<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Uitdrukking en kommunikasie

Module 6

Om die belangrikheid van rituele te verduidelik

DRAMA

In hierdie module gaan ons kyk na die ritueel, en dan meer spesifiek, die huwelikseremonie.

Aktiwiteit 1:

Om die belangrikheid van rituele te verduidelik

[lu 4.3]

NAVORSING

Oefening 1: projek

 • Doen navorsing oor ‘n ritueel van jou keuse nadat jou opvoeder die agtergrond gegee het.
 • Bied ‘n geskrewe-, visuele- of modelinge-projek oor jou gekose ritueel aan.
 • Die navorsingsprojek kan die volgende insluit:
 • prente, foto’s, tekeninge
 • video’s
 • kostuums
 • rekwisiete (items met betrekking tot die tema)
 • demonstrasies
 • musiek
 • Geskrewe projekte moet ingehandig en uitgestal word.
 • Mondelinge en visuele projekte moet aan die klas gebied word.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n kulturele ritueel te dramatiseer

[lu 4.3]

DIE TROUE

Baie van die waardes en interpretasies van verskillende kulture word voorgestel in die huwelikseremonie . Die gebeure by ‘n troue word bepaal deur geloof en kultuur.

Oefening 2: Navorsing

 • Vors ‘n huwelikseremonie van ‘n spesifieke kultuur na.
 • Hierdie navorsingsprojek moet die volgende insluit:
 • geloof van die kultuur wat nagevors word
 • tradisies
 • musiek, liedere
 • dans
 • kostuums (trourokke, ens.)
 • simboliese elemente
 • kos
 • die seremonie (gee van ringe, breek van glase, ens.)
 • voorbeelde van trougeskenke (indien enige)
 • omgewings (kerke, tempels, moskees, ens.)
 • die ritueel
 • aspekte van die kultuur
 • die verskillende rolle van die mense betrokke (mans, vrouens, kinders, oumense, ens.)
 • bied jou projek vir die klas aan – in groepe, in pare of individueel

Verskillende huwelikseremonies om na te vors :

 • Indies
 • Joods
 • Afrika
 • Christelik
 • Japannees
 • Grieks

Oefening 3: Dramatisering

 • Kies twee huweliksrituele uit die aanbiedings wat jy graag sal wil dramatiseer.
 • Verdeel die klas in twee groepe – elke groep moet ‘n verskillende ritueel dramatiseer.
 • Elke leerder in die klas moet betrokke wees by die dramatisering en ‘n rol verpersoonlik:
 • bruid en bruidegom
 • die gevolg (blommemeisies, strooijonkers, strooimeisies, ens.)
 • familielede
 • gaste
 • persoon wat die seremonie lei (priester, rabbi, imam, ens.)
 • musikante
 • sangers
 • fotograaf
 • Elke ritueel moet die volgende insluit:
 • kostuums
 • rekwisiete
 • musiek en sang
 • dans
 • seremonie
 • gebeure voor en na die seremonie
 • optog
 • Repeteer die dramatisering van die huweliksritueel.
 • Voer die rituele op.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om te analiseer en om ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK (4.4)
 • musiek wat die simboliek van rituele kan navors, skep en aanbied.
DRAMA (4.2 - 4.3)
 • ‘n kulturele ritueel (religieuse seremonie of sosiale viering) dramatiseer en die gebruik van drama-elemente (bv. patroon, repetisie, sekwens) demonstreer; en
 • die belangrikheid van hierdie ritueel aan die deelnemers kan verduidelik.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask