<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Gesondheid en welsyn

Module 34

Siektes: miv/vigs

MIV / VIGS-EMBLEEM

Aktiwiteit 1

Om ‘n konsep te definieer

[lu 1.3]

  • Na ‘n deeglike groepgesprek, formuleer kortliks ‘n definisie vir MIV , asook vir VIGS om die verskil duidelik te maak.

M iv:______________

Vigs:________________

Hierdie siekte het ‘n uitwerking op miljoene mense op ons kontinent alleen – so ook dwarsoor die wêreld. Die feit dat daar nog geen geneesmiddel hiervoor ontdek is nie, maak dit ‘n baie gevreesde siekte.

DIE MIV-VIRUS VEROORSAAK DIE SIEKTE VIGS

Die letters VIGS staan vir

Verworwe

Immuniteits-

Gebrek-

Sindroom

  • Oorsprong en aard:‘n Mens se liggaam het ‘n ingeboude immuniteitstelsel wat hom teen siektes en infeksies help beskerm. Die MIV-virus tas hierdie stelsel aan en verhoed dat dit effektief funksioneer. Die virus kom in die mens se liggaamsvloeistowwe voor en verswak die immuniteitstelsel sodat die liggaam dit moeilik vind om teen siektes soos TB, longontsteking en diarree te baklei. Daar kan slegs deur middel van ‘n bloedtoets vasgestel word of iemand met die virus besmet is.Soos met baie van die ander siektes, versprei Vigs makliker in digbevolkte gebiede, veral waar mense nie gesonde kos inneem nie. Die MIV-virus kan op die volgende maniere van een persoon na ‘n ander oorgedra word:
  • Wanneer ‘n persoon wat met die virus besmet is, onbeskermde seks (sonder die gebruik van ‘n kondoom) met iemand anders het en die semen of vaginale vloeistof met dié van ‘n ander meng.
  • Wanneer die bloed van ‘n besmette persoon met dié van ander meng. Dit kan tydens bloedoortappings gebeur, of as besmette spuitnaalde of skeermeslemme gebruik word.
  • ‘n Swanger vrou wat met die virus besmet is, kan dit na haar baba oordra.

Sedert hierdie gevreesde siekte in ongeveer 1980 vir die eerste keer gediagnoseer is, het dit baie vinnig versprei.

Aktiwiteit 2

Om statistiek met behulp van ‘n grafiek uit te beeld

[lu 1.1; 1.7]

  • Gebruik die volgende statistiese gegewens en stel ‘n blokgrafiek saam om die toename in MIV-gevalle tussen 1990 en 1999 uit te beeld.
Jaar Persentasie mense wat na raming met MIV besmet is
1990 0,7 %
1991 1,7 %
1992 2,2 %
1993 4 %
1994 7,6 %
1995 10,4 %
1996 14,2 %
1997 17 %
1998 22,8 %
1999 22,4 %

(Onthou om duidelike askalibrering en byskrifte, asook ‘n verklarende opskrif, vir jou grafiek te verskaf.)

  • Tipes simptome:
  • ‘n verswakte liggaam wat baie vatbaar is vir ander siektes.
  • Behandeling:

Hoewel vigs nog ‘n ongeneeslike siekte is, kan lyers wel sekere medikasie neem om die simptome te verlig. Die medikasie is egter baie duur.

  • Deurbraak:

Die MIV-virus is ‘n baie slim kalant wat die liggaam stilletjies binnedring en dan die eienskappe van ander liggaamselle aanneem. Sodoende kan dit ongemerk in die liggaam rondbeweeg en die menslike immuniteitselle infekteer. Navorsers aan die Pasteur-instituut in Frankryk voel dat hulle baie naby aan ‘n deurbraak is. Lees die koerantberig en bespreek die inhoud daarvan in jul groepe.

deurbraak in stryd teen vigs kom dalk binnekort

(SAPA-AFP)

In ‘n moontlike deurbraak in die stryd teen MIV/vigs is teenliggaampies gestimuleer wat die MI-virus dalk kan keer om menslike immuniteitselle te infekteer, het Franse navorsers onlangs bekend gemaak.

Questions & Answers

how environment affect demand and supply of commodity ?
Amos Reply
Wht at the criteria for market ?
Amos
what is difference between monitory policy and fiscal policy?
Malik Reply
monetary policy is a policy thrust by National Govt(CBN) to influence government spending, purchase &taxes
Frank
necessity of economics
Pamela Reply
I will say want,choice,opportunity cost,scarcity,scale of preference
Alao
what is monopoly market.How price output are determined under monopoly market
bisham
b) Monopoly market is an impecfect market where s single firm having the innovation to produce a particular commodity.Prices are determined through output since there are no other competitive.
Frank
Monopoly market:firm has market power & does not respond to market price
Frank
Explain the process of price determination under perfect competition market with suitable diagram
bisham Reply
Price determination under perfect competition via this process :firms have no market power to influence price rather firms respond to market price.
Frank
price is different from demand- demand is amount of commodity
Effah Reply
demand is amount /quantity of commodity a potential buyer is willing to buy at a given price at market
Frank
demand is a desire of customer on commodity with the ability to pay it and willing to buy it at given price of commodity
Harika
demand is price of what
Faith Reply
show that shortrun average cost
Baby Reply
what is economics
Mbah Reply
what is money
Mbah
what is money
Mbah
Difine macro economics
agaba
money is a medium of exchange between goods and services,maybe inform of currency.
Wesonga
Economics is study of how human beings strive to satisfy numerous wants using limited available resources.
Wesonga
how do you find the maximum number of workers the firms should employ order to produce where there are increasing returns
Jane
what are implications of computing national income?.
agaba
pl
MUDASIRU
what is the formulae for calculating national income
MUDASIRU
it calculated by value added method
Praveen
classify the production units like agriculture, banking, transport etc
Praveen
money is anything that is generally acceptetable for human
Ogbaji
Estimate the net value added(NVA) at fixed cost by each industrial structure
Praveen
definition of unemployment
Adam Reply
what are the causes of unemployment?
Mbubi Reply
The main causes of unemployment are listed below. 1. Frictional unemployment 2. Cyclical unemployment 3. Structural unemployment
assani
We can also categorize the causes on a broader sense as: 1. Political and 2. Social cause As unemployeement root causes are embaded in this two.
Yonathan
would opportunity cost exist if there was no scarcity?
assani
yes just because the opportunity cost arose when there is Alternative to choose among the alternatives.
BADAMASIU
I am thinking that, if our resources were unlimited, then there wouldn't be any need to forgo some wants. Hence the inexistence if opportunity cost
assani
Politics
Job
politics has done what?
assani
consider time assani
Mary
I'm Emmanuel,...I taught the main cause is the change in gov't.
Emmanuel
...Lack of capital to set up a firm respectively
Emmanuel
🙈
Emmanuel
I would like to bring in Educational levels can also be the cause the cause of the problem respectively
Emmanuel
I think the main causes of unemployment is lack of INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OVER POPULATION OVER DEPENDENT ON GOVERNMENT LACK OF SELF EMPOWERMENT...
ananti
lack of skills among the new generation is the serious issue.
Vishal
Where I come from , I don't see why education or personal aspects seem to do with unimployment, technically the motivation and eigerness in all works of live is there , dispite the cultural influence and physical bearriors;the thing we lacking is Government Support and open market ethics.
Joe
sorry about that-(repation). We have a over powering ethical political system that's displacing the marketing asspects of economy and causing large scale unemployment right across the board...
Joe
can someone Explain Expansionary Monetary Policy and Contractionary Monetary Policy Using one of the instrument of Monetary Policy? Please am kinda lost here?. ta
Emmanuel Reply
using a graph show the case of substitute and compliment goods
Ade Reply
can anyone give me a simple explanation to Five Sector Macroeconomics?
Emmanuel
Can someone please define what economics is
jason Reply
economics simply is a social science subject that study human behavior.
dajan
economics is a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means that has alternative uses
Alao
Can someone please tell me how to calculate GDP
Emmanuel
emmanual kapal to calculate GDP (Gross Domestic Product) has three method in calculating it (1)income approach (2) expenditure approach (3) value added method
Alao
thanks Alae
Emmanuel
u are welcome
Alao
in basic terms economics is revered to as battery system, it date back to when Men sees the need to exchange sapless goods and produce to gain , either wealth , basic necessities or to establish trading ties for personal benefit or social asspects in terms of coexistence and continuity, future .
Joe
what is the law of demand
Berlinda Reply
keep other thing constant, when the price increases demand decrease when the price decreases demand increases of the commodity.
sj
all things being equal,quantity demanded decrease as price increase and increase as price decrease
Seth
there's practial joke to it ..." the higher the demand ; scarcity, increase in production and drop in quality"... quite the controversy - for example China vs Europe, United States and we are all boxed up in between somewhere...
Joe
Other thing remain constant the low price of commodity the high quantity of commodity and vice versa is true
Baraka
Explain Effective demand
Anita Reply
What is effective demand
Anita
like Modi is in demand...best example of effective demand
Pranav
Don't get you
Anita
Anita you mean you don't get me or who?
Onyeking
level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
Pranav
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask