<< Chapter < Page
  Automotive tranmission     Page 4 / 7
Chapter >> Page >

Trong số các hình thức sát hạch CNTT truyền thống nêu trên, kết quả của các hình thức 1, 3 và 4 phụ thuộc nhiều vào người chấm, khó có sự khách quan và thống nhất tuyệt đối, chưa kể thời gian tổ chức sát hạch lâu, lại đòi hỏi nhiều giáo viên tham gia nếu số thí sinh lớn. Hình thức 2 không phụ thuộc vào giáo viên chấm bài nhưng lại phụ thuộc vào phương tiện làm bài (trên giấy) nên khó có thể kiểm tra được kiến thức về kỹ năng thực hành. Hình thức sát hạch trực tuyến có thể khắc phục được những bất lợi này.

Trong quá trình chuyển đổi hình thức sát hạch sang trắc nghiệm trực tuyến, ta thấy mỗi câu hỏi trong hình thức sát hạch theo lối truyền thống nêu trên đều có thể chuyển đổi thành một hoặc một số dạng câu hỏi thuộc 17 dạng câu hỏi do IMS đề xuất. Mặc dù vậy, việc chuyển đổi từ hình thức sát hạch CNTT theo lối truyền thống sang sát hạch trắc nghiệm CNTT trực tuyến cũng có những ưu và nhược điểm nhất định.

Ưu và nhược điểm của phương pháp sát hạch trắc nghiệm trực tuyến

Ưu điểm:

  • Tùy thuộc vào cách đặt vấn đề và cách ra câu hỏi của người ra đề mà mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều có khả năng đánh giá trình độ kiến thức và mức độ hiểu biết khác nhau của thí sinh. Một câu hỏi có thể chỉ từ đơn giản như kiểm tra khả năng nhớ bài của thí sinh đến phức tạp hơn như kiểm tra khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế với một tình huống cho sẵn, và ở mức độ cao hơn, là đánh giá một thông tin giả định nào đó.
  • Sát hạch trắc nghiệm là hình thức thi khách quan. Thí sinh chỉ cần chọn một câu trả lời trong số các phương án đề xuất và người chấm sẽ không phải cân nhắc theo chủ quan của mình về những lỗi của thí sinh như trong thi tự luận (như lỗi chính tả, cách hành văn nghèo nàn, hoặc những kiểu trả lời vòng vo, chung chung...). Do việc chấm thi khách quan, không phụ thuộc vào cá nhân nào nên kết quả của sát hạch trắc nghiệm ít có sai sót. Thí sinh ít khi phải khiếu nại, hoặc nếu có thì việc phúc tra cũng nhanh chóng và dễ dàng.
  • Việc chấm điểm trong hình thức sát hạch này được tiến hành rất nhanh. Bất kể dùng phương tiện gì để triển khai thì một kỳ sát hạch trắc nghiệm cũng được tiến hành nhanh hơn so với các kỳ sát hạch theo hình thức truyền thống. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thống kê các số liệu của kỳ thi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt là với ngân hàng đề thi và công cụ máy tính, việc tiến hành sát hạch có thể tổ chức vào bất kỳ thời gian và địa điểm nào, và kết quả sát hạch có thể được công bố ngay sau khi kết thúc bài thi.
  • Việc chọn đề thi được tiến hành mềm dẻo và có thể theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nó có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Ví dụ, qua kết quả sát hạch của một lớp, ta có thể đánh giá được chất lượng của các phần trong một môn học, chất lượng giảng dạy của giáo viên. Kết quả thi là một đánh giá mang tính phản hồi về hiệu quả của việc dạy và học.
  • Nội dung sát hạch có thể gồm nhiều câu hỏi nhỏ bao trùm toàn bộ chương trình học, đòi hỏi thí sinh phải học đều, hiểu rõ. Điều này tránh được tình trạng "học tủ", "học theo đề mẫu".
  • Thứ tự các câu hỏi cũng như thứ tự các phương án trả lời luôn được thay đổi, hơn nữa các bài thi đều có khống chế thời gian nên có thể hạn chế hiện tượng gian lận trong quá trình thi. Rủi ro trong việc rò rỉ các câu hỏi thi trong ngân hàng câu hỏi cũng như xác xuất để đoán mò các câu trả lời đúng trong một kỳ sát hạch như thế này là rất thấp.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Automotive tranmission. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10738/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Automotive tranmission' conversation and receive update notifications?

Ask