<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Persoonlike ontwikkeling

Module 12

Respek vir andere

Respek vir ander persone se liggame, asook uitkenning en hantering van ander se gevoelens (emosies).

Aktiwiteit 1

Om te verduidelik waarom ander persone se liggame gerespekteer moet word [lu 3.2]

Werk op jou eie. Lees die sinne in die onderstaande tabel deur.

  • Merk langsaan elke stelling of jy beslis saamstem ( Π ), so min of meer saamstem ( ), of glad nie saamstem nie ().

Die liggaam is ‘n tempel van God. .......

Die liggaam huisves die siel. .......

Elke mens het ‘n persoonlike ruimte. .......

Behandel ander soos jy self behandel sal wil word. .......

Ek het reg om wraak te neem as iemand  sleg teenoor my optree. .......

Ek kan iemand anders se liggaam respekteer, al respekteer ek nie my eie nie. .......

Dis moeilik om te weet hoe iemand anders regtig voel. .......

Ek moet vir iemand anders soveel respek hê as vir myself. .......

Die wiel draai (wat vandag een persoon oorkom, kan dalk more met ‘n ander gebeur). .......

Dit is goed om van jou woede ontslae te raak deur iemand te lyf te gaan. .......

Ek mag “NEE” sê wanneer iemand aan my liggaam raak op ‘n manier wat my ongemaklik laat voel. .......

Ek is self verantwoordelik vir my liggaam. .......

  • Onderstreep die sin in die tabel hierbo waarmee jy die sterkste saamstem. Skryf in een sin waarom jy so voel:
  • Maak nog ‘n () in die kolom teenoor die sin waarmee jy minste saamstem. Gee ‘n rede hoekom jy so sterk hieroor voel :

Aktiwiteit 2

Om ander se emosies te interpreteer [lu 3.3]

Groepwerk :

Verdeel in groepe van sowat vyf lede elk. Elke groep kry een groot vel papier. Identifiseer een groeplid wat die skryfwerk gaan doen. Merk die voorkant van die papier “A” en die agterkant “B”.

Elke groeplid sê wat hom/haar dié week die gelukkigste gemaak het. Die skrywer skryf dit op kant A neer.

Op kant B word geskryf wat elkeen die ongelukkigste gemaak het die afgelope week.

Groeplede bespreek die gelukkige ervarings op kant A en deel hulle positiewe gevoelens met mekaar.

Kant B se ongelukkige ervarings word hierna bespreek. Kyk of julle vir mekaar kan raad gee om beter te voel oor hierdie slegte ervarings.

Groepe rapporteer terug aan die klas. Een leerder uit die groep sê kortliks watter soort ervarings hulle groep gelukkig en ongelukkig maak.

Suksesvolle hantering van konfliksituasies

Aktiwiteit 3

Om konfliksituasies op te los [lu 3.4]

(konflik: botsing tussen mense)

Kom ons verdeel in groepe en speel ‘n bietjie toneel! Die volgende konfliksituasies word op stukkies papier geskryf en in ‘n papiersakkie gegooi. Elke groepleier trek een onderwerp uit die sakkie. Groepe kry 15 minute om ‘n kort toneeltjie uit te werk waarin die situasie “gespeel” word. Aan die einde van die toneel moet die konfliksituasie opgelos word.

Jy en jou broer of suster wil op dieselfde tyd na verskillende programme op die TV kyk. Pa en Ma het ook iets te sê hieroor.

Twee leerders in die klas het verkul in die toets en vir mekaar antwoorde op ‘n stukkie papier geskryf. Juffrou of Meneer het die briefie opgetel. Nou word die hele klas na skool gehou totdat die skuldiges hulleself identifiseer.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask