<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 5

fundamentele waardes en menseregte

Tien fundamentele waardes en menseregte soos in die suid-afrikaanse grondwet uiteengesit

As inwoners van hierdie land en as leerders met ‘n senior posisie in julle skool, is dit noodsaaklik om die basiese waardes en regte van ons land se konstitusie (grondwet) te ken, verstaan, deurdink en navolg. Aangesien hierdie regering en grondwet eers in 1995 ingestel is, is baie mense nog onbewus van hulle regte en verantwoordelikhede as inwoners van hierdie land.

Aktiwiteit 1:

Om menseregte en die omskrywing daarvan te bespreek [LU 2.1]

Lees die onderstaande tabel met aandag deur en bespreek dit met julle opvoeder en klasmaats:

Menseregte Omskrywing
1. Demokrasie Ons streef na ‘n soewereine demokratiese Suid-Afrika:
 • stemreg aan alle landsburgers bo 18;
 • ‘n nasionale kieserslys;
 • gereelde verkiesings;
 • ‘n veelparty regering.
2. Sosiale regte en regverdigheid Ons streef na ‘n vrye en veilige land:
 • vryheid van uitdrukking;
 • genoegsame behuising;
 • gesondheidsdienste;
 • basiese skoolopvoeding;
 • persoonlike veiligheid.
3. Gelykheid Ons streef na ‘n land waar almal gelyk is voor die reg:
 • almal moet gelyke kanse op alle gebiede gegun word;
 • ons moet almal as gelykes kan saamlewe en kommunikeer.
4. Nie-rassisme en nie- geslagsdiskriminasie Ons streef na ‘n land waarin vorige rassisme en geslagsdiskriminasie sistematies uitgeskakel word:
 • elke inwoner moet die kans gegun word om sy volle potensiaal te ontwikkel, ongeag ras of geslag.
5. Ubuntu (menslike waardigheid) Ons erken die behoefte aan:
 • begrip, in teenstelling met vergelding;
 • herstel, nie weerwraak nie;
 • ubuntu, nie veronregting nie.
6. ‘n Oop gemeenskap Ons streef na ‘n land met ‘n deursigtige grondwet en regstelsel:
 • ‘n regeringstelsel wat die inwoners van die land se wense weerspieël;
 • vryheid van mening, die pers en geloofsoortuigings.
7. Aanspreeklikheid en verant- woordelikheid Ons streef na ‘n land waarin elkeen verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie dade:
 • organisasies en rade aanspreeklikheid aanvaar vir die groepe wat hulle bestuur;
 • basiese verantwoordelikhede en sosiale gedrag gehandhaaf word.
8. Bestuur deur die reg Suid-Afrika as staat het as grondslag die grondwet as hoogste gesag en word bestuur deur die reg:
 • navolging van gedragskodes en dissipline;
 • gehoorsaamheid aan wette, reëls en regulasies op alle gebiede.
9. Respek
 • Ons strewe na ‘n gemeenskap waar elke inwoner homself en sy medemens respekteer en in ag neem.
10. Versoening Ons reik uit na ‘n toekoms waar ons land en sy mense gekenmerk word deur ‘n gevoel van eenheid en vreedsame samehorigheid:
 • eenheid in verskeidenheid (diversiteit);
 • herstel van die onenigheid en onregverdigheid van die verlede en samewerking deur verskillende groepe.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now




Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask