<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Trên cơ sở mô hình dữ liệu quan hệ, đến nay đã phát triển thêm một số loại mô hình khác nhằm mô tả và thể hiện thế giới thực một cách chính xác và phù hợp hơn như mô hình quan hệ thực thể (Entily Relationship model), mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Model)

Tính độc lập dữ liệu (data independence)

Sự phụ thuộc dữ liệu của các ứng dụng hiện nay

Một hệ ứng dụng được gọi là phụ thuộc dữ liệu khi không thể thay đổi được cấu trúc lưu trữ hoặc chiến lược truy xuất mà không ảnh hưởng đến chương trình ứng dụng.

Lúc đó, các khó khăn gây nên bởi cấu trúc mặt ghép nối của các chương trình xử lý tập tin, chứ không liên quan gì đến vấn đề mà hệ ứng dụng viết ra để giải quyết.

Yêu cầu của các hệ ứng dụng

- Các hệ ứng dụng khác nhau cần có những cái nhìn khác nhau đối với những dữ liệu khác nhau.

- Người quản trị cơ sở dữ liệu phải có khả năng thay đổi cấu trúc lưu trữ hoặc chiến lược truy xuất để đáp ứng các yêu cầu thay đổi mà không cần phải sửa đổi các chương trình ứng dụng hiện có.

Định nghĩa tính độc lập dữ liệu

Tính độc lập dữ liệu là tính bất biến của các hệ ứng dụng đối với các thay đổi trong cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy xuất.

Phân loại tính độc lập dữ liệu

* Độc lập dữ liệu ở mức vật lý:

Theo hình trên, từ khung nhìn, tới CSDL khái niệm và CSDL vật lý cho thấy có hai mức “độc lập tư liệu”. Thứ nhất: Lược đồ có thể thay đổi do người quản trị CSDL mà không cần thay đổi lược đồ con. Việc tổ chức lại CSDL vật lý (thay đổi các tổ chức, cấu trúc dữ liệu trên các thiết bị nhớ thứ cấp) có thể làm thay đổi hiệu quả tính toán của các chương trình ứng dụng nhưng không đòi hỏi phải viết lại các chương trình đó. Tính độc lập này gọi là Độc lập dữ liệu mức vật lý.

* Độc lập dữ liệu ở mức logic:

Mối quan hệ giữa các khung hình và lược đồ khái niệm cho thêm một loại độc lập, gọi là độc lập dữ liệu logic. Khi sử dụng một CSDL, có thể cần thiết để thay đổi lược đồ khái niệm như thêm thông tin về các loại khác nhau của các thực thể hoặc bớt xoá các thông tin về các thực thể đang tồn tại trong CSDL. Việc thay đổi lược đồ khái niệm không làm ảnh hưởng tới các lược đồ con đang tồn tại, do đó không cần thiết phải thay đổi các chương trình ứng dụng.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của gis

Giới thiệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống quản lý, lưu trữ, bảo trì toàn bộ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng cung cấp các công cụ cho phép người dùng hỏi đáp, tra cứu và tác động vào cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu cho một hệ thống GIS bao gồm 2 cơ sở dữ liệu thành phần chính là :

 • Cơ sở dữ liệu địa lý (không gian)
 • Cơ sở dữ liệu thuộc tính (phi không gian)

Trong hệ thống GIS, hệ quản trị cơ sở dữ liệu GIS được xây dựng bao gồm 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu riêng cho từng phần hoặc xây dựng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu chung cho cả hai cơ sở dữ liệu con kể trên. Thông thường hệ quản trị cơ sở dữ liệu GIS được xây dựng bao gồm 3 hệ quản trị cơ sở dữ liệu con:

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho cơ sở dữ liệu địa lý.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ ở mức tra cứu, hỏi đáp. Hệ này được tích hợp cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa lý cho phép người ta dùng truy nhập dữ liệu địa lý và dữ liệu thuộc tính đồng thời. Tuy nhiên, hệ quản trị cơ sở dữ liệu này cho thao tác trên cơ sở dữ liệu thuộc tính bị hạn chế.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính. Thông thường các hệ thống GIS đều lấy một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có để quản trị và thực hiện các bài toán trên dữ liệu thuộc tính mà không liên quan đến dữ liệu không gian. Ví dụ: FOX, MS SQL, ORACLE.

Về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở dữ liệu thuộc tính, chúng ta đã xem xét chi tiết trong phần “Hệ thống cơ sở dữ liệu“. Vì vậy, ở đây chúng ta chỉ đi sâu vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho dữ liệu không gian.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho dữ liệu không gian bao gồm các hệ thống con sau:

 • Hệ thống nhập bản đồ
 • Hệ thống hiển thị bản đồ
 • Hệ thống tra cứu, hỏi đáp cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống phân tích địa lý
 • Hệ thống phân tích thống kê
 • Hệ thống đầu ra

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gis

Hệ thống nhập bản đồ

Hệ thống cung cấp các công cụ để số hoá các đối tượng trên bản đồ. Hiện nay tồn tại hai phương pháp để chuyển bản đồ giấy thành bản đồ số:

- Số hoá bản đồ: dùng bàn vẽ (digitizer) đi lại các đối tượng bản đồ trên giấy. Chức năng có thể có trong bản thân hệ thống hoặc dùng 1 phần mềm khác số hoá, sau đó nhập vào kết quả số hoá bởi phần mềm đó.

- Vector hoá bản đồ: Bản đồ được quét vào thành dạng file ảnh (scanning) sau đó chuyển sang dạng vector (vectorizing). Quá trình vectorizing có thể thực hiện thủ công qua số hoá trên màn hình (head up digitizing) hoặc dùng phần mềm chuyển tự động/bán tự động từ ảnh sang vector.

Một trong những nguồn dữ liệu quan trọng là dữ liệu được nhập từ các hệ thống khác. Vì vậy hệ thống nhập bản đồ phải có chức năng nhập (import) các dạng (format) dữ liệu khác nhau.

Hệ thống hiển thị bản đồ

Hệ thống cung cấp các khả năng hiển thị bản đồ trên màn hình cho người sử dụng xem. Hiện nay chức năng hiển thị bản đồ đều có khả năng cung cấp cách nhìn 3 chiều (3D). Bản đồ sẽ được thể hiện sinh động, trực quan hơn.

Tra cứu, hỏi đáp cơ sở dữ liệu

Hệ thống cung cấp các công cụ cho người sử dụng tra cứu, hỏi đáp, lấy các thông tin cần thiết trong cơ sở dữ liệu ra. Hệ thống này ảnh hưởng trực tiếp đến tính hiệu quả của hệ thống. Bởi vì phần lớn, người dùng chỉ có yêu cầu tra cứu thông tin. Hệ thống tra cứu phải mềm dẻo, dễ sử dụng, thời gian truy cập dữ liệu nhanh. Hệ thống cho phép tra cứu trên cả hai dữ liệu: dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính

Hệ thống xử lý, phân tích địa lý

Đây là hệ thống thể hiện rõ nhất sức mạnh của GIS. Hệ thống cung cấp các công cụ cho phép người dùng xử lý, phân tích dạng dữ liệu không gian. Từ đó, chúng ta có thể sản sinh ra các thông tin mới (thông tin dẫn suất)

Hệ thống phân tích thống kê

Hệ thống cung cấp các công cụ thống kê trên dữ liệu không gian cũng như dữ liệu thuộc tính. Tuy nhiên các phép phân tích thống kê trên dữ liệu không gian khác biệt so với một số phép phân tích thống kê thông thường trên dữ liệu phi không gian.

Hệ thống in ấn bản đồ

Hệ thống có nhiệm vụ in các bản đồ kết quả ra các thiết bị ra thông dụng như máy in (printer), máy vẽ (Plotter). Yêu cầu đối với hệ thống này là tương thích với nhiều loại thiết bị ngoại vì hiện có trên thị trường.

Questions & Answers

Hi, I have a question. What factors influence social facilitation and social inhibition in groups?
Amritpal Reply
it really depends on that person on how the can task in life either they can work better with other people or you do worse working with people.
Lametra
the task
Lametra
they task
Lametra
Do you know of any studies done to show social facilitation and social inhibition
Amritpal
Does anyone know how I can transfer my higher national diploma credits in usa?
Qwanta Reply
Oh wow. I never realised there was a chat on this app!
Amritpal Reply
Then welcome dearest
Bridget
Thank you! ❤️
Amritpal
thank you
Ana
Hello Ana, good afternoon from here
Philip Reply
hello im new student here.
Junalyn Reply
o sorry madm
Rai
hello
Rai
I m also student.
Rai
hi
Kavya
what is easier option to psychology?
Dhanaraj
I'm new too
Deniz
As in the the specialisation or ?
Bridget
good morning
Ana
understanding human nature is what we are going to talk about.
Ana
okay, go ahead
Philip
“ Every child is left to evaluate his experiences for himself, and to take care of his own personal development outside the classroom. There is no tradition for the acquisition of a true knowledge of the human psyche. The science of human nature thus finds itself today in the position that chemis
Ana
well, I think every individual is different and to a great extent we can't say confidently that we understand the human nature in its entirety
Philip
lack determines what we will become in life?.
Ana
Not 100% but it plays a huge role
Philip
Hi! I wasn't aware there was a chat feature on this app 😊
Ophelia
👍Philip Anyaegbu
Ana
cool
Ana
👍
Ana
yes Ana I'm here
Philip
alternatively we are different, we have basic similar qualities
Bridget
Yes true Bridget.
Philip
hello there
Ciel
Hi
Philip
hi
Ej
hi
KUNDAN
hi
Ana
who we are how we think what we do insight
Ana
@ bridget. yes that's true
Ana
Ana ioanidis? do you speak Greek?
Qwanta
Qwanta no I dont speak Greek my husband does
Ana
are you a psychologist? or your husband?
Qwanta
I need some reliable informations about my studies...
Qwanta
not a psychologist
Ana
I ask questions
Ana
so what is the cause why a person experiences a psychological disorder if it not of their own?
Junalyn Reply
it's partly genetics,culture, environment and substance abuse. generally these are the common factors which can lead to most of the disorders
war
waoo
Rai
r u proficcer
Rai
u r psychology subject
Rai
not a professor but a clinical psychologist
war
can i ask you, i keep getting headache, and had a history of hypothyroid ans diagnosed as having mild anxiety disorder. i want to finish. my undergraduate psychology thesis.. but always unable to have good ambition and energy to focus on writing the case and the theories... whats the best remedy
Astaroxche
had a headache and have a history
Ana
how many disorders are there
Janareon Reply
interesting question
Mahmoud
it is😅
Nelly
I'm guessing it's in the tens of thousands, maybe hundreds if you include counter interactions and stuff like it. although I'm sure it's almost impossible to know for sure, unless you're very rich and connected to the right people. but as I said: guessing.
Beenie
There are more than 200 classified forms of mental illness. Some of the more common disorders are: clinical depression, bipolar disorder, dementia, schizophrenia and anxiety disorders. Symptoms may include changes in mood, personality, personal habits and/or social withdrawal. that is what I think
Mahmoud
too difficult to number. diagnosing a disorder is just checking off boxes on a compilation of symptoms that might match any particular condition on the DSM
what is psychology of the guest
Lirilong Reply
I don't understand the question can you elaborate?
Edgar
the study of philosophy gives to the sociologist
Aman Reply
why women are viewed as far more emotional than men?
Wario Reply
because they actually are ,I guess.
Collins
May be they are biologically milder than man. It does not mean they are not equal with man. Man can also be emotional and can are oppressed with traditional norms. For example, man are not to be cry, in actual man are also emotional being and they cannot have the right to show their sentiment.
shine
sollungal bro sollungal...
Balaji
because of she has hormonal fluctuations than men..
bavi
usually women are more emotional than men and they are multi talented people
lavanya
Both men and women are capable of expressing emotions. But women has the highest percentage of doing that. Because our society is conditioned by nature in such a way that men are expected to suppress their emotions and motivate them through their acts or thoughts, which has it's side effects of....
Santos
denial of any emotion which they feel that useless at that point. Women in the other hand were encouraged/not controlled to suppress their emotions and let them out what they feel about it. I feel that's the wonderful superpower of the women.
Santos
y
Mahmoud
Men's emotion comes mostly with memories triggered by senses. That means, they thoughts have the power to decide whether to let go of emotions or not.
Santos
Q
Mark
because women tend to be more agreeable than men.
Edgar
women at a young age are conditioned to be more in tune with emotion than man should be less
David
The question is "Why women Viewed are as far more emotional than men ?" it's not a question whether women are more emotional than men. This is more an issue about the point of view from the observer, his/her assumption what emotional behavior is or what emotional behavior is.
Mehmet
The anwers are answers more to the question " Are women more emotional than men?"
Mehmet
hi are you on what'sap
Wunuji Reply
no not really a fan of social laziness
Robert
huh
Parmizan
is there any way for a Btech E.C.E. graduate to take on MSC. PSYCHOLOGY
devesh
ya you can just by cracking entrance , if in India
Mansi
Any stream in UG can go for M.Sc (Psychology)
classification of traits and how they are measured
chinedu Reply
what was Freud's first name?
Robin Reply
Sigmund
Dentriodite
sigmund
Margie
Sigismund Schlomo Freud
Mohammad
Sigmund Freud
Talal
sigmund
Ankita
Leon Vygotsky and Sergei Rubenstein please tell me contributions of these personalities in in 4 lines
Uzma
sigmund Freud
Harpreet
Lev Vygotsky was the founder of socio-cultural theory
Jo
So psychology was based off of the Greek gods I that right or no?
Tanya Reply
psychology is the study. anything -ology is the study of a certain field. Psyche is a mortal woman who becomes divine in Greek mythology. The etymology of the word "psyche" in Greek means "spirit" or "soul"
seriously there is no scope of psychology all over the world.i hear those how have psychology degrees they have no careers
Madeeha Reply
psychology degree is the waste of time qnd waste of money.is this true?...
Madeeha
at least you know people's minds
Mahmoud
hummmmm
Blaq
well, i like this subject for helping myself and others as well, not for the scope or anything. and i think we shouldn't liberate everything on the basis of outcomes etc
Natasha
Ye
Isaiah
very useful skill
Isaiah
It is not at all true that people who have psychology degree have no career scope
Aaprajita
If u complete your M.Phil then you can work in hospitals as a clinical psychologist.You can also work in school, colleges and IT companies as a counsellor or clinical psychologist.
Aaprajita
yes
aravinth
people are so stressful and tense, and they need a psychologist
aravinth
yo fr tbh lol
Isaiah
if some one have only master degree in psychology what will he/she do...where he/she utilizes degree
Madeeha
Not if you have set goals and a plan. Look into what careers are available with your degree where you live. Also it helps to have a specialty along with your psychology degree. For example a Bachelor's degree in Psychology of Science in Addictions allows for you to become an addictions counselor.
Jo
Psychology is really a valuable degree. I would like to become an "EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST "
there is no proper society of Psychology. so it doesn't get a good exposure in our country. we along with whole student need to discuss and approach to government
Shekhar
Psychology is not only a diverse field but also one that is expected to grow tremendously in the years to come. As a subject dealing with the study of the human psyche or mind, psychology finds applications across all avenues of life, be it family, work, relationships, sports, corporate spaces
Clinical Psychology As is suggestive, this branch of psychology is associated to the understanding, diagnosis and treatment of psychological disorders in humans. Clinical psychologists help people facing difficulties in their life to get through it using different treatment methods and therapies.
These professionals work with hospitals, NGOs and even drug rehabilitation centers. As people become increasingly aware of different psychological disorders with time, the need for experts in clinical psychology is only expected to grow.
Counseling Psychology Counseling psychology is a branch of psychology that helps solve people’s personal and interpersonal issues. These issues can be problematic but are different from serious mental health issues. Counseling psychologists or counselors help people deal with such issues when they
fail to do it on their own.Career counseling, guidance counseling, marital counseling and rehabilitation counseling are among the many applications of counseling psychology. These professionals either manage their own counseling set-ups or work with therapycenters, career centers, NGOs as well as
schools and universities. Industrial or Organizational Psychology Organizational psychologists are professionals who apply the principles of psychology in organizations or workplaces. They analyze the issues of the workplace at individual as well as organizational level, and work towards resolving
them to enhance the efficiency of the employees. Those specializing in organizational psychology can choose to work as – • Human resource development specialists • HR managers • Organizational consultants With increasing pressure and stress levels at work places, the need for emotional understandi
understanding and gauging social intelligence has become stronger. Child Psychology (Development psychology) Development psychology is a branch of psychology that is dedicated to studying the psychological development of human beings over the course of their lifetime. Child psychology is one of
the more popular variants of development psychology, and deals with emotional, cognitive, social and psychomotor development in infants and children. Child psychologists work with schools, child therapy centers and also NGOs. They also play big roles in special education centers for children.
Sports Psychology This branch of psychology deals with the study of elements that influence an athlete’s performance. These elements or factors could be emotional, cognitive, psychological or motivational. Sports psychologists can go on to work with sports coaching centers, leagues, academies or
sports teams. Sports psychologists aid sportspersons to stay in their best mental forms, thus improving their performances on the ground. With the frenzy regarding sports in India, sports psychology is a promising career to pursue.
Forensic Psychology Forensic psychology offers a unique opportunity to apply psychology to the benefit of legal organizations, especially pertaining to specific contents or witness testimony. Professionals in this field utilize their skills to look deep into the psyche of criminals and figure out
the intent behind the crime. This helps define the quantum and nature of sentence to be rendered. With the onset of new legal era, forensic psychology is expected to influence policy making.
SO,THESE ARE THE CAREER SCOPE IN THE FIELD OF PSYCHOLOGY👥
psychology and the jobs in psychology are the ever growing fields. there are number of jobs available. but, yes, one needs the right qualification, such as, MPhil, PhD, NET, etc.
Paul
No. Psychology has a great scope all over world
Talal
Because of 90% people has stress or anxiety or any other mental problem. So they have a need of Psychologist.
Talal
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, New books. OpenStax CNX. Aug 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10894/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'New books' conversation and receive update notifications?

Ask