<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Thí dụ 5.13 : Tìm văn phạm có dạng GNF tương đương văn phạm G sau :

A1 ® A2A1 | A2A3

A2 ® A3A1 | a

A3 ® A2A2 | b

Bước 1 : G thỏa dạng chuẩn CNF sinh ra CFL không chứa 

Bước 2 : Ta có V = {A1, A2, ..., A3}

Bước 3 : Thay thế các luật sinh sao cho nếu Ai  Aj  là một luật sinh thì j>i.

Ta thấy trong tập luật sinh, các luật sinh cho A1 và A2 đã thỏa điều kiện j>i. Chỉ có luật sinh A3 ® A2A2 cần sửa đổi. Áp dụng bổ đề 3 để thay thế luật sinh này, ta có:A3 ® A3A1A2 | aA2

Sau đó, dùng bổ đề 4 để loại bỏ đệ quy trái, ta được tập luật sinh mới có dạng như sau :

A1 ® A2A1 | A2A3

A2 ® A3A1 | a

A3 ® aA2 | b | aA2B | bB

B ® A1A2 | A1A2 B

Bước 4 : Thay thế các Ai -luật sinh về đúng dạng.

Ở bước này, ta có thể thấy tất cả các A3 - luật sinh đã có dạng chuẩn. Tiếp tục, áp dụng bổ đề 3 để thay thế các A3 - luật sinh vào A2, A1, thu được tập luật sinh mới như sau:

A1 ® aA2A1A1 | bA1A1 | aA2BA1A1 | bBA1A1 | aA1|

aA2A1A3 | bA1A3 | aA2BA1A3 | bBA1A3 | aA3

A2 ® aA2A1 | bA1 | aA2BA1| bBA1| a

A3 ® aA2 | b | aA2B | bB

B ® A1A2 | A1A2 B

Bước 5 : Thay thế các Bk - luật sinh về đúng dạng.

B ® aA2A1A1A2 | bA1A1A2 | aA2BA1A1A2 | bBA1A1A2 | aA1A2

| aA2A1A3A2 | bA1A3A2 | aA2BA1A3A2 | bBA1A3A2 | aA3A2

| aA2A1A1A2B | bA1A1A2B | aA2BA1A1A2B | bBA1A1A2B | aA1A2 B

| aA2A1A3A2B | bA1A3A2B | aA2BA1A3A2B | bBA1A3A2B | aA3A2B

Cuối cùng, ta thu được văn phạm có dạng GNF với 39 luật sinh.

Tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh

Cũng như lớp ngôn ngữ chính quy, có một vài tính chất giúp xác định một ngôn ngữ có thuộc lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh hay không ?

Bổ đề bơm đối với cfl

(Dùng chứng minh một ngôn ngữ không là ngôn ngữ phi ngữ cảnh)

Cho L là một CFL bất kỳ, tồn tại một số n chỉ phụ thuộc vào L sao cho nếu z  L và | z |  n thì ta có thể viết z = uvwxy sao cho:

1) | vx | ³ 1

2) | vwx |  n và

3) i ³ 0 : uviwxiy Î L

Chứng minh

Đặt G là văn phạm có dạng chuẩn CHOMSKY sinh L - {}. Chú ý rằng nếu z  L(G) và cây dẫn xuất không có đường đi dài hơn i thì chuỗi sinh ra từ văn phạm có độ dài không dài hơn 2 i -1.

z3 z2 z4

z = u v w x y

Hình 5.5 - Các bước dẫn xuất trong chứng minh Bổ đề bơm

Giả sử G có k biến, ta đặt n = 2k. Nếu z  L(G) và | z |  n thì | z |>2k-1, vậy có một đường đi nào đó trên cây dẫn xuất có độ dài lớn hơn hoặc bằng k+1. Như vậy đường đi đó sẽ có ít nhất k+2 đỉnh, hay có ít nhất k+1 biến trên đường đi (chỉ có nút lá mới có thể không là biến), suy ra phải có biến xuất hiện hai lần, hơn nữa ta phải có:

1) Có hai đỉnh v1 và v2 có cùng nhãn là A

2) Đỉnh v1 gần gốc hơn v2

3) Phần đường đi từ v1 tới lá có độ dài nhiều nhất là k+1 (đi từ lá lên tới gốc theo đường đi, chỉ có lá mới có thể là ký hiệu kết thúc vì vậy trong k+2 đỉnh đầu tiên phải có ít nhất k+1 biến và phải có ít nhất hai biến trùng nhau)

Xét cây con T1 có đỉnh là v1 biểu diễn dẫn xuất của chuỗi con có độ dài không quá 2k (vì trong cây con T1 không có đường đi nào có độ dài vượt quá k+1). Đặt z1 là chuỗi sinh ra từ cây T1. Ta gọi T2 là một cây con có nút gốc là v2, rõ ràng T2 là cây con của T1. Giả sử T2 sinh ra chuỗi z2 thì ta có thể viết z1 = z3z2z4. Hơn nữa z3 và z4 không thể đồng thời bằng  vì luật sinh đầu tiên trong cây dẫn xuất của T1 là A  BC với biến B, C nào đó. Cây con T2 phải thuộc vào cây con sinh bởi bút biến B hoặc cây con sinh bởi nút biến C. Ta có :

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tin học lý thuyết. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10826/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tin học lý thuyết' conversation and receive update notifications?

Ask