<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Om ‘n kanon te sing

MUSIEK

Aktiwiteit 1:

Om ‘n kanon te sing

[lu 3.5]

STAP 1

 • Hier volg die notasie van die kanon Viva la Musica .

 • Gee ‘n grafiese voorstelling van die melodie van al drie frases:
Frase 1
Frase 2
Frase 3

STAP 2

 • Kies die regte beskrywing t.o.v. van die melodie:
Frase 1 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
Frase 2 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
Frase 3 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
 • Kies die regte beskrywing t.o.v. van die ritme:
Frase 1 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase
Frase 2 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase
Frase 3 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase

STAPPE 3 en 4

 • Verdeel in groepe en volg Juffrou se instruksies.
 • Die klankkleur verander deurdat harmonie gevorm word. Dieselfde harmonie word deurgaans gebruik.
Kies die woord wat die beste pas:
HARMONIE RITME MELODIE
Hoe lank of kort die note is
Die wysie
Die saamklink van note

Aktiwiteit 2:

Om ‘n twee-stemmige lied te sing en warm en koue klanke te produseer

[lu 3.5]

Stap 1

 • Hier volg ‘n tradisionele Zulu-kinderlied: Siyanibingelela (Ons groet julle).

Stap 2

 • Verdeel in twee groepe (warm en koud) en volg Juffrou se instruksies om die lied twee-stemmig te kan sing.

Stap 3

 • Probeer die volgende en luister goed na die verskil:
KOUD WARM
Klap met plat hande Klap met geronde hande
Skud blikkie met klippies Plaas jou hand bo-op die blikkie en skud dan
Slaan ‘n hangende driehoek met ‘n metaalstokkie Hou die driehoek in die hand en slaan dan met die stokkie daarop
Klap jou tande op mekaar - oopmond Klap jou tande op mekaar – toemond
Helder, skerp oopklanke Dowwe geslote klanke(meer resonant)

Voeg nog voorbeelde by , m.a.w. twee verskillende klanke op dieselfde instrument.

STAP 4

 • Volg Juffrou se instruksies en voer die lied uit met ‘n “instrumentale” tussenspel.

Aktiwiteit 3:

Om twee verskillende liedere te kombineer en te sing as ‘n twee-stemmige lied

[lu 3.5]

STAP 1

 • Hier volg twee liedere, een Afrikaans en een Engels!

Dié twee liedere se karakter verskil – albei klink verskillend. Hoekom?

 • My persoonlike opinie: (Kies geskikte beskrywing)
Kleure meer ritmies meer melodies
Kleure manlik vroulik
John Brown meer ritmies meer melodies
John Brown manlik vroulik

STAP 2

Verdeel in twee groepe bv. dogters (vroulik en melodies) en seuns(manlik en ritmies).

 • Dogters sing Kleure en onmiddellik daarna volg seuns met John Brown.
 • Ons gaan nou die twee liedere kombineer. Lees ? op ‘n fluisterstem deur in die twee groepe – volg die polsslag wat Juffrou aangee

STAP 3

 • Sing die lied twee-stemmig! Wanneer twee liedere saamgesing word kry ons ‘n nuwe lied. Sekere elemente van die musiek moet egter dieselfde wees.

Stap 4

 • Juffrou sal nou ‘n begeleiding byvoeg. Kan jy hoor dat dieselfde akkoorde gebruik word, anders sal dit verkeerd klink!

Stap 5

 • Sing nou ? op la-la of ander klanke.

STAP 6

 • Probeer die Skoollied of Nkosi Sikilel'i Africa en John Brown saam!

Dit klink nie goed nie!

Hoekom nie?

. Voltooi die volgende kontrolelys: JA NEE
Ek kan John Brown sing
Ek kan Kleure sing
Ek kan saam met my groep sing
Ek kan die tempo hou

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENt.o.v. 3.1 – 3.6 hieronder, die volgende toon:
 • samewerking met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
 • die vermoë om eie bydraes binne groepverband te lewer;
 • aanvaarding van medeleerders;
MUSIEK (3.5)
 • in ‘n groep – kanons, ronde- en tweedelige liedjies vanuit minstens drie kulturele tradisies kan sing en/of speel;

Questions & Answers

what is math number
Tric Reply
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
hi vedant can u help me with some assignments
Solomon
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask