<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 5

Hou die aarde skoon

Module 15

Spelling en ander oefeninge

Spelling

Lees die volgende sin hardop saam:

Dis ‘n goeie gewoonte om vullis weg te gooi.

Sê die twee klanke na mekaar: oei ooi

Kan julle die verskil hoor?

Trek die woorde dood wat nie by die klanke pas nie:

oei boei goeie soek koei roep roei feit moet
ooi dooie gooi mooi boot nooit rooi groot tooi

Skryf nou die woorde onder die klanke neer en slaan die Engelse woord vir elke woord in die woordeboek na. Leer die woorde en hulle betekenisse:

oei ooi

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

(d) (d)

[LU 6.1.2]

Mondeling

Julle gaan nou in groepe van vier verdeel.

Elke groep moet inligting oor ‘n gegewe onderwerp insamel. Gebruik naslaanbronne of die rekenaar om die inligting te versamel. Indien julle skool rekenaars het en julle toegang tot die Internet het, sal dit ook ‘n groot hulp wees.

Die onderwerpe is:

 1. Watter gasse veroorsaak lugbesoedeling en waardeur word hierdie gasse afgegee?
 2. Wat is die osoonlaag en hoe word dit vernietig?
 3. Wat is aardverwarming en wat veroorsaak dit?
 4. Wat is rookmis en wat is die gevolge daarvan?

Maak nou ‘n kort dokumentêre program vir die TV. Een van julle is ‘n verslaggewer wat die ander lede van die groep ondervra oor die onderwerp.

As julle wil of kan, mag julle ‘n video-opname maak. Dit moet baie kort en eenvoudig wees. Elke groeplid moet slegs twee vrae beantwoord. Julle opvoeder sal julle help.

[LU 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3]

Voorsetsels

Voorsetsels is klein woordjies soos in , op , onder , en aan wat sê waar dinge is.

Kyk na die prent. Kies die regte voorsetsel/s en skryf die voltooide sinne oor.

agter voor langs op met in
 1. Die vragmotor ry _ die motor.
 2. Die fiets en die motor ry _ mekaar.
 3. Die fiets en die motor ry _ die vragmotor.
 4. Die man sit _ die fiets.
 5. Die vrou sit _ die motor.
 6. Baie mense ry _ motors.

Skryf nou ook die volgende sinne met die regte voorsetsels neer:

by na aan om van vir oor in
 1. Die rookmis hang _ die stad.
 2. Hy ly _ asma omdat die lug so vuil is.
 3. Ek is kwaad _ almal wat ons stad besoedel.
 4. Wanneer ek _ die skool is, gooi ek my rommel _ die drom.
 5. Ons hou almal _ ‘n skoon stad.
 6. Die kinders luister _ die skoolhoof en gooi hulle rommel weg.
 7. Baie mense loop liewer _ rommel as om dit op te tel en in ‘n drom te gooi.

[LU 6.2.10]

Assessering

LU 2

PRAAT

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

2.1 voer interaksie in sy/haar addisionele taal:

2.1.2 neem deel aan ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp;

2.1.3 lug mening en gee ‘n rede daarvoor;

2.1.4 druk gevoelens uit;

2.2 tree op kultureel gepaste maniere op:

2.2.1 rolspeel bekende situasies met gepaste taal en gebare;

2.3 gebruik die addisionele taal om inligting oor te dra:

2.3.4 beskryf die funksie van iets (soos waarvoor ‘n alledaagse stuk gereedskap gebruik word);

2.4 gebruik die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse:

2.4.2 voer gedigte, liedjies en eenvoudige toneelstukke op.

LU 4

SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

4.1 skryf om inligting oor te dra:

4.1.1 teken en skryf byskrifte by eenvoudige kaarte:

4.1.5 gee ‘n kort, skriftelike beskrywing van ‘n persoon, voorwerp of eenvoudige proses;

4.2 skryf vir ‘n sosiale doel:

4.2.1 skryf ‘n kort boodskap;

4.3 skryf kreatief:

4.3.1 skryf ‘n eenvoudige storie;

4.3.2 gebruik sekere tegnieke om kreatief te skryf: woorde vir ‘n bekende wysie skryf;

4.4 ontwerp mediatekste:

4.4.1 ontwerp ‘n eenvoudige plakkaat of kennisgewing.

LU 5

DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

5.1 gebruik taal oor die kurrikulum heen:

5.1.1 verduidelik sekere konsepte wat in ander leerareas gebruik word (bv. besoedeling in Natuurwetenskap);

5.1.2 toon die vermoë en kennis om woordeskat uit ander leerareas te gebruik;

5.1.3 verstaan en skryf tekste wat in ander leerareas gebruik word (bv. oor besoedeling in Natuurwetenskap);

5.2 gebruik taal om te dink:

5.2.4 klassifiseer dinge volgens bepaalde kriteria (bv. rommel teenoor nie-rommel);

5.2.7 beskryf oorsaak en gevolg;

5.2.8 gee menings en redes daarvoor;

5.4 dra inligting van een modus na ‘n ander oor:

5.4.1 luister na ‘n praatjie en teken inligting in ‘n tabel op of skryf byskrifte by ‘n diagram;

5.4.3 gebruik inligting uit ‘n grafiek, tabel of diagram om ‘n teks te skryf.

LU 6

TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

6.1 spel bekende woorde korrek:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en -konsonante (soos: jaar/jare; pen; penne);

6.2 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.7 eenvoudige verbuiging van adjektiewe, alledaagse trappe van vergelyking en intensiewe vorme;

6.2.8 persoonlike, besitlike en vraende voornaamwoorde;

6.2.10 alledaagse voorsetsels, byvoorbeeld om plek en tyd aan te dui (soos: in, onder, voor, na).

Memorandum

oei ooi
(a) boei dooie
(b) goeie gooi
(c) koei mooi
(d) roei nooit
(e) rooi
(f) tooi
1.

2.

(a) ja

(b) nee

(c) nee

(d) ja

(e) ja

(f) nee

(g) ja

(h) ja

(i) ja

(j) nee

4.

(a) voor

(b) langs

(c) agter

(d) op

(e) in

(f) met

(a) oor

(b) aan

(c) vir

(d) by

(e) van

(f) na

(g) om

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10990/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask