tydlyn?

Slaan die woord tydlyn na en skryf die betekenis neer:

‘n Tydlyn is:

LU 3.8.2
MIDDELEEUE
Ongeveer 800 n.C. Begin van Middeleeue 1066 Engeland binnegeval deur die Normandiërs onder leiding van "Willem die Veroweraar” 1096 – 1270 Die Kruistogte 1440 Gutenberg ontwerp die drukpers 1492 Christopher Columbus ontdek Amerika Ongeveer 1500 n.C. Middeleeue kom tot einde

Hierdie tydlyn het miskien nie nou enige betekenis vir julle nie, maar dis tog belangrik om te weet wanneer die Middeleeue begin en geëindig het.

Beantwoord die volgende vrae sommer mondelings in julle groepe:

  1. Wanneer het die Middeleeue begin?
  2. Wanneer het die Middeleeue geëindig?
  3. Oor hoeveel eeue het die Middeleeue gestrek?
  4. Watter twee gebeurtenisse is baie belangrik en het die wêreld se geskiedenis beïnvloed?

Maak nou jou eie tydlyn. Begin met die jaartal waarin jy gebore is en eindig met die huidige jaartal. Bring dan 4 jaartalle op jou tydlyn aan: die onderskeie jaartalle waarin jy ses, agt, tien en twaalf jaar oud geword het. By daardie jaartalle moet jy gebeurtenisse aanbring wat ‘n hoogtepunt in daardie jaar was.

Hier is ‘n voorbeeld:

Glenda Taylor
Gebore in 19__ 19__ Wissel eerste tand 19__ Speel eerste netbalwedstryd 19__ Reis eerste maal per vliegtuig ____ Sien "Westlife" optree Huidige jaartal Laaste laerskooljaar

Gebruik ‘n A4 grootte vel vir jou tydlyn. Draai dit dwars en trek die tydlyn in die middel van die vel papier.

LU 5.1.1

1. DIE HOOGTEPUNTE IN SARAH SMITH SE LEWE

Hier is ‘n paar van die hoogtepunte in Sarah Smith se lewe tot dusver. Al hierdie dinge het reeds gebeur en moet dus in die verlede tyd oorgeskryf word.

(a) Ek word in 1988 gebore.

(b) Op my sesde verjaardag kry ek my eerste fiets.

(c) Gedurende my agste jaar wen ek ‘n prys vir goeie werk.

(d) Ek is baie siek in 1998.

(e) My ma laat my toe om aan te trek wat ek wil nadat ek twaalf geword het.

LU 6.3.8

2. KINDERS UIT DIE MIDDELEEUE

Wat het kinders in die Middeleeue gedoen en geleer? Lees die onderstaande leesstuk hardop vir jou maat. Ruil dan weer om sodat jou maat dit vir jou lees.

Gedurende die Middeleeue het die ryk mense en adelikes in kastele gewoon. Tristan was die seun van ‘n ryk edelman en het in ‘n baie groot kasteel gewoon. Hoewel daar nie skole was nie, het Tristan elke dag vir ‘n paar ure lank onderrig ontvang. Sy pa het ‘n leermeester gehuur wat elke dag na hulle kasteel toe gekom het. Hy het Tristan in die volgende vakke onderrig: Latyn, Leesvaardighede, Skryfvaardighede en Rekenkunde. Hy moes ook sport beoefen. Hy moes leer hoe om met ‘n pyl en boog te skiet, om perd te ry en hoe om valke af te rig. Seuns het ook geleer om te skerm, maar slegs met hout swaarde. Hulle skilde was ook van hout.

As ‘n reël is dogters nie deur leermeesters onderrig nie. Dogters van die ryk families is vanaf die ouderdom van sewe jaar geleer om te weef en naaldwerk te doen. Nadat hulle tien jaar oud geword het, is hulle geleer hoe om die huishouding waar te neem. Die seuns en dogters van ryk edelmanne het op ‘n baie jong ouderdom getrou. Die seuns kon vanaf veertien jaar en die dogters vanaf twaalf jaar trou.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask