<< Chapter < Page Chapter >> Page >

HET JY GEWEET?

Ons lees 43 685 as: Drie en veertigduisend seshonderd vyf en tagtig

5. In ons alledaagse lewe is dit belangrik om getalle ook korrek in woorde te kan uitspreek, want dit sal ons help om getalle met mekaar te vergelyk. Skryf nou die volgende getalle in woorde:

5.1 23 918 _________________________________________________________

5.2 47 007 _________________________________________________________

6. ‘n Getallelyn kan jou help om getalle makliker voor te stel. Jy kan “sien” waar hulle op die getallelyn lê en hulle so beter met mekaar vergelyk. Kyk goed na die getallelyn hieronder.

6.1 ‘n Getallelyn kan jou help om getalle makliker voor te stel. Jy kan “sien” waar hulle op die getallelyn lê en hulle so beter met mekaar vergelyk. Kyk goed na die getallelyn hieronder.

A: __________________________________________________________________

B: __________________________________________________________________

C: __________________________________________________________________

D: __________________________________________________________________

E: __________________________________________________________________

6.2 Maak nou beurte met ’n maat en wys waar die volgende getalle op die getallelyn sal lê. Gebruik ’n pyltjie:

a) 8 979

b) 11 003

c) 12 250

d) 14 997

e) 16 016

7. Dit is belangrik dat ons antwoorde korrek moet kan bereken. Om dit te kan doen, moet ons eers besluit watter bewerking uitgevoer moet word. Besluit watter bewerking julle by elke vraag gaan gebruik om die antwoord te bereken. Vul dan die ontbrekende getalle in. Vergelyk dan jou werk met ‘n maat s’n.

7.1 10 000 = ___________________________________________ duisende

7.2 10 000 = ___________________________________________ honderde

7.3 10 000 = ___________________________________________ tiene

7.4 6 × 10 × 10 × 10 × 10 = ______________________________________

7.5 500 × ________________________________________________ = 50 000

7.6 3 000 × _______________________________________________ = 30 000

7.7 26 567 is 10 000 minder as ________________________________________

7.8 ________________________________________ is 10 000 meer as 6 824

7.9 _________________________________________is 50 000 minder as 53 612

7.10 15 000 lê presies halfpad tussen _______________________ en 20 000

KOM ONS HERSIEN!

ONTHOU JY NOG?

As jy gevra word om bv. 627 tot die naaste 10 af te rond, is dit net ’n ander manier om te vra:

Is 627 nader aan 630 of 620?

Kom ons kyk na die getallelyn

627 is nader aan 630. As ons dus 627 afrond tot die naaste 10, is die antwoord 630.

LET WEL:

As die getalle presies halfpad tussen twee getalle lê, bv. 625, rond ons na bo af. Die antwoord is dus 630.

Kom ons hersien nou verder

Uitdaging

Kan jy nou die volgende voltooi?

1. Afronding kan jou baie help om antwoorde vinnig te skat . So kan jy gou bepaal wat ‘n antwoord min of meer moet wees. Gebruik nou jou bestaande kennis oor afronding en beantwoord die volgende vrae:

Rond af tot die naaste 100:

1.1

a) 624 ___________________

b) 896 ___________________

c) 450 ___________________

d) 1 239 ___________________

Rond af tot die naaste 1 000:

1.2

a) 3 429 ___________________

b) 8 140 ___________________

c) 25 712 ___________________

d) 56 500 ___________________

1.3 Waar of Onwaar?

a) 249 afgerond tot die naaste 100, is 200____________________________

b) 587 afgerond tot die naaste 100, is 600____________________________

c) 111 450 afgerond tot die naaste 1 000, is 11 000_______________________

d) 23 811 afgerond tot die naaste 1 000, is 24 000_______________________

AANTAL KORREK KODE
1 – 4 1
5 – 8 2
9 – 12 3
13 – 15 4

Speel ‘n speletjie

Werk saam met ’n maat. Gebruik ’n pak speelkaarte waarvan die 10, Boer, Koningin, Koning, A en Swart Piet ( Joker ) verwyder is.

  • Speler A kies enige vyf kaarte en draai hul met gesigte na bo. Bv. 5 ; 7 ; 1 ; 2 ; 1
  • Speler B moet die kaarte nou so rangskik dat die grootste moontlike getal verkry word, bv. 75 321. Skryf dit neer.
  • Speler B rangskik dan die kaarte sodat die kleinste moontlike getal gevorm word, bv. 12 357. Skryf dit neer.
  • Speler B bereken nou die verskil tussen die 2 getalle met behulp van ’n sakrekenaar.
  • Maak beurte om die opdragte uit te voer en vergelyk jul antwoorde.
  • Is daar enige patroon?

TYD VIR SELFASSESSERING

In hierdie stadium wil ons graag weet hoe JY voel oor die werk wat ons tot dusver gedoen het. Wees eerlik en kleur die regte gesiggie in:

  • Ek ken die 8×, 9× tot 12× tafels en het die patrone in elk gesien
______ ______ ______
  • Ek verstaan wat tienduisende beteken
______ ______ ______
Ek kan getalle van ’n getallelyn aflees ______ ______ ______
Ek kan korrek afrond tot die naaste 100 ______ ______ ______
Ek kan korrek afrond tot die naaste 1 000 ______ ______ ______

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalle herken en voorstel sodat dit beskryf en vergelyk kan word:

1.3.1 heelgetalle tot minstens 6-syfergetalle;

1.3.6 veelvoude van enkelsyfergetalle tot minstens 100;

1.3.7 faktore van minstens enige 2-syferheelgetal;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme te gebruik:

1.8.1 afronding tot die naaste 5, 10, 100 of 1 000;

1.8.2 optel en aftrek van heelgetalle met minstens 5 syfers.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die volgende behels:

1.9.1 optelling en aftrekking;

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 × 10.

Questions & Answers

is economics important in programming world?
Abdul Reply
What is oppunity cost
Kudzanayi Reply
it refers wants that are left unsatisfied in Oder satisfy another more pressing need
Osei
Thank bro
Kudzanayi
is the second altenative to foregone
swedy
How does monopoly and imperfect competion;public goods externalities ass symmetric information, ommon property ressourses; income distribution Merit goods and Macroeconomic growth and stability causes market failure?
Gcina
it is where by a labour moves from one place to another
Amoako Reply
yh
Osei
another
Amoako
yh
Osei
ok
Amoako
what is mobility of labour
George Reply
who best defined economics
paul Reply
what are the importance of economics
Adwoa Reply
answer
Asamoah
trade should be best
Aakash
help to know how our government operates in which system
swedy
1. To solve economic problems. 2. To predict economic event. 3. It also offer intellectual training to students.
samuel
How price elasticity can affect the markets of certain goods
Rhoda Reply
Heyy thanks for the teaching
Easter Reply
what is labour
Arthur Reply
Mental and physical ability of human being is considered as labour.
JEYARAM
and usually provided by human
KEMAWOR
is all human effort both physical and mental abilities to work
Asamoah
why is it that most countries in Africa abuse available resources
Okeoghene Reply
What is economics
Bright Reply
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends, scarce means which have alternative uses.
prince
Why is scarcity a mind problem in economics
Alima Reply
because of the problem of allocation of resources
Osola
unequalled distribution of resources
Agyen
thanks
Alima
scarcity is a mind problem due to circumstances like when a particular product is demand in a high rate at the market.
Saihou
scarcity defines limited in supply relative to the demand them. so scarcity is a mind problem in economics because wants are unlimited while resources are also limited.
prince
it is a mind problem because it's one of the fundamental issue address by economics human wants are unlimited and resources available are limited this makes the study of economics essential
rashid
its a fundamental issue
zahid
it's not a mind problem, I think it's a economic problem, how to allocate scarce resources to satisfy need and want of society
Samiullah
Identify the different sectors in the economy
Moses Reply
what is economics
Moses
economic is study of human behaviour according to how they satisfie their numerous want
Osola
Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scares resources.
JEYARAM
economic is study of human behaviour according to how they satisfie their numerous want
Amar
what is the law of demand
Adugbire Reply
the lower the price the higher the quantity demanded vice versa is true
Nadhin
yes
vivek
yes ooh
Asamoah
right
samuel
what are relationship between unemployment and economic growth
Weness Reply
no relationship
Awuah
When there is economic growth, there is increased opportunity in employment. When there is no economic growth mean there is recession causing a decline or downsizing in employment opportunities.
Teescou
unemployment or employment determined by the level of economic growth
Osola
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask