<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

* Ưu điểm

- Hiệu quả trao đổi nhiệt khá lớn, phụ tải nhiệt của bình đạt 4500 W/m2 ở độ chênh nhiệt độ 45K, tương ứng hệ số truyền nhiệt k = 8001000 W/m2.K

- Thích hợp cho hệ thống công suất trung bình và lớn, không gian lắp đặt chật hẹp, phải bố trí bình ngưng ở ngoài trời.

- Do các ống trao đổi nhiệt đặt thẳng đứng nên khả năng bám bẩn ít hơn so với bình ngưng ống chùm nằm ngang, do đó không yêu cầu chất lượng nguồn nước cao lắm.

- Do kết cấu thẳng đứng nên lỏng môi chất và dầu chảy ra ngoài khá thuận lợi , việc thu hồi dầu cũng dễ dàng. Vì vậy bề mặt trao đổi nhiệt nhanh chóng được giải phóng để cho môi chất làm mát.

1- Ống cân bằng, 2- Xả khí không ngưng, 3- Bộ phân phối nước, 4- Van an toàn; 5- Ống TĐN, 6- áp kế, 7- Ống thuỷ, 8- Bể nước, 9- Bình chứa cao áp

Hình 6-4 : Bình ngưng ống vỏ thẳng đứng

* Nhược điểm

- Vận chuyển, lắp đặt, chế tạo, vận hành tương đối phức tạp.

- Lượng nước tiêu thụ khá lớn nên chỉ thích hợp những nơi có nguồn nước dồi dào và rẻ tiền.

- Đối với hệ thống rất lớn sử dụng bình ngưng kiểu này không thích hợp, do kích thước cồng kềnh, đường kính bình quá lớn không đảm bảo an toàn.

Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống

Cấu tạo và nguyên lý làm việc

Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống cũng là dạng thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước, chúng được sử dụng rất rộng rãi trong các máy lạnh nhỏ, đặc biệt trong các máy điều hoà không khí công suất trung bình.

Thiết bị gồm 02 ống lồng vào nhau và thường được cuộn lại cho gọn. Nước chuyển động ở ống bên trong, môi chất lạnh chuyển động ngược lại ở phần không gian giữa các ống. Ống thường sử dụng là ống đồng (hệ thống frêôn) và có thể sử dụng ống thép.

Hình 6-5: Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống

Ưu điểm và nhược điểm

Có hiệu quả trao đổi nhiệt khá lớn, gọn . Tuy nhiên chế tạo tương đối khó khăn, các ống lồng vào nhau sau đó được cuộn lại cho gọn, nếu không có các biện pháp chế tạo đặc biệt, các ống dễ bị móp, nhất là ống lớn ở ngoài, dẫn đến tiết diện bị co thắt, ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của môi chất bên trong. Do môi chất chỉ chuyển động vào ra một ống duy nhất nên lưu lượng nhỏ, thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống chỉ thích hợp đối với hệ thống nhỏ và trung bình.

Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản

Hình 6-6: Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản

Cấu tạo và nguyên lý làm việc

Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản được ghép từ nhiều tấm kim loại ép chặt với nhau nhờ hai nắp kim loại có độ bề cao. Các tấm được dập gợn sóng. Môi chất lạnh và nước giải nhiệt được bố trí đi xen kẻ nhau. Cấu tạo gợn sóng có tác dụng làm rối dòng chuyển động của môi chất và tăng hệ số truyền nhiệt đồng thời tăng độ bền của nó. Các tấm bản có chiều dày khá mỏng nên nhiệt trở dẫn nhiệt bé, trong khi diện tích trao đổi nhiệt rất lớn. Thường cứ 02 tấm được hàn ghép với nhau thành một panel. Môi chất chuyển động bên trong, nước chuyển động ở khoảng hở giữa các panel khi lắp đặt.

Trong quá trình sử dụng cần lưu ý hiện tượng bám bẩn ở bề mặt ngoài các panel (phía đường nước) nên cần định kỳ mở ra vệ sinh hoặc sử dụng nguồn nước có chất lượng cao. Có thể vệ sinh cáu bẩn bên trong bằng hoá chất, sau khi rửa hoá chất cần trung hoà và rửa sạch để không gây ăn mòn làm hỏng các panel.

Questions & Answers

any tip for igcse economics exam?pls
Stacey Reply
well
The
What is a market
Divine Reply
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
price of the related goods 2 price of the given commodity 3 income of the consumer 4 taste and preference 5 expectation in the future price
John
pls the taste and preference
Nas
explain briefly
Nas
a consumer taste and preference commodity changes for a time the man becomes
John
sorry sorry
John
is when the price of a commodity becomes high and can't afford example Samsung instead of iPhone
John
consumers who have high intense for goods will purchase the goods even if the price of that commodity increases because he or she preferred that commodity.people will be prefer iphone as its price increase
Yussif
as usual bad taste of preference is when a consumer regrets from one commodity to another in terms of the price
John
thanks alot
Nas
you're welcome
John
#Preference; #Income #Test
Dereje
#price Of Commodity #Income #Taste #Preference
Dereje
#Market is The Place Where Buyers And Sellers Are Exchanging Their Goods And service. #
Dereje
difference between macro and micro economics
Lawrence
Microeconomic Study about individual consumers market But Macroeconomis Study General economic Process Such As #Aggregate Demand #Aggregate Supples #GDp= #GNp
Dereje
nice so can u run down a brife discussion on GDP
Lawrence
good
Chinex
pls can someone differentiate between the perfectly elastic, perfectly inelastic and unitary
yhar Reply
and then again pls what are the types of elasticity, the methods of calculating it thank u
yhar
Perfectly inelastic is when the coefficient is equal to zero Unitary is when the coefficient is equal to one But am not sure if we have perfectly inelastic
John
I'm kind off confuse abt the PED, IED and co are they the types of elasticity we've
yhar
Yh the types are price elasticity cross and income elasticity of demand
John
do we've specific formulaes to calculate for each of them
yhar
yes. PED. changes in quantity demanded divided by changes in price
Vealmurugan
so pls what's the general name given to unitary, elastic n inelastic ? are the names given to the final result after doing the calculations?
yhar
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED
John
***tutor2u.net/economics/reference/price-elasticity-of-demand
Vealmurugan
They are elasticity coefficient
John
@John I don't get u well pls
yhar
whichone
John
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED @john pls tis is what m talking abt
yhar
Yh is the formula for PED
John
Pls are you having a for PED
John
thank u very
yhar
dy
Jobang
what is economics
Tayyeb
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative use
John
is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Divine
yes this is because economic provide a body of knowledge on human economic principles under theories and these theories can be verified with real world data using science method in other words it was scientific method in arriving at solution identification of problem or basic data collection among
John
unitary ElasticWhen Elasticty =1 Perfectily Elastic When 0<1 inelastic when 0>
Dereje
Pls is anyone having the NovDec questions?
John Reply
No
Emmanuel
what is micro economics
Rakesh Reply
What is PPF
Endam
Production Possibility Frontier
John
It refers to a curve or graph which shows the possible contributions of maximum alternative of commodity that can be produced in an economy
John
thanks
Endam
Thanks John talkx of defination pls
Endam
I don't get you
John
guys Any One With Novdec Questions 2019?
Diana Reply
what did Adam Smith introduce?
Sunday Reply
what is supply
Awunyo Reply
supply relationship shows that the higher the price, the higher the quantity supplied. 
SDADY
what are the dissadvantages of large scale production
Atanga Reply
depreciate of quality taste
Kosiso
Some of the Disadvantages are:- 1. Production not according to individual Tastes 2. Monopoly 3. Not Flexible 4. Over-Production 5. Heavy loss and Dislocation 6. Decline of Cottage and Small Scale Industries 7. Adverse Effect on Labourers 8. Unequal Distribution of Wealth
Asrar
And what can be the advantages too
Enow
1.adequate satisfaction 2.reduce importation
Yussif
Reduce importation how pls
Enow
the country will have enough products.this will reduce the level of government expenditure on imported goods especially
Yussif
Some of Advantage 1. Division of Labour 2. More Production 3. Use of machines 4. Low Cost of Production 5. Standard Goods 6. Advertisements and Salesmanship
Asrar
Some of its disadvantages are : (i) Less Supervision (ii) Individual tastes ignored (iii) Absence of Personal Element (iv) Possibility of depression (v) Dependence on Foreign Markets (vi) International complications and war (vii) Cut-throat Competition (viii) Less Adaptability
Kalu
what are the types of trade cycle
Kenny Reply
depression
DG
explain the following 1.supply 2.mobility of labour 3.why the demand slope downward from left to right
Theresa Reply
Mobility of labor is a the movement of labor (people) geographically or occupationally
Olotu
What is Supply
Kamodu Reply
Supply is quantity of a comodity which is presented in the market for sell on fixed price
Mahwish
Supply is quality of a goods the seller are willing to deliver at the particular price
Chinex
what is economy
Jacob Reply
Economy is defined as the efficient use of resources
Thomas
explain merits and demerit of economic
Portia
What is Unemployment?
Prince Reply
unemployment is a situation where an individual is easily and ready to render services but resources are not available.
Phelix
Unemployment refers to individual who are employable and seeking a job but are unable to find a job or doesn't have a job. To find the unemployment rate in a given economy, you must divide the unemployed people by the total number of employed people in the work force. Indicator of economy's status.
elkanah
unemployment is The level of joblessness in an economy, often measured as a percentage of the workforce. Unemployment was reported at 5.2% in May, up from 4.9% in April
ANNOR
Pls wat are the factors that influence unemployment
Olotu
just trying ⚠ factors that affect unemployment - the rate of imported inflation - interest rates - levels of investment
Wallace
unemployment is a situation where country labour Force who are active capable and are really searching for or willing to work at assistant wage rates but cannot find job
John
working age ppl who have no job for a period of time. there are different types of unemployment like structural, fictional, seasonal n etc. there is a formula to calculate it. n have factors causes this.
Vealmurugan
factors that influence on employment 1 high population growth growth as against low Industries growth rates 2 lack of skills or mass irritracy 3 government policies such as minimum wage trade liberalization and high taxation 4 initial capital requirements
John
I'm an economics student, what I do now will make my life a success,
mostafiz
Thank you
Tantoh
😂😂😂😂😂😂😂☺☺☺🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓
Leta
what is difference between economic growth and economic development?( I want unique &brief answer)?
Leta
unemployment is when legitimate labour Force are not engaged in the economy.
Lawrence
economic growth is the already settled growth of the economy and National income can be used in verification of that while economic development is the process of improvement in an economy
Lawrence
what is rational behavior
Aaron Reply
James what is nationalisation
Awunyo
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống máy và thiết bị lạnh. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10841/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?

Ask