<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 7

Stelsels en beheer: water

Module 1

Water

Agtergrond

Mense gebruik verskillende tipes masjiene om beweging te veroorsaak. In die verlede het krag om hierdie toestelle aan te dryf gekom van mense en diere wat waentjies, ploeë en sleë moes sleep; dus is dit slegs met brute spierkrag aangedryf. Later het die mense geleer om natuurlike kragte soos wind en lopende water ook te benut. Vandag word die meeste masjiene deur elektrisiteit aangedryf. Masjiene het ‘n elektriese motor of masjien wat die krag verskaf sodat ‘n voorwerp kan beweeg.

Kom ons ondersoek die energiebron wat in vloeiende water opgesluit is. Die energie word in ‘n hidro-elektriese kragstasie ingespan om elektrisiteit op te wek.

ONDERSOEK 1

Benodigdhede:

 • ‘n Skêr
 • ‘n Breinaald
 • ‘n Diep skinkbord
 • Twee strooitjies
 • Kleeflint
 • Dun tou
 • Water
 • ‘n Plastiese koeldrankbottel

Opdrag 1:

Om ‘n skets te maak

LU/AS 1.3

Maak ‘n bo-aansigskets met duidelike byskrifte van al die benodigdhede. Gebruik die korrekte verhouding, kleur en hoeveelhede.

Metode:

 1. Sny die boonste gedeelte van die koeldrankbottel af.
 2. Gebruik die breinaald en maak gaatjies rondom die bodem langs die kant ewe ver van mekaar reg rondom die bottel.
 3. Sny die strooitjies in 3 cm lengtes en steek hulle deur die gaatjies.
 4. Gebruik kleeflint om die strooitjies in posisie te hou.
 5. Maak drie gaatjies aan die bokant / rand van die bottel ewe ver uit mekaar.
 6. Maak drie ewe lang lengtes tou aan die gaatjies vas en maak hulle aan een lang stuk tou vas.
 7. Hou die bottel oor die skinkbord en maak die bottel vol water.

Wat is jul waarneming?

Die water spuit by die strooitjies uit en maak dat die bottel in die rondte tol. Dit word ‘ n turbine genoem.

ONDERSOEK 2

Kom ons ondersoek waar in ‘n plastiekbottel vol water die drukking die grootste is.

Benodigdhede:

 • ‘n 2 ℓ plastiek koeldrankbottel
 • ‘n Potlood
 • ‘n Diep skinkbord
 • ‘n Skêr
 • Kleeflint
 • Water

Metode:

 1. Skroef die doppie van die bottel af en maak drie gaatjies ‘n entjie uitmekaar, direk onder mekaar naby die bodem van die bottel. Gebruik ‘n potlood of ‘n skerp voorwerp om dit te doen.
 2. Plak kleeflint oor die gaatjies.
 3. Maak die bottel vol water.
 4. Trek nou die kleeflint vinnig en terselfdertyd af.

Wat is jul waarneming?

Die water spuit by die gaatjies uit. Die onderste stroom water spuit die verste.

Opdrag 2:

Om ‘n skets te maak

LU/AS 1.3

Maak ‘n skets met byskrifte om jou waarnemings te demonstreer. Gebruik gepaste kleur en skaduwee.

Waarom?

Lug druk op die water bo in die bottel. Die water bo druk op die water onder, daarom word die water wat onder in die bottel is met ‘n groter krag uitgedruk.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Tegnologiese Prosesse en VaardighedeDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ondersoek :
1.2 bestaande produkte ondersoek wat toepaslik is vir ‘n probleem, situasie of behoefte gebaseer op die volgende kernaspekte van ontwerp:1.2.1 mense;1.2.2 doel;1.2.3 voorkoms;1.2.4 omgewing;1.2.5 veiligheid;1.2.6 koste;
1.3 ondersoek uitvoer deur middel van eenvoudige praktiese toetse met betrekking tot aspekte van die tegnologiese kennisvelde (Strukture, Verwerking, Stelsels en Beheer);

Memorandum

Opdrag 1

Leerders kan die voorwerpe bring en dit kan in die middel van ‘n groep geplaas word waarna elkeen dit kan skets in die gegewe spasie. Kleur en byskrifte moet dit ook vergesel.

Ondersoek 1

Die leerders kan die ondersoek in ‘n groep doen.

Ondersoek 2

Die leerders kan die ondersoek ook in ‘n groep doen.

Opdrag 2

Dit is belangrik om korrek waar te kan neem en met behulp van ‘n skets die waarneming te kan demonstreer. Die agtergrond oor waterwiele kan m.b.v. sketse en aanvullende leermateriaal aan die leerders bekend gestel word

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11031/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask