<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Bộ nhớ
R3(R3 chỉ tới địa chỉ này) Ô nhớ này chứađịa chỉ toán hạng
Toán hạng

Hình II.4: Minh hoạ kiểu định vị gián tiếp (bộ nhớ)

Kiểu của toán hạng và chiều dài của toán hạng

Kiểu của toán hạng thường được đưa vào trong mã tác vụ của lệnh. Có bốn kiểu toán hạng được dùng trong các hệ thống:

  • Kiểu địa chỉ.
  • Kiểu dạng số: số nguyên, dấu chấm động,...
  • Kiểu dạng chuỗi ký tự: ASCII, EBIDEC,...
  • Kiểu dữ liệu logic: các bit, cờ,...

Tuy nhiên một số ít máy tính dùng các nhãn để xác định kiểu toán hạng.

Thông thường loại của toán hạng xác định luôn chiều dài của nó. Toán hạng thường có chiều dài là byte (8 bit), nữa từ máy tính (16 bit), từ máy tính (32 bit), từ đôi máy tính (64 bit). Đặc biệt, kiến trúc PA của hãng HP (Hewlet Packard) có khả năng tính toán với các số thập phân BCD. Một vài bộ xử lý có thể xử lý các chuỗi ký tự.

Tác vụ mà lệnh thực hiện

Bảng II.5 cho các loại tác vụ mà một máy tính có thể thực hiện. Trên tất cả máy tính ta đều thấy 3 loại đầu tiên (tính toán số học và luận lý, di chuyển số liệu, chuyển điều khiển). Tuỳ theo kiến trúc của mỗi máy tính, người ta có thể thấy 0 hoặc vài loại tác vụ trong số 5 tác vụ còn lại (hệ thống, tính toán với số có dấu chấm động, tính toán với số thập phân, tính toán trên chuỗi ký tự).

Loại tác vụ Thí dụ
Tính toán số học và luận lý Phép tính số nguyên và phép tính luận lý: cộng, trừ, AND, OR
Di chuyển số liệu Nạp số liệu, lưu giữ số liệu
Chuyển điều khiển Lệnh nhảy, lệnh vòng lặp, gọi chương trình con và trở về, ngắt quãng
Hệ thống Gọi hệ điều hành, quản lý bộ nhớ ảo
Tính số có dấu chấm động Các phép tính trên số có dấu chấm động: cộng, nhân
Tính số thập phân Các phép tính trên số thập phân: cộng, nhân, đổi từ thập phân sang ký tự
Tính toán trên chuỗi ký tự Chuyển, so sánh, tìm kiếm chuỗi ký tự
Đồ hoạ và đa phương tiện Nén và giải nén dữ liệu hình ảnh đồ hoạ (3D) và dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh động và âm thanh)

Bảng II.5: Các tác vụ mà lệnh có thể thực hiện

Kiến trúc risc ( reduced instruction set computer)

Các kiến trúc với tập lệnh phức tạp CISC (Complex Instruction Set Computer) được nghĩ ra từ những năm 1960. Vào thời kỳ này, người ta nhận thấy các chương trình dịch khó dùng các thanh ghi, rằng các vi lệnh được thực hiện nhanh hơn các lệnh và cần thiết phải làm giảm độ dài các chương trình. Các đặc tính nầy khiến người ta ưu tiên chọn các kiểu ô nhớ - ô nhớ và ô nhớ - thanh ghi, với những lệnh phức tạp và dùng nhiều kiểu định vị. Điều này dẫn tới việc các lệnh có chiều dài thay đổi và như thế thì dùng bộ điều khiển vi chương trình là hiệu quả nhất.

Bảng II.6 cho các đặc tính của vài máy CISC tiêu biểu. Ta nhận thấy cả ba máy đều có điểm chung là có nhiều lệnh, các lệnh có chiều dài thay đổi. Nhiều cách thực hiện lệnh và nhiều vi chương trình được dùng.

Tiến bộ trong lãnh vực mạch kết (IC) và kỹ thuật dịch chương trình làm cho các nhận định trước đây phải được xem xét lại, nhất là khi đã có một khảo sát định lượng về việc dùng tập lệnh các máy CISC.

Bộ xử lý IBM 370/168 DEC 11/780 iAPX 432
Năm sản xuất 1973 1978 1982
Số lệnh 208 303 222
Bộ nhớ vi chương trình 420 KB 480 KB 64 KB
Chiều dài lệnh (tính bằng bit) 16 - 48 16 - 456 6 - 321
Kỹ thuật chế tạo ECL - MSI TTl - MSI NMOS VLSI
Cách thực hiện lệnh Thanh ghi- thanh ghiThanh ghi - bộ nhớBộ nhớ - bộ nhớ Thanh ghi - thanh ghiThanh ghi - bộ nhớBộ nhớ - bộ nhớ Ngăn xếpBộ nhớ- bộ nhớ
Dung lượng cache 64 KB 64 KB 0

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình kiến trúc máy tính. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10818/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình kiến trúc máy tính' conversation and receive update notifications?

Ask