<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Nguyên tắc làm việc của thiết bị là đun nóng nhanh môi trường đến nhiệt độ tiệt trùng 120 1400C khi tiếp xúc trực tiếp với hơi nước, giữ môi trường trong dòng liên tục khoảng 2  15 phút và sau đó làm lạnh nhanh đến 35  450C. Trước khi bắt đầu tiệt trùng môi trường dinh dưỡng tất cả các bộ phận của thiết bị YHC-5 (bộ đun nóng, bộ giữ nhiệt, bộ trao đổi nhiệt, bộ lấy mẫu và hệ thống đường ống) phải được tiệt trùng bằng hơi trong 4 giờ. Sau khi triệt trùng thiết bị mở các dụng cụ kiểm tra tự động và dụng cụ điều chỉnh các thông số của quá trình, đặt chế độ tiệt trùng môi trường. Nối YHC - 5 với nồi lên men đã nạp sơ bộ không khí tiệt trùng với áp suất 76  96 kPa.

Yếu tố vô cùng quan trọng để hoạt động bình thường của thiết bị tiệt trùng tác động liên tục đó là sự làm việc an toàn của nồi phản ứng - máy trộn để chuẩn bị môi trường. Việc tạo sự ứ đọng trong dòng môi trường và tạo xoáy trong nồi phản ứng làm cản trở sự nạp môi trường và phá vở tính nạp liệu đều đặn của thiết bị.

Để tránh sự xuất hiện không khí trong đường ống nối nồi phản ứng với YHC thường có van ngược chiều để điều chỉnh áp suất.

Quá trình tiệt trùng môi trường dinh dưỡng được thực hiện một cách tự động theo chế độ đã cho nhờ các dụng cụ điều chỉnh (dụng cụ kiểm tra mức môi trường trong thùng chứa, kiểm tra tốc độ nạp môi trường vào bộ giữ nhiệt, kiểm tra áp suất môi trường do bơm đẩy và áp suất môi trường khi ra khỏi bộ giữ nhiệt, kiểm tra áp suất hơi cho van điều chỉnh của thiết bị). Nhiệt độ môi trường trong bộ đun nóng và áp suất của môi trường khi ra khỏi bộ giữ nhiệt là những thông số phải điều chỉnh.

Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tiệt trùng YHC- 5:

Năng suất, m3/h: 5

Sức chứa của bộ đun nóng, l : 25

Thời gian có mặt của môi trường trong bộ đun nóng, s: 19

Dạng bộ giữ nhiệt:Ống xoắn

Sức chứa của bộ giữ nhiệt, l : 170

Đường kính ống, mm: 89

Tốc độ trung bình của môi trường trong bộ giữ nhiệt, m/s: 0,28

Dạng thiết bị trao đổi nhiệt để làm lạnh môi trường:Ống lồng ống

Diện tích bề mặt làm lạnh, m2: 20

Tiêu hao hơi, kg/h: 1000

Sự làm loãng môi trường do nước ngưng, %: 20

Nhược điểm của hệ YHC - 5: năng suất thấp, kích thước cơ bản của thiết bị lớn, tiêu hao hơi nước lớn, hệ số sử dụng nhiệt thấp, ứng dụng dạng thiết bị trao đổi nhiệt không hoàn hảo, lượng kim loại của bộ giữ nhiệt lớn, diện tích chiếm chổ lớn, khó khăn cho việc làm sạch bề mặt bên trong và mức độ chảy rối của môi trường thấp.

Thiết bị tiệt trùng liên tục có năng suất 20 m3/h. Hiện tại đã có những loại thiết bị tiệt trùng liên tục với năng suất 20, 50, 100, 200 và 300 m3/h. Khác với YHC - 5, thiết bị YHC - 20 có đề cập đến khả năng thu hồi nhiệt đến 77%, ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm có hiệu quả hơn và bộ giữ nhiệt có kết cấu đặc biệt nhằm kéo dài quảng đường của dòng môi trường và tăng cường quá trình khuấy trộn.

Questions & Answers

what is Economics?
Pintu Reply
Is the study of human behaviour as a relationship between ends and scares mean which have alternative use
Alhaji
yes
Tawa
what is monopoly
Alhaji
what is labour
Mamudou Reply
LABOUR is a measure of work done by human being
Blessing
It is all form of human effort use to utilize in production
Alhaji
Why is scarcity a foundermental problem in economics
Alhaji
Why is scarcity a foundermental problem in economics
Alhaji Reply
scarcity occur unbalance demand and supply at this time cost goods increase then inflation very increase
Tesfaye
scarcity is a foundermental problem because its a natural situation and it affects the world at Large.in other words,it's limit in supply relating to deman
Akwosih
'Economics is about making choices in the presence of scarcity"
manoj Reply
. 'Economics is about making choices in the presence of scarcity" - Dscuss.
manoj
describe the producer's scarce resources.. I.e land,Labour,capital and enterprise
Alfhah Reply
short in supply
Charles
What are human behaviour?
Regina Reply
the rationality in decision making
Charles
how can you describe economic goods in a much better easier way?
Alfhah Reply
any thing that have utility
Charles
what is deman and supply
Aruna Reply
Demand can be defined as the ability and willingness to buy commodities in a given price of goods and services in a particular period of time
Alasana
supply refers to the ability and willingness to offered commodities for sale in a given price of goods and services in a period of time .
Alasana
Demand can refer to the ability and willingness to purchase a commodity at a giving price and time.
habib
what must the producer do if total costs exceed total revenue
Mmusi Reply
raise price
Nguyen
reduce cost
Charles
scarcity resources sample
nawala Reply
land
Charles
what's scarcity
tumelo Reply
resources short in supply
Charles
hello
Shadesch
scarcity is excess against human wants.
Kennedy
scarcity is limit in supply relating to demand
Akwosih
students
Hamdu
shortge of resources .imbalance of wants to resources .
Hamdu
hlo
Yahya
limitation of supply in relation to their demand for commodity
Prince
what are the two types of economic theory's?
Lizabeth Reply
i thick it is microeconomic theory and macroeconomic theory. or it can be normative and positive economic theories.
Deep
yes^
Nguyen
with diagrams show thé change in prices in thé different time period that can result in an increase in demande
Fankam Reply
define momentary period
Fankam
What is a monopsony?
Allan Reply
monopsony is a situation where only one buyer is available in the market
The
And with many sellers?
Allan
oligopsony
The
to be more specific, oligopsony is a situation with many sellers but few buyers
The
Thank you
Allan
economic is tha process of banking
hashmat Reply
Pls can u explain it into details
Praise
Cause I don't understand what you are saying
Praise
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10752/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp' conversation and receive update notifications?

Ask