<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Wilde diere

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Opvoeder lees eers die leesstuk.

 • Almal lees saam.
 • Bespreek die woorde en betekenis.
 • Gesels oor soogdiere;

Eienskappe:

 • soogdiere lê nie eiers nie.
 • word lewendig gebore
 • drink die mamma se melk.
 • Flits woorde vir leerders.
 • Opvoeder lees die sinne saam met leerders.
 • Opvoeder: Lees en bespreek elke sin; Almal lees die sinne ‘n paar keer saam. Opvoeder lees dan enige sin – leerder wys met vinger watter sin gelees is.

Leerders afdeling

Inhoud

Olifante

Olifante is soogdiere.

Die olifant is die grootste landdier in die wêreld. Daar is baie olifante in Afrika. Olifante het groot tande wat van ivoor gemaak is.

‘n Olifant se slurp groei uit sy bo-lip.

Olifante gebruik hul slurpe om takke af te breek en in hul monde te stop en ook om water te drink. Hulle suig die water in hul slurpe op en spuit dit in hul kele af.

Olifante beweeg in ‘n trop. Die olifantkoeie en hul kalfies stap saam, maar die bulle stap eenkant.

Olifante staan en slaap. ‘n Olifant hou van ‘n lekker modderbad!

 • Kom ons gesels oor soogdiere.
 • Wat weet jy van soogdiere?

Trek ‘n kring om al die soogdiere

 • Hoekom is eende nie soogdiere nie?
LU 5.2.3
 • Soek die regte woord in die leesstuk.

1. Olifante is .................................................................................................. diere.

2. Daar is baie olifante in ........................................................................................

3. Olifante se tande is van ......................................................................... gemaak.

4. ‘n Olifant gebruik sy ............................................................. om water te drink.

5. ‘n Mamma-olifant is ‘n ........................................................................................

6. ‘n Pappa-olifant is ‘n ..........................................................................................

7. ‘n Baba-olifant is ‘n .............................................................................................

8. Olifante hou van ‘n lekker ...................................................................................

LU 4.3

Teken ‘n prent wat pas by die sin.

‘n Olifant wat slaap. ‘n Olifantbul met twee groot ivoortande
‘n Olifantkoei en haar kalfie wat bad. ‘n Olifant wat water spuit met sy slurp.
LU 3.1.5

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente om geskrewe teks te verstaan gebruik:

3.1.5 teken ‘n prent om ‘n sin te illustreer;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sinne voltooi deur ontbrekende woorde in te vul.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal om te dink gebruik:

5.2.3 klassifiseer dinge deur soortgelyke dinge saam te sit en die een wat nie pas nie, te identifiseer.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask